Výletní vlak Cyklohráček, který je velkou dětskou hernou na kolejích, jezdí již 6. sezónu. Speciální vlaková souprava si letos pro své cestující připravila hned několik novinek, tou hlavní je zcela nově upravený vůz Bdtax (24-29 540-8) s balónkovištěm, který nahradil původní motorový vůz „Esmeraldu“ (812.613-8). „Tento nově upravený vůz už sice jezdí od června, nicméně ještě nebyl kompletně dovybaven,“ informoval Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID, v úterý 20. 8. 2019 během prezentace Cyklohráčku v Praze na hlavním nádraží. „Nově je tady například herna, knihovna a také tabule, na níž si mohou děti malovat.“

Symbolickým poklepáním na kolejnici byla ve čtvrtek 15. srpna 2019 slavnostně zahájena rekonstrukce deset kilometrů dlouhého traťového úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou (trať Hranice na Moravě - Horní Lideč). Slavnosti, která se konala na zámku v Hustopečích nad Bečvou, se zúčastnili zástupci SŽDC, stavebních firem, starostů dotčených obcí a dalších hostů. Přestavba trati byla ve skutečnosti zahájena již počátkem měsíce června, kdy se rozběhly práce v železniční stanici Lhotka nad Bečvou, která projde zásadní přestavbou. Spolu s ní bude provedena obnova výše uvedeného traťového úseku, která po dokončení umožní jízdu vlakům rychlostí až 160 km/h.

Rovných sto dní je ministr dopravy Vladimír Kremlík ve funkci, dnes na tiskové konferenci bilancoval své působení v úřadu a mimo jiné se věnoval i železnici. Prioritou je pro něj bezpečnost na železnici, následky nehod na železničních přejezdech jsou totiž dost často fatální – i proto ministr apeloval na generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobodu, aby SŽDC výrazně pokročila se zabezpečením železničních přejezdů závorami. „Podle mých informací budou do konce roku 2019 vybudovány závory na 133 ze 164 železničních přejezdů na silnicích I. třídy,“ uvedl s tím, že do konce roku 2023 by pak měly být závory na všech přejezdech u silnic I. třídy.

Krize nájemního bydlení seniorů byla hlavním tématem tiskové konference Rady seniorů ČR, která se konala v Praze, v DOS na náměstí W. Churchilla, ve čtvrtek 15. srpna za účasti Zdeňka Pernese (na snímku), předsedy Rady seniorů ČR (RS ČR), a Ing. Milana Taraby, statutárního místopředsedy RS ČR a předsedy Sdružení nájemníků (SON).

Na Masarykově nádraží v Praze byly dnes (v úterý 13. 8. 2019) v deset hodin dopoledne slavnostně otevřeny nové pokladny pro cestující. Ty jsou umístěny přímo v dvoraně Masarykova nádraží u prvního peronu, v místech bývalých veřejných toalet. Cestující už nemusí cestou od metra či tramvaje počínaje dnešní třináctou hodinou spěchat pro jízdenku ke vzdálenějšímu vchodu z Hybernské ulice.

RAIL tour je závod, probíhající v České republice od roku 2009. Tří až pětičlenné týmy převážně mladých lidí dobývají v této hře tzv. checkpointy, rozmístěné po zajímavých místech naší republiky. Během jednoho týdne se soutěžící přesunují po celé republice, přičemž pravidla této soutěže dovolují přepravu pouze kolejovými vozidly, případně pěšky. Jednotlivé týmy přitom s výhodou využívají prázdninových slev Českých drah. Jednou z těchto slev je „Jízdenka na léto“, která nabízí cestování vlaky ČD po celé republice po dobu 7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů.

Jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 6. 8. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, tentokrát zapisoval Petr Nárožník, samostatný odborný pracovník kanceláře předsedy OSŽ, který má na starosti administrativu akciové společnosti Pacifik a. s., a který po vzájemné dohodě bude v případě nepřítomnosti zaskakovat za vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helenu Svobodovou (která je toho času na dovolené.).

Železniční stanice Děčín východ vznikla spojením dvou na sobě nezávisle vybudovaných nádraží. Starší staniční budova (na snímku vlevo) je nazývána jako horní nádraží a je součástí železničních tratí Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n. a Děčín hl. n. – Česká Lípa. Budova na protější straně ulice, nazývána jako dolní nádraží, byla v 50. letech minulého století vyřazena z provozu. Horní nádraží, které s dolním spojovala do roku 1978 krytá nadzemní chodba, bylo v 60. letech necitelně rekonstruováno, jeho původní podoba mu byla vrácena na počátku 21. století.

Na červencovém jednání RRS OSŽ 3. 7. v Praze, které mělo stoprocentní účast členů, zazněla při kontrole plnění usnesení informace jejího předsedy Kurta Mužíka, který zjistil, že sportovní družstvo RRS není vlastně přihlášeno k účasti na sportovních hrách seniorů České republiky v Českých Budějovicích ve dnech 16. - 17. 7. Zřejmě došlo k administrativní chybě na straně pořadatele Rady seniorů ČR, což bylo okamžitě napraveno a OSŽ bude mít na těchto hrách zastoupení.

Těžiště jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. července, tentokrát – vzhledem k letnímu období - nespočívalo v informacích ze zásadních jednání, ale spíše v organizačních záležitostech a ve schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a o zastupování před soudem. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na ilustračním snímku).

To byla jedna z mnoha informací, které sdělil členům Podnikového výboru SŽDC na jejich jednání v Praze 27. června vedoucí personálního oddělení GŘ SŽDC Ing. Evžen Pospíšil (na snímku). Ten se na jednání dostavil s Ing. Hanou Kohoutovou (vedoucí mzdového oddělení) a Bc. Jitkou Dolejšovou (odbor personální GŘ SŽDC). Ing. Kohoutová opět sdělila řadu čísel za období 1. - 5. 2019, zejména o objemu vyplacených mezd, vývoji zaměstnanosti (evidenční počet zaměstnanců SŽDC nyní činí 17 142 zaměstnanců), vývoji průměrné mzdy u SŽDC, nárůstu reálné mzdy (+7,3 %), průměrné výši výkonové odměny (6,67 % tarifní mzdy) a vyplaceném odstupném (16,3 mil. Kč 74 zaměstnancům). Současně porovnala poslední údaje zveřejněné ČSÚ o výši průměrné mzdy v ČR a v odvětví dopravy a indexech nominálního i reálného nárůstu s hodnotami dosaženými ve stejném období u SŽDC.

Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ se konalo ve středu 26. 6. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po zahájení a kontrole plnění úkolů přišel na řadu nejdůležitější a nejrozsáhlejší bod - informace ze zásadních jednání.

Právě přítomno: 249 hostů a žádný gestor