OBZOR ke stažení

Členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC se sešli 12. prosince v Praze, týden po podepsání PKS na rok 2020, a zaznělo i poděkování kolektivním vyjednavačům za odvedenou práci. Jak poznamenala Lydie Vatterová, která zvlášť poděkovala vedoucímu kolektivních vyjednavačů Petru Štěpánkovi: „Není snadné vyrovnat se s psychickým tlakem, pomluvami a podezíráním, které se objevují na adresu vyjednavačů,“ dodala.

S informacemi z kolektivního vyjednávání, o Katalogu zaměstnání či z jednání Dozorčí rady ČD Cargo vystoupil hned v úvodu jednání, ve středu 11. 12. 2019, předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Co se týče finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, počítá podnikatelský plán (na rok 2020) s nárůstem objemu ve výši zhruba 5 %. Navýšený objem peněz už v sobě ovšem má zahrnuté předběžné náklady na nový katalog zaměstnání a mzdové náklady pro první kvartál roku 2020. Jako zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě jsme proto konstatovali, že takto navržený podnikatelský plán nemůžeme podpořit a nebudeme pro něj hlasovat,“ uvedl Radek Nekola.

Podpisem PKS ČD, a.s. na rok 2020 bylo dne 12.12.2019 v 11:30 hodin ukončeno kolektivní vyjednávání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele ČD, a.s. Rozporné body byly odstraněny. Odborové centrály a zaměstnavatel se dohodly na nárůstu tarifní mzdy pro zaměstnance o 4,9 %. Nárůst příplatku za nepravidelný nástup ve výši 150,- Kč/směna (došlo k úpravě doby pro přiznání 22:00 až 5:30 hodin), dále došlo k dohodě o navýšení z 200,- Kč na 250,-Kč kompenzace za obtížnost pracovního režimu

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 11. 12. 2019, se dostavil první host, ředitel odboru 30 (odbor bezpečnosti) GŘ ČD, a. s., Ing. Josef Kopecký, jednak aby se odborářům představil (odbor řídí od 1. 6. 2019), jednak aby je informoval o organizačních změnách odboru 30, které již proběhly, či o svých plánech na zkvalitnění práce tohoto odboru. V diskusi se hovořilo především o nutnosti více se věnovat bezpečnosti vlakových čet, zvláště na příměstských tratích či na vlacích vezoucích fotbalové fanoušky nebo účastníky diskoték, a o potřebě lepší spolupráce s Policií ČR.

Olomoucký kraj objednal u Českých drah od nového jízdního řádu více vlaků pro zajištění regionální vlakové dopravy než v předcházejícím grafikonu. Od 1. ledna 2020 bude Olomoucký kraj částečně zajišťovat veřejnou železniční dopravu také na území Zlínského kraje (v úseku Hranice na Moravě – Vsetín) a na území Jihomoravského kraje (Nezamyslice – Vyškov na Moravě). Celkem tak dojde k navýšení objednaných regionálních vlaků Olomouckým krajem o pět procent. Současně s tím dochází i k rozšíření integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).

Je to sice trochu nadsázka, neznamená to, že by nad vedením Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ převzaly ženy moc, ale vzhledem k počtu přítomných mužů na jednání RRS OSŽ 26. listopadu v Praze to tak bylo. Ze čtrnáctičlenné RRS byli jen čtyři muži a sedm žen.

Na konci minulého týdne probíhala jednání o problematice režijních jízdních výhod mezi představiteli vedení ČD a SŽDC. Výstupem z těchto jednání je rozhodnutí vedení obou společností o tom, že nebudou hledat společný mechanismus úhrady kompenzací za používání režijek ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK), ale že budou v řešení této problematiky postupovat rozdílně.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., a Celostátní výbor předsedů se ze všech sil v uplynulých měsících snažily přesvědčit tehdejší management ČD, a. s., o nesprávném načasování oddělení provozu a údržby. „Neustále jsme upozorňovali na negativní dopady do celého opravárenství, přesto k oddělení provozu a údržby od 1. 7. 2018 došlo a vznikly dvě nové organizační jednotky: OCP a OCÚ,“ říká Věra Nečasová, tajemnice Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, v rozhovoru.

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Bc. Jiří Svoboda MBA a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019 a zároveň i Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2020.

V pořadí páté kolo kolektivního vyjednávání pokračovalo dne 5. 12. 2019 v odpoledních hodinách. Hlavním předmětem jednání byla snaha nalézt co nejvíce oboustranně přijatelných kompromisů v dosud rozporných článcích PKS tak, abychom mohli směřovat k dohodě o celkovém nárůstu mezd.

Ve středu 4. prosince se v kongresovém centru Jezerka u Seče na Chrudimsku konal aktiv předsedů a zástupců ZO OSŽ SŽDC. Před zhruba stovkou předsedů z celé republiky zasedli za jednacím stolem (na snímku) předseda PV Petr Štěpánek spolu s tajemníky Milošem Palečkem, Miroslavem Mainclem a Dušanem Richterem, který jednání řídil. V průběhu jednání se dostavili i pozvaní hosté – generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA se svými náměstky (Ing. Miroslav Jasenčák a Ing. Marcela Pernicová) a ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým. Jednání se zúčastnil rovněž předseda OSŽ Martin Malý a další zaměstnanci OSŽ-Ú.

Tradiční maraton kolektivního vyjednávání pokračoval 3. 12. 2019 v odpoledních hodinách. Průběh schůzky byl místy velmi bouřlivý. Přestože všem zúčastněným bylo jasné, že v zájmu dosažení „jednatelné“ podoby kolektivní smlouvy se budou muset vzdát (nebo korigovat) některé své požadavky, přistupovali na kompromisy jen velmi neradi a společná stanoviska se hledala obtížně.

Právě přítomno: 177 hostů a žádný gestor