OBZOR ke stažení

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ, dovolte mi, abych Vám před blížícím se koncem roku poděkoval za přízeň a podporu OSŽ v roce letošním a současně popřál pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2018. Právě končící rok byl v OSŽ do značné míry ve znamení voleb, které probíhaly prakticky po celý rok. Od voleb do závodních výborů v základních organizacích, přes volby do Výborů OSŽ u organizačních jednotek velkých zaměstnavatelů a Podnikových výborů OSŽ či do Republikové rady seniorů OSŽ, až po sjezd OSŽ, který se konal ve dnech 10. - 11. listopadu v Ostravě.

Chtěl bych proto na tomto místě předně poděkovat za odvedenou práci pro OSŽ v uplynulém volebním období všem funkcionářům a dobrovolníkům, kteří své aktivní působení letos ukončili a současně popřát všem zvoleným do další činnosti hodně vytrvalosti a chuti do práce, kterou mnohdy vykonávají na úkor svého volného času a odměnou je jim často jen příjemný pocit, že se jim podařilo pomoci prosazovat dobré myšlenky a hodnoty, nebo organizovat užitečné aktivity ve prospěch svých kolegů a celé společnosti.

Současně bych jim chtěl také popřát dostatek nadhledu a odolnosti, aby se dokázali vyrovnat s mnohdy velmi agresívní a vulgární kritikou od převážně anonymních diskutérů na různých diskusních fórech, kteří sice většinou nemají dostatek osobní odvahy a vůle svým jménem zkusit skutečně něco prosadit, zato však z bezpečí své anonymity nemilosrdně kritizují ty, kteří se o něco pozitivního svým jménem a na svoji odpovědnost pokoušejí.

Speciálně bych si zde dovolil poděkovat všem kolektivním vyjednavačům, kteří musí při vyjednávání dokázat nacházet tu správnou hranici mezi zadáním prosazovat zvyšování mezd a benefitů pro zaměstnance na straně jedné a skutečnými ekonomickými možnostmi jednotlivých zaměstnavatelů na straně druhé. V období ekonomického růstu se však s výjimkou zaměstnavatelů, kteří jsou aktuálně v potížích a potýkají se se zápornými výsledky, které ohrožují jejich další existenci, vždy musí snažit důsledně prosazovat reálný nárůst mezd (tj. větší než růst spotřebitelských cen), protože jen tak lze postupně zvyšovat životní úroveň domácností našich členů.

Jestliže rok 2017 byl do značné míry rokem volebním, tak nadcházející rok 2018 by měl být především rokem co nejlepší každodenní práce ve prospěch všech členů OSŽ. Chtěl bych zde proto nám všem do příštího roku popřát pevné zdraví, optimismus a hodně chuti a vytrvalosti v tomto našem společném úsilí.

Mgr. Martin Malý
předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 178 hostů a žádný gestor