Naše oddělení BOZP přichází s dalším „Desaterem“, které může pomoci základním organizacím při naplňování § 322 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce – při šetření pracovních úrazů vašich kolegů, kontrolní činnosti základní organizace i při každoroční účasti odborů na prověrkách BOZP zaměstnavatele – tentokrát jsme pro vás připravili „Desatero bezpečného zařízení“. Pokud jste si dodnes nebyli jistí, co to takové „zařízení“ je a jaké má bezpečné podmínky provozu, anebo jste kroutili hlavou nad požadavkem BOZP na kontrolu žebříků a regálů, tak právě pro vás je tento letáček určen. Tedy čtěte, šiřte a jednejte – protože pouze „zdravé“ zařízení je bezpečné a zájem o neohrožující pracovní prostředí je nejen povinností každého z vás, ale i jednou ze základních povinností ZO OSŽ! Letáček ve formátu vhodném k tisku najdete v přihrádce BOZP - ke stažení (A4 a 2ks na A4).

 

Hezký den všem, kteří se zajímají o BOZP, těm, kteří nemají členství v odborech jen kvůli vstupenkám a výletům, zkrátka všem, kteří chtějí vědět něco nového a naše brožurka BOZP se k nim jinou cestou nedostane. Tímto ji dáváme volně k dispozici a doufáme, že z ní budete mít stejnou radost, jako my. Naše oddělení BOZP ji připravovalo půl roku a můžu vám říct, že jsme si docela „mákli“. Ono dát dohromady 100 stran textu a odchytat v něm všechny chyby (samozřejmě jich tam ještě pár najdete), dá docela zabrat…

Vážení kolegové, rádi bychom vám touto cestou připomněli možnost využít k zodpovězení dotazů z oblasti BOZP naši internetovou poradnu, která je součástí webových stránek OSŽ – oddělení BOZP.

V přihrádce „ke stažení“ přibyly dva nové dokumenty, které, jak pevně doufáme, budou dobrými pomocníky jak pro práci ZO OSŽ, tak i pro jejich inspektory BOZP.  Desatero k pracovním úrazům je stručným návodem co dělat, pokud se ve vašem okolí stane pracovní úraz. V několika jednoduchých krocích je popsán správný postup od jeho vzniku a ohlášení až po závěrečné odškodnění poškozeného zaměstnance. Tímto dokumentem se naše oddělení snaží pomoci ZO OSŽ se lépe orientovat v jejich povinnostech vůči svým členům, případně nečlenům (pokud je OSŽ zároveň organizací s největším počtem členů u zaměstnavatele), v mnohdy složité situaci, která při vzniku poškození zdraví vlivem pracovního úrazu může nastat.

Desatero k prověrkám BOZP může být dobrým vodítkem při účasti zástupce ZO OSŽ na prověrkách BOZP každoročně pořádaných zaměstnavatelem na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Naším cílem v tomto případě je jednoznačně podpora co největšího zlepšení bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí na našich pracovištích, kde trávíme podstatnou část produktivního života.

                                                                                                                                                                                                   

Přístup k prezentacím ze školení inspektorů BOZP pro pokročilé: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

Pracovní úrazovost je oblast, která představuje v činnosti odborů již tradičně důležitou součást odborové práce. Vždyť na následek pracovního úrazu v České republice zemře více než 100 lidí. V roce 2015 jen v České republice zemřelo na následek pracovního úrazu 132 osob, tolik osob se nevrátilo ze zaměstnání ke své rodině. Je to o 16 případů více než v roce 2014. Celkově v rámci ČR v roce 2015 utrpělo pracovní úraz s pracovní neschopností celkem 46 331 osob, z toho bylo 14 241 žen. K nejčastějším příčinám patřilo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko a používání nebezpečných nebo nesprávných pracovních postupů. Na straně zaměstnance bylo nejčastějším nedostatkem používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce nebo nepoužívání předepsaných a přidělených OOPP, u zaměstnavatelů pak nesprávná organizace práce, nesprávný pracovní postup, nedostatečně vyhledaná pracovní rizika, apod. Pokud se jedná o počet pracovních úrazů v rámci působnosti našeho odborového svazu, pak se jednalo celkem o 1076 pracovních úrazů, z toho o 2 smrtelné pracovní úrazy. Pokud máte zájem o podrobnou statistiku pracovní úrazovosti, tedy kompletní zprávu svazové inspekce BOZP, tato je umístěna na webové stránce OSŽ v sekci BOZP/ke stažení. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pro I. pololetí letošního roku byly opět schváleny vzdělávací aktivity OSŽ. V oblasti BOZP se jedná o tyto dvě školení: 

1) Školení pro pokročilé inspektory BOZP ZO OSŽ - 4. - 6. 4. 2016 - RZ Prudká 

Toto školení je primárně určeno pro inspektory BOZP ZO OSŽ, kteří již v minulosti absolvovali základní školení (5. denní) a získali průkaz inspektora. Jedná se tedy o nadstavbové školení, kdy se předpokládají již základní znalosti v oblasti BOZP a posluchači si potřebují rozšířit, případně oživit problematiku BOZP. Toto školení tedy probíhá zejména formou opakování a cvičení, tedy s převážně aktivním zapojením posluchačů. 

2) Školení pro inspektory (základní) BOZP ZO OSŽ - 23. - 27. 5. 2016 - LESNÍ CHATA Kořenov

Toto školení je primárně určeno pro ty zájemce ze ZO OSŽ, kteří budou pracovat jako inspektoři BOZP ZO OSŽ, pověření konkrétní ZO OSŽ. Úspěšným posluchačům tohoto školení se na závěr předává průkaz inspektora. Dalším krokem pak je získání pověření konkrétní ZO OSŽ k výkonu kontrolní činnosti na úseku BOZP. Dále toto školení slouží i pro ty, kteří si chtějí po určité době vše zopakovat, prohloubit své znalosti a dovednosti na úseku BOZP. 

 

Zájemci o školení, řiďťe se pokyny, které byly zveřejněny v OBZORU č. 5 a přihlašte se u p. Zdeňka Brady, tel. 737 275 064 nebo přímo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Těšíme se na Vás. 

 

JUDr. Petr Kožmín

 

     Na základě obsahového a kalendářního plánu práce Ústředí OSŽ v roce 2015 byl na zasedání tohoto orgánu předložeb a schválen písemný materiál, který nese název „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2015“ Cílem tohoto materiálu je přinést informace o tom, jakým způsobem probíhaly, jaké závady a nedostatky byly v rámci konání prověrek zjišťovány, když hlavním zdrojem informací byly závěry z výkonu kontrolní činnosti oddělení BOZP OSŽ ústředí, obsažené v kontrolních protokolech svazových inspektorů BOZP a v zápisech prověrkových komisí.

Oblast pracovní úrazovosti patří k důležitým oblastem, na které se zaměřuje činnost odborových organizací. Na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře v České republice každý rok více než 100 lidí. V roce 2014 se v působnosti Odborového sdružení železničářů staly celkem 2 smrtelné a 992 ostatních pracovních úrazů. Úkolem odborových organizací je dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatelé šetří pracovní úrazy a jak je odškodňují. Jde nám o to, aby byl pracovní úraz správně a spravedlivě odškodněn. Vždyť mnohdy je to bohužel to poslední, co můžeme pro našeho člena nebo členku udělat..........Podrobné informace o pracovní úrazovosti za rok 2014 lze nalézt v písemném materiálu "Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2014", který je k dispozici v části KE STAŽENÍ.

Dle dostupných statistických údajů Evropské agentury pro BOZP vyplývá, že se jedná v rámci Evropy o druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém, který souvisí s prací.

Podkategorie

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor