OBZOR ke stažení

Hned po společném jednání zástupců vedení Ministerstva dopravy (MD) ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod, vyrazili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun na jednání Podnikových výborů OSŽ při ČD, a. s., a ČD Cargo do Kořenova, aby účastníky informovali o výsledku čtvrtečního (17. 10. 2019) jednání na ministerstvu dopravy, kterého se za MD ČR zúčastnili náměstci Tomáš Čoček a Ladislav Němec.

Ve dnech 16. až 18. října 2019 se v hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově (na snímku) konalo společné výjezdní zasedání PV OSŽ při ČD a PV OSŽ ČD Cargo. Jednání PV OSŽ při ČD zahájil jeho předseda Vladislav Vokoun, který v úvodu přivítal hosty – Martinu Maričovou a Lucii Bauerovou z personálního odboru GŘ ČD a tlumočil pozdrav Předsedy představenstva ČD, a. s., který se z důvodu pracovního vytížení nemohl jednání účastnit. Pokračoval dále informacemi ze zásadních jednání, přičemž upozornil zejména na obsah osobní schůzky s novým předsedou představenstva ČD Bc. Václavem Nebeským, kterou vyhodnotil jako velmi konstruktivní a hodnotnou. Jednalo se o dalším směřování společnosti, investičních záměrů, kolektivního vyjednávání a o dalších důležitých otázkách, včetně jízdních výhod.

Dnes (17. 10. 2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem:

(AKTUALIZOVÁNO) Ve čtvrtek 21. listopadu zástupci společnosti a Dozorčí rady ČD Cargo prověří v Německu první z deseti lokomotiv Traxx MS3 od společnosti Bombardier, to byla první a zásadní informace předsedy představenstva společnosti ČD Cargo Ivana Bednárika, MBA, na výjezdním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se koná ve dnech 16. až 18. 10. 2019 na Lesní Chatě v Kořenově.

Dva měsíce před zahájením platnosti nového jízdního řádu informovaly dnes (v úterý 15. 10. 2019) České dráhy o novinkách, které přinese v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě. V mezistátní dopravě to je především rozšíření provozu mezistátních vlaků do Polska (budou zavedeny nové vlaky a přímé spoje do nových destinací v Polsku, např. do Przemyśle) a obnovení tradičního vlaku Vindobona (od května 2020) v trase Berlín - Praha - Brno - Wien – Graz; vlak budou obsluhovat české jednotky railjet.

Nejen mezi železničáři, ale i mezi značnou částí cestující veřejnosti se začínají šířit pochyby o tom, že vedení některých krajů (především kraje Jihomoravského) uplatňuje správnou politiku v osobní přepravě cestujících. Jak se nové „brutto“ smlouvy dotknou pokladních ČD, jaké mají přebytečné pokladní šance na nové pracovní uplatnění a jak se v této věci angažuje OSŽ? Na tyto a na další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 20 Vladislav Vokoun, předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD.

„Nová generace železničářů“ je heslo, které si předseda představenstva Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) Andreas Matthä vytýčil jako úkol ctižádostivého programu, jehož hlavním cílem je postupně naplnit na 10 000 pracovních míst, jež dráha v nejbližších letech vytvoří. Koncern je nucen řešit personální deficity z 90. let, kdy zhruba čtvrtina všech zaměstnanců odešla do důchodu.

Zcela zaplněný vládní salonek na pražském hlavním nádraží byl ve středu 9. října svědkem setkání autorů, píšících o železnici, při příležitosti vydání šesté série knih „Literáti na trati“. Téměř stovku železničářských prozaiků a básníků (včetně jejich doprovodu) přivítal vedoucí skupiny literátů federace FISAIC František Tylšar, vlakvedoucí a spisovatel v jedné osobě. V úvodu přítomní uctili minutou ticha ty autory, kteří se letošního setkání nedožili, přičemž tato minuta byla věnována také nedávno zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi.

Návrhem změny jednacího řádu a vložením bodu Přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ do programu začalo v úterý 8. 10. 2019 jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), a které se protáhlo do pozdních odpoledních hodin.

Nová hala společnosti ČD Cargo na čištění nákladních vozů v SOKV Ústí nad Labem byla dnes - ve středu 9. 10. 2019 - slavnostně pokřtěna. Křtu se kromě předsedy představenstva ČD Cargo Ivana Bednárika, zástupců dodavatele, společnosti Metrostav, a členů Dozorčí rady ČD Cargo zúčastnil i ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Železniční muzeum Moravskoslezské (ŽMMS), jehož sídlo je ve výpravní budově železniční stanice Ostrava střed (trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí) otevřelo v pondělí 1. října novou výstavu, která mapuje historii bývalé tratě Košicko-bohumínské dráhy (KBD) v úseku Bohumín – Mosty u Jablunkova. Na úvodní vernisáži, kterou zahájil Jaroslav Adamec (na snímku v popředí), bylo přítomno mnoho vzácných hostů a to nejen z Moravskoslezského kraje. Za vedení SŽDC se otevření výstavy zúčastnil odborný poradce generálního ředitele SŽDC Roman Štěrba, mezi přítomnými byli zástupci všech Oblastních ředitelství SŽDC na Moravě, zástupci Českých drah, vedení magistrátu města Ostravy, novináři a další hosté.

1. září 2019 tomu bylo 70 let od zahájení provozu v tehdejším Hlavním motorovém depu Praha-Libeň (dnes Oblastní centrum údržby Střed, Středisko údržby Libeň). Toto kulaté výročí si v sobotu 5. října 2019 v deštivém odpoledni připomněla zhruba stovka bývalých a současných zaměstnanců libeňského depa, kteří se v půl druhé odpoledne sešli na vlakovém nádraží v Libni, odkud je „Regionova“ odvezla (přes šturc na Vítkově) do depa. V doprovodu současného vedoucího Josefa Sadílka si účastníci prohlédli provozní halu i další pracoviště depa a poté se přesunuli do blízkého hotelu STEP, kde bylo pro ně připraveno malé pohoštění.

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor