OBZOR ke stažení

Chystané rozdělení činností v Depech kolejových vozidel na část provozní (strojvedoucí) a část opravárenskou přináší zaměstnancům pocit nejistoty. „Rozhodně z toho nejsou nijak nadšeni, i když se personálně asi nic nezmění,“ říká Jiří Zeman, předseda ZV OSŽ DKV Liberec.

Ohlédnutí za Podnikovými konferencemi OSŽ: Podnikových konferencí OSŽ se ve třech dnech zúčastnilo v Praze 340 delegátů, zastupujících členy OSŽ ze zaměstnavatelských organizací ČD, ČD Cargo a SŽDC. Delegáti na těchto konferencích zvolili své zástupce na VII. sjezd OSŽ, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 v Ostravě. Zvolili také nové Podnikové výbory OSŽ včetně jejich vedení a schválili kandidáty a jejich zástupce do Ústředí OSŽ a do Revizní komise OSŽ. Delegáti potvrdili rovněž dosud známé zástupce na předsedu OSŽ (podrobná statistika volebních výsledků konferencí je zveřejněna na webu OSŽ v přehledném Souhrnu). Celkové doplnění delegátů a kandidátů na VII. sjezd OSŽ bude známo po zbývajících dvou konferencích OSŽ: po Konferenci nedrážních ZO OSŽ (13. 6. 2017 v České Třebové) a Konferenci Republikové rady seniorů OSŽ (20. 6. 2017 v České Třebové).

Byla to dojemná scéna! Strojvedoucí Honza Černý, který před necelými dvěma lety (v červenci 2015) řídil osudové pendolino, které se na přejezdu ve Studénce srazilo s kamionem převážejícím plechy, se po několika měsících rekonvalescence vrátil do depa. Když s pomocí chodítka stanul na točně u elektrické lokomotivy 141.004-2, zazněl mohutný potlesk, až mráz běhal po zádech. Jaký to pokrok oproti loňsku, kdy zkraje minulého roku přišel i o druhou nohu pod kolenem a postavit se bylo pro něj řadu měsíců tabu. „Když si vzpomenu na dobu, jak jsem stál na jedné noze, a jak mi říkali, že musím tak vydržet stát patnáct minut a usmívat se, aby mi mohli udělat i druhou protézu, tak to určitě pokrok je,“ vyprávěl Honza s úsměvem.

Několik českých krajů uspělo ve sporu s ministerstvem dopravy, a i přes to, že uzavřely smlouvu s dopravcem přímo, a ne po tendru, by nakonec neměly mít zavřenou cestu k miliardovým dotacím z Evropské unie na pořízení nových vlaků. Dohoda, která se v květnu zrodila v Bruselu, by měla být doladěna příští týden v Praze, uvedl v pátek 19. 5. 2017 server Novinky.cz. „Je to pro nás ohromné vítězství. Vítám vstřícný krok ministerstva. Jednání byla velmi tvrdá,“ cituje Právo hejtmana Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD).

V úterý (16. 5.; ČD), ve středu (17. 5.; ČD Cargo) a ve čtvrtek 18. 5. 2017 (SŽDC) se v Praze, v kulturním sále pražského hlavního nádraží, konaly Podnikové konference (PK) OSŽ při ČD, ČD Cargo a SŽDC. Během tří dnů se v kulturním sále vystřídalo na 340 delegátů (Podnikové konference OSŽ ČD se ze 100 pozvaných delegátů zúčastnilo 99, ČD Cargo 105/100, SŽDC 145/141).

Volby řídících jednání, pracovního předsednictva, členů návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu, prostě všechny potřebné a nezbytné administrativní úkony, byly na programu hned v úvodu 4. Podnikové konference OSŽ SŽDC, která se konala ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 9.30 h v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na konferenci do Prahy přijelo 141 delegátů (ze 145 pozvaných) s hlasem rozhodujícím z celé České republiky - zástupců infrastruktury a řízení provozu. Ve srovnání s předchozími dvěma konferencemi, které se na stejném místě konaly v úterý 16. května a ve středu 17. května 2017 – tedy s podnikovou konferencí OSŽ při ČD (100 pozvaných delegátů) a podnikovou konferenci OSŽ ČD Cargo (105 pozvaných delegátů) – byl tentokrát sál pražského hlavního nádraží zaplněn téměř až do posledního místa.

AKTUALIZOVÁNO - Deset programových bodů, včetně vystoupení předsedy představenstva společnosti ČD Cargo, a. s., Ivana Bednárika, a personálního ředitele společnosti ČD Cargo, a. s., Ing. Mojmíra Bakaláře, měla na programu IV. Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a. s., která v úterý 17. 5. 2017 od 9.30 h probíhala v kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Konferenci zahájil a následně řídil (stejně jako včerejší Podnikovou konferenci OSŽ při ČD) tajemník PV OSŽ při ČD, a. s, Antonín Leitgeb. Ten v úvodu přivítal všechny přítomné včetně hostů - jmenovitě místopředsedu OZŽ Jána Baláže, Petera Piknu, místopředsedu Podnikového výboru OZŽ ZSSK Cargo ze Slovenska, dále místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (předseda PV OSŽ SŽDC) a Vladislava Vokouna (předseda PV OSŽ při ČD), a také výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečku, respektive předsedu Republikové rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú.

V rámci jednání V. podnikové konference OSŽ při ČD, a. s., přijali z rukou I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna ocenění za dlouholetou práci v OSŽ Jiří Arnold, bývalý předseda ZO OSŽ DKV Horní Heršpice, Josef Gazárek, dlouholetý vedoucí SKŽ Brno, Pavel Střihavka, bývalý předseda ZO OSŽ DKV Ústí nad Labem, vozové depo, a Jaroslav Vavřík, vedoucí rekreačního zařízení OSŽ Prudká u Tišnova. Další dva ocenění, na konferenci nepřítomní a omluvení Petr Hána, někdejší předseda ZO OSŽ Valašské Meziříčí a Josef Holec, někdejší předseda ZO OSŽ Jihlava, poděkování za svoji dlouholetou obětavou práci v OSŽ přijmou při jiné vhodné příležitosti.

Třináct bodů měla na programu V. Podniková konference OSŽ při ČD, a. s., která se v úterý 16. 5. 2017 konala od 9.30 h v kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Konferenci zahájil a následně řídil tajemník PV OSŽ při ČD, a. s, Antonín Leitgeb. V úvodu přivítal všechny přítomné včetně hostů - místopředsedy OZŽ Bc. Ľudevíta Mikloše a Jána Baláže ze Slovenska, místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (předseda PV OSŽ SŽDC) a Radka Nekolu (předseda PV OSŽ ČD Cargo), výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečku, předsedu Republikové rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú. V průběhu jednání dorazil ředitel personálního odboru GŘ ČD JUDr. Ivo Veselý a v závěru jednání i předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek, M.Sc.

Již zítra začínají podnikové konference OSŽ, které pak v červnu pokračují konferencemi nedrážních a seniorů. Na těchto konferencích budou voleni delegáti sjezdu OSŽ a pak zbývá pět měsíců na předsjezdovou diskusi na téma, jak dál pokračovat. Využijme tento čas k opravdové diskusi, aby v listopadu více než 200 delegátů sjezdu mohlo vyjádřit názor široké členské základny k programu OSŽ, a to nejen na další čtyři roky, ale i v delší perspektivě.

Skupina železničních modelářů Českého zemského svazu FISAIC, který je v gesci OSŽ, pořádá ve dnech 12. - 14. května 2017 svoji letošní mezinárodní výstavu ve východomaďarském Debrecenu. Za účasti českých, francouzských, maďarských a poprvé i rumunských modelářů prezentují interoperabilní síť v měřítku 1:87 (H0) složenou z rekordního počtu 63 jednokolejných i dvoukolejných modulů junior o délce přes 60 m. Z počáteční iniciační spolupráce ČD, DB a SNCF se do aktivit svými moduly zapojili Maďaři (MÁV), dále Lotyši (LDZ), Španělé (RENFE) a již zmínění Rumuni (CFR).

Třetího sjezdu Rady seniorů (RS) ČR, který zahájil předseda RS ČR Zdeněk Pernes, se za účasti 223 delegátů v pražském hotelu Olšanka v pátek 12. května zúčastnila také celá řada předních politiků, kteří vystoupili se svým projevem. Účastníci sjezdu přivítali premiéra ČR Bohuslava Sobotku, předsedu Senátu ČR Milana Štěcha, ministra financí Andreje Babiše, ministra kultury Daniela Hermana, ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, karlovarskou hejtmanku Janu Vildumetzovou, poslance PSP ČR Jaroslava Zavadila a Stanislava Grospiče, generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, předsedu ČMKOS Josefa Středulu a další hosty ze zahraničí. Sjezd jako první pozdravil Bohuslav Sobotka, který hovořil o tom, co dělá vláda pro seniory, jakým způsobem se mají dále zvyšovat důchody; hovořil také o zdravotní péči, kde připomněl, že ČSSD je proti placení poplatků v nemocnici a také se zmínil o návrhu na poskytnutí dlouhodobého ošetřování člena rodiny, které by bylo hrazeno po dobu až tří měsíců.

Právě přítomno: 230 hostů a žádný gestor