OBZOR ke stažení

Zhodnocení průběhu sportovních her seniorů, které proběhly ve dnech 29. -31. srpna v Rajeckých Teplicích, bylo jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 19. září. Několik členů rady zaslalo písemně předsedovi RRS Kurtu Mužíkovi i své návrhy, připomínky a vlastní hodnocení her. Za účasti vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka se pak diskutovalo o jejich průběhu. Bylo konstatováno, že řada účastníků hodnotila tyto první hry velmi dobře a shodli se na tom, že areál hotelu Skalka je pro tyto hry ideální. Proto by měly hry v příštím roce na stejném místě pokračovat. Je třeba nalézt vhodný termín a počítat i s „mokrou“ variantou v případě nepřízně počasí. Přivítán byl také návrh, aby na příští hry bylo přizváno jedno družstvo seniorů, členů OZŽ, ze Slovenska.

Ke svému pravidelnému zasedání se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešlo - netradičně v pondělí - 18. 9. 2017 Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Po kontrole plnění úkolů (kontroloval se například Návrh personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ za I. pololetí roku 2017, či Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2017) následovaly Informace ze zásadních jednání, především k zaměstnaneckým jízdním výhodám. „Jednat o tom budeme odpoledne s ostatními odborovými centrálami, co víme, tak všichni zastávají stejné stanovisko jako my,“ řekl předseda Pejša a dodal: „Stanovisko ČD, a. s., (k Memorandu) jsme zatím neobdrželi, zítra na Dozorčí radě ČD, a. s., vyzvu zástupce Českých drah, aby nás s tímto návrhem seznámili.“ Podle Jaroslava Pejši je stanovisko OSŽ neměnné, i když „někteří tvrdí, že bychom měli být důraznější s ohledem na to, že učitelé dostanou přidáno (od 1. 11.) 15 % a státní zaměstnanci 10 %“. „Myslím si, že pro to ještě prostor bude. Jak totiž dopadneme s jízdními výhodami, tak budeme úspěšní i v ostatních záležitostech,“ zopakoval předseda.

(FOTOREPORTÁŽ) Zápasy o třetí místo a o celkové prvenství vyvrcholilo v Brně ve čtvrtek 14. 9. 2017 odpoledne IV. mistrovství USIC ve futsale. V boji o třetí místo nakonec podlehli Slováci Rusku, pak přišla na řadu bitva mezi Kazachstánem a Běloruskem, která snesla i ta nejpřísnější měřítka. Finále bylo napínavé od začátku až do konce. Nechybělo nasazení, rychlost, hráči ze sebe na hřišti vydali maximum, prostě to byla bitva se vším všudy. Jeden jediný gól rozhodl o tom, že prvenství si z Brna odváží mužstvo Běloruska, které ve finále porazilo Kazachstán tím nejtěsnějším rozdílem 1:0.

AKTUALIZOVÁNO - Na pozvání Odborového sdružení železničářů se v Praze ve dnech 11. - 13. září uskutečnilo zasedání řídícího týmu Poradní skupiny pro opravárenství železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě - European Transport Workers' Federation. Tato skupina působí jako poradní orgán železniční sekce ETF pro oblast údržby a opravárenství. V současné době se skupina zabývá návrhem na zavedení evropské licence pro zaměstnance v oblasti údržby a rozšířením certifikace ECM na kolejová vozidla určená pro osobní dopravu. Pokud železniční sekce ETF návrhy schválí, budou předány Evropské železniční agentuře (ERA), která bude od roku 2019 plnit funkci evropského bezpečnostního úřadu.

V Praze, v sídle OSŽ, se ve středu 6. září konalo další pravidelné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Hostem první části jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, v průběhu jednání se dostavili pozvaní hosté z Českých drah, a. s. V informacích ze zásadních jednání dominovala otázka řešení jízdních výhod po roce 2017. Předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) informoval o tom, že se Ústředí OSŽ touto problematikou zabývalo předchozího dne (5. 9.) a po dlouhé diskusi schválilo memorandum, jehož obsahem je mimo jiné nižší navýšení ceny za prolongaci režijních průkazek, odstranění problému požadavku na omezení použití těchto výhod než navrhovalo ministerstvo dopravy, a také určité nastavení srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnance dceřiných společností Českých drah. Návrh bude zaslán ministru dopravy a bude k němu iniciováno společné jednání všech dotčených stran.

„Myslím si, že nazrála doba, abychom se zamysleli nad odměňováním,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se koná ve dnech 6. až 8. 9. 2017 v hotelu Lesní chata, předseda PV Radek Nekola (na snímku stojící), který první den jednání řídil. Podstatnou část prvního jednacího dne (ve středu 6. 9. 2017 odpoledne) zabraly informace ze zásadních jednání. Hned na úvod Radek Nekola vzpomenul poslední jednání PV OSŽ ČD Cargo v Kraskově, kterého se zúčastnili členové obou PV OSŽ a OZŽ (ČD Cargo a ZSSK Cargo). Při té příležitosti Radek Nekola hovořil o odlišnostech přístupu k sociálnímu dialogu na obou stranách státní hranice. „Členové PV OZŽ ZSSK Cargo přivítali možnost setkání v takovémto formátu,“ uvedl s tím, že sociální dialog a úroveň komunikace mezi sociálními partnery je i obrazem stavu ve společnosti. „Jedním z prvků, který ztěžuje sociální dialog, je rozhodně časté střídání managementů.“

Více než dvě hodiny diskutovali v úterý 5. 9. 2017 členové Ústředí OSŽ na mimořádném zasedání na téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici. Představenstvo OSŽ na jednání Ústředí OSŽ předložilo možné varianty řešení zaměstnaneckých jízdních výhod s vědomím společenské závažnosti projednávané problematiky a s ohledem na odstranění části stávajících následků a předejití budoucím konfliktům plynoucím z transformačních kroků. OSŽ vypracovalo Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období po roce 2017 a toto Memorandum měli členové Ústředí OSŽ na stole.

Kontrolou plnění úkolů začalo v pondělí 4. 9. 2017 odpoledne jednání Představenstva OSŽ; v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, se představenstvo, které moderoval místopředseda OSŽ Mgr, Martin Malý (na snímku), sešlo poprvé po prázdninách. Informacím ze zásadních jednání pochopitelně dominovaly informace k jízdním výhodám. V návaznosti na společné jednání zástupců vedení SŽDC, ČD a OSŽ k jízdním výhodám na rok 2018 a roky následující (22. 8.) se totiž věci posunuly. Představenstvo OSŽ zítra (v úterý 5. 9. 2017) předloží Ústředí OSŽ varianty odpovědi na dopis náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka s tím, že Představenstvo OSŽ upřednostňuje dohodu mezi jednotlivými subjekty, kterou bude akceptovat i ministerstvo dopravy.

V krásném prostředí areálu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku se ve dnech 29. - 31. srpna 2017 uskutečnily I. sportovní hry seniorů OSŽ. V celkem devíti disciplinách soutěžilo sedm osmičlenných družstev z několika krajů naší republiky. Zájem o účast na těchto hrách byl větší, než umožňovala v tomto termínu kapacita hotelu a proto bylo nutné se vejít do stanoveného počtu účastníků. Rozlehlý park, který je celý den běžně užíván veřejností a zejména rodinami s dětmi, byl po dva dny jedním velkým sportovištěm. V úterý 29. 8. v patnáct hodin začalo zápolení v prvních soutěžních disciplínách, kterými byly ruské kuželky, šachy a házená. Po oba dny, kdy v rozlehlém parku probíhaly soutěže, panovalo nádherné slunečné počasí. Jedinou výjimku, kdy senioři vyměnili park za tichý salonek, tvořili šachisté, aby měli klid na svou hru. Na každou soutěž dohlíželi rozhodčí, kteří hlídali regulérnost a sčítali body soutěžícím. Zdaleka ne všechny disciplíny byly úplně oddechové, například jízda na koloběžce na čas byla hodně náročná na fyzičku závodníků. K žádnému kolapsu ani zranění závodníků ale naštěstí nedošlo, jen několik dětí v parku jistě závidělo závodníkům jejich nádherné stroje.

V Přerově, konkrétně v zasedací místnosti přerovského Provozního střediska oprav (PSO), zasedala ve středu 30. 8. 2017 - poprvé v historii - Dozorčí rada Českých drah; v Přerově to bylo poprvé, byť v minulosti (v roce 2015) už jednání Dozorčí rady Českých drah (DR ČD) hostil závod PSO Nymburk. Zároveň odpoledne v areálu PSO Přerov zasedala i Dozorčí rada společnosti ČD Cargo. „Tak to je úplná novinka, tu jsme tady ještě neměli,“ prozradil s úsměvem Ing. Roman Kott, předseda představenstva hostitelské DPOV, s tím, že příští týden bude v prostorách PSO Přerov zasedat ještě Dozorčí rada DPOV. „To je ale naprosto standardní věc, dozorčí rada DPOV se schází přesně podle stanov. Místa v rámci DPOV také střídáme, někdy se musíme přizpůsobit matce, takže jednáme i v Praze,“ dodal Roman Kott.

V úterý 29. 8. 2017 se v Kolíně hraje Mistrovství ČR železničářů v kopané pro rok 2017 „O putovní pohár předsedy OSŽ“, které ve spolupráci pořádají OSŽ, České dráhy, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC , s. o., a organizačně jej zajišťuje Regionální sportovní komise OSŽ v čele s jejím předsedou Stanislavem Noskem. Mistrovství ČR železničářů v kopané pro rok 2017 tentokrát hostí Sportovní areál FK Kolín v Kolíně, turnaje se tradičně účastní mužstva SŽDC s. o., ČD, a. s., ZAP, ČD, a. s., DKV, ČD Cargo a Legios Louny. Hraje se systémem „každý s každým“ na dvou hřištích FK Kolín.

Vystoupením ředitele personálního odboru GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého pokračovala další část jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Rakovníku. Správy osobních nádraží by mělo posílit několik desítek nových zaměstnanců, rovněž Hasičská záchranná služba a Železniční geodezie by měly přijmout další nové zaměstnance. „Musíme řešit cílový stav, tedy jakým způsobem budeme postupovat při údržbě a správě železničních stanic, když tam nebudou žádní zaměstnanci, a to ani dopravce,“ řekl Koucký. Byl přijat úkol na odboru personálním stanovit podmínky a požadavky, včetně kvalifikace zaměstnanců, kteří v budoucnosti budou spravovat tyto železniční stanice.

Právě přítomno: 162 hostů a žádný gestor