OBZOR ke stažení

Zástupci Jihomoravského kraje dnes (19. června 2019) otevřeli obálky s nabídkami společností na dodání 37 nových železničních jednotek včetně full-servisu. Kraj chce nákup vlaků v odhadované pořizovací hodnotě 6,7 miliardy korun financovat i z dotací z Evropské unie. Jejich oficiální schválení očekává letos v červenci. „Obdrželi jsme nabídky, které budeme dále posuzovat. Zatím však nebudeme specifikovat, které firmy se o zakázku zajímají,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Stacionární část tohoto jednotného evropského zabezpečovacího systému postupně instaluje na koleje SŽDC. Cílem Evropské unie, která zavedení ETCS iniciovala, je sjednotit systémy všech evropských železnic a zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy. České dráhy proto zařízení instalují až do 453 elektrických a motorových vozidel a řídicích vozů. Celkové náklady se vyšplhají na několik miliard korun.

V parném a dusném podvečeru byl v sobotu 15. června v Olomouci odstartován jubilejní desátý půlmaratón Mattoni1/2Maraton Olomouc, kterého se zúčastnilo více než šest tisíc běžců. Tento závod byl současně pojat jako mistrovství České republiky železničářů v půlmaratónu, které uspořádalo OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC. Organizaci zajistila Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc.

Oddělení kanceláře předsedy OSŽ připravilo pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“. Kapacita kurzu je 8 účastníků, pokud mají účastníci své vlastní notebooky vybavené operačním systémem Windows 8 (8.1), 10 a Microsoft Office 2013 nebo 2016, může se kurz rozšířit ještě o 2 účastníky. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 6 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, a ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb., byly na 6. června 2019 vyhlášeny volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211).

V Kraji Vysočina dojde od prosince ke změně celého systému dopravní obslužnosti kraje. Jízdní řády železnice se tedy změní do určitých taktů a na ně budou v přestupních místech navazovat regionální autobusy. A to hlavní: České dráhy se stanou páteřním dopravcem. Jak jsou na to České dráhy připraveny jsme se zeptali Ing. Jiřího Ješety, ředitele odboru regionální dopravy GŘ ČD.

V pondělí 10. června byla v Přerově slavnostním poklepáním na kolejnici zahájena výstavba další části evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Jedná se o úsek spojovací větve 1. a 2. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou. Zhotovitelem této stavby je společnost AŽD Praha, která byla jediným uchazečem o tuto zakázku ve vypsaném výběrovém řízení. V zahajovacích projevech promluvili (na snímku zleva) primátor města Přerov Petr Měřínský, ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Dozorčí rada ČD, a. s., odvolala Ing. Miroslava Kupce z pozice předsedy představenstva a člena představenstva Českých drah, a. s. Dozorčí rada vyhověla žádosti akcionáře, kterou jí tlumočil předseda řídicího výboru. Důvodem pro odvolání je ztráta důvěry založená na režimových informacích bezpečnostních složek, z nichž některé již byly předány orgánům činným v trestním řízení.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila v úterý 21. 5. 2019 nové uniformy pro své zaměstnance. Oproti předchozím uniformám jsou ty nové z výrazně kvalitnějšího materiálu a v nových korporátních barvách. Na to, jak se nové uniformy rodily a jak jsou s nimi zaměstnanci spokojeni, jsme se zeptali Miloše Palečka, tajemníka Podnikového výboru OSŽ SŽDC.

V úterý 4. 6. 2019 se v železniční stanici Klatovy konal prezentační den pro studenty Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Čtrnáct studentů druhého a třetího ročníku, kteří studují obor železničář, si do Klatov přijelo prohlédnout některá pracoviště Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, a podívat se tak na práci železničářů trochu z jiného úhlu.

Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru. Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“ přednesly požadavky na rovné postavení žen, právo na kariérní postup, a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na každé pozici, včetně manažerských pozic.

V Praze, v sídle OSŽ, zasedal ve středu 5. 6. 2019 Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Pravidelné zasedání řídila tajemnice PV Věra Nečasová, která hned na začátku jednání přivítala prvního hosta – Ing. Michala Vereše, MBA, (na snímku) člena představenstva ČD (od 1. 3. 2019) pro oblast provozu, který před příchodem na České dráhy působil jako ředitel úseku provozu u ZSSK Slovensko. Michal Vereš mluvil zejména o problémech opravárenství. „Môžem po slovensky?“ zeptal se na úvod.

Právě přítomno: 150 hostů a žádný gestor