OBZOR ke stažení

Kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu, nejdelšího tunelu v Česku, skončila modernizace v současnosti čtrnáct kilometrů dlouhého úseku třetího tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, Evropská unie na projekt přispívá částkou 3,5 miliardy Kč. Slavnostního ukončení stavby se v úterý 11. 12. 2018 spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem za Evropskou komisi zúčastnil i generální ředitel DG Regio Marc Lemaître.

Rádi bychom vás informovali, že dnes byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019. Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce. S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího). Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

Deutsche Bahn (DB) očekávají ohnisko stávky v Severním Porýní – Západním Falsku. Varovná stávka podle DB postihne linky městských a příměstských drah S-Bahn, regionální spoje i dálkovou dopravu. Stávka tak má postihnout plošně celou síť DB v Německu. Cestující se musí připravit na zpoždění a odřeknuté spoje. Po krachu kolektivního vyjednávání z pohledu Železničních a dopravních odborů (EVG) musí cestující počítat s varovnými stávkami. DB doporučuje především cestujícím z/do Severního Porýní – Západního Falska využít vlakových spojů již v neděli nebo cestu naplánovat na dobu po ukončení varovné stávky. Cestující se zvýhodněnými jízdními doklady FLEXI CENA a ÚSPORNÁ CENA s platností v pondělí je mohou mimořádně využít již v neděli.

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. 12. 2018 proběhlo další plánované jednání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019. Ve shodě všech odborových centrál a zaměstnavatele došlo k uzavření některých sporných bodů (navýšení příplatku za práci přesčas, odměna za obtížnost pracovního režimu, odměna za flexibilní nástup), přesto zůstává řada ustanovení neuzavřená, například stanovená týdenní pracovní doba či osobní ohodnocení a sazby mzdových tarifů.

V současné době probíhá na síti SŽDC poměrně značné množství výluk a to u všech kategorií tratí, od „koridorových“ až po „lokálky“. Výluky, nezřídka dlouhodobé, slouží k údržbě a modernizaci železničních tratí (což je jejich pozitivní stránka), mnohdy však ve svém dopadu způsobují nemalé svízele a komplikace cestujícím. Ty jsou způsobeny zpožděním vlaků, či nutností náhradní autobusové dopravy. V roce 2018 bylo na síti SŽDC uskutečněno kolem 1600 výluk (kratších i dlouhodobých), stejný, ne-li vyšší počet je naplánován na rok 2019. Vyplývá to z ročního plánu výluk SŽDC, zveřejněného na stránkách této organizace.

(FOTOREPORTÁŽ) V prostorách Autoklubu ČR v Praze se ve středu 5. prosince setkal generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s dalšími třemi vedoucími hospodářskými pracovníky SŽDC, se členy obou Republikových rad OSŽ, zástupci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Samotné diskusi předcházela vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, a zástupců hospodářského vedení SŽDC: náměstka GŘ pro řízení pro řízení provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, a náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcely Pernicové.

Zhruba o hodinu a půl dříve z důvodu probíhajícího kolektivního vyjednávání na ČD a SŽDC začalo v úterý 4. 12. 2018, v sídle svazu, jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. A netradičně, právě z důvodu časové tísně, byly všechny body programu předřazeny informacím ze zásadních jednání, na které nakonec (byť bez přítomnosti zástupců Podnikového výboru OSŽ při ČD) také došlo.

Radní Pardubického kraje na svém pondělním (3. 12. 2018) jednání schválili návrh postupu při výběru dopravců, kteří by měli dalších deset let zajišťovat železniční dopravní obslužnost v regionu. Své nabídky kraji prezentovali zástupci Českých drah a společnosti Leo Express Tenders. Kraj bude nadále jednat o uzavření konkrétní smlouvy s těmito dopravci, přičemž Leo Express Tenders by na základě své nabídky zajišťoval železniční provoz na tratích 024 a 025 včetně přesahu na území Olomouckého kraje, České dráhy pak na zbývajících tratích včetně mezikrajských spojů. Na návrh hejtmana Martina Netolického budou o tomto postupu jednat na svém letošním posledním jednání také krajští zastupitelé, jelikož se jedná o závazek velkého finančního rozsahu na období deseti let.

Čtvrtý jednací den kolektivního vyjednávání odborových centrál a zaměstnavatele o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2019 posunul kolektivní vyjednávání o některé shodné body. Odborové centrály se dohodly, že dne 6. 12. 2018 proběhne schůzka nad doladěním rozporných bodů.

Na základě takzvaného rozstřelu (otevírání obálek s nabídkami) získala společnost RegioJet od prosince příštího roku (2019) linku R8 (Brno – Ostrava – Bohumín). Smlouva bude uzavřena na osm let (do konce platnosti jízdního řádu 2026/2027) a společnost RegioJet se v ní zaváže, že navýší počet spojů zhruba o 19 % (namísto patnácti párů vlaků sedmnáct párů). Společnost RegioJet totiž nabídla pro stát nejvýhodnější nabídku (252 milionů Kč/ročně, poté co byla nabídka společnosti Leo Express ze soutěže pro nesplnění zadávacích podmínek vyřazena), České dráhy nabídly cenu vyšší – 278 milionů za rok. Celkově stát za provoz na lince R8 v letech 2020 až 2027 zaplatí 2,017 mld. Kč.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje ve zlepšování parametrů drážní infrastruktury. V úterý 4. 12. bylo schváleno vypsání dalších šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Ve všech případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun. „To svědčí o jejich významu pro zlepšování stavu české železnice. Potěšitelný je především fakt, že se budou modernizovat také páteřní tratě. Zatímco v případě prací na sever od Soběslavi půjde o jeden z posledních úseků třetího koridoru, který dosud neprošel přestavbou, práce na jihozápadě hlavního města naopak odstartují tolik potřebnou modernizaci velmi frekventované trati podél řeky Berounky,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Po 16hodinovém jednání se odboráři z odborového sdružení VIDA cítí vítězi! Na 40 000 železničářů si polepší, více než úředníci. V desátém kole vyjednávání se po 16hodinovém maratonu shodli zaměstnavatel ŐBB a zástupci zaměstnanců, odborové sdružení VIDA, na parametrech nové kolektivní smlouvy. Mzdy 40 tisíc železničářů se zvýší v průměru o 3,4 % a to zpětně od 1. července 2018. V neděli (2. 12.) ráno to oznámil zaměstnavatel (ŐBB) a později potvrdilo odborové sdružení VIDA. U navýšení mezd bude zohledněn již vyplácený nárůst mezd o 3 % od 1. října 2018.

Právě přítomno: 332 hostů a žádný gestor