OBZOR ke stažení

Minutou ticha za předčasně zesnulého Bc. Ivana Marinku, bývalého funkcionáře OSŽ, začalo ve čtvrtek 14. února 2019 jednání Představenstva OSŽ, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). V rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné zaznělo i to, že z důvodu stávky v Belgii se zasedání poradní skupiny pro opravárenství v rámci Železniční sekce ETF neuskutečnilo (z důvodu stávky čtyř odborových belgických centrál 13. února 2019 ETF zrušilo zasedání poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, které se mělo konat téhož dne; náhradní termín jednání byl stanoven na 30. dubna 2019).

Semináře k uzavřené PKS ČD Cargo, a. s., 2019-2020 skončily. Od 17. ledna do 12. února pořádalo OSŽ ve spolupráci se zástupci zaměstnavatele na šesti místech semináře ke kolektivní smlouvě – celkem tři jednodenní (pro PJ) a tři dvoudenní (pro PJ a SOKV). Poslední seminář k PKS se uskutečnil v úterý 12. 2. 2019 v SOKV v Českých Budějovicích.

O dvanáct zánovních motorových souprav, které České dráhy zakoupily od Deutsche Bahn, projevil zájem Olomoucký kraj. Uvedl to ve svém článku Olomoucký deník. Zastupitelstvo kraje bude v dubnu rozhodovat o tom, který dopravce dostane zakázku na provoz vlaků na regionálních tratích po roce 2019, kdy končí dlouholetá smlouva s Českými drahami. Z nabídek, které Olomoucký kraj má, k tomu mají blízko České dráhy, vzhledem k tomu, že nabídly tato vozidla. České dráhy zájem o nasazení dvanácti klimatizovaných jednotek řady 646 výrobce Stadler Pankow v Olomouckém kraji potvrdily.

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 6. února 2019, bylo nabito informacemi. Hostem jednání byl totiž předseda představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec (na snímku), dále ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselý a části jednání se zúčastnil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Seznámit členy Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ 30. ledna 2019 s obsahem tohoto nařízení EU přišel na její první letošní jednání vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr. Petr Večeř (uprostřed na snímku u článku). Co všechno jsou osobní údaje, jak s nimi zacházet a co vše je obsahem tohoto velmi rozsáhlého dokumentu, ale také jaké mohou být i sankce za porušení, to vše se členové dozvěděli ze zasvěceného výkladu. Na toto nařízení muselo zareagovat i OSŽ, právě tak jako ostatní kulturní, společenské organizace a instituce.

Hotel OSŽ Lesní chata v Kořenově přivítal na přelomu ledna a února účastníky Mistrovství republiky železničářů v běžeckém lyžování. Pořadatelem mistrovství, které se konalo ve Vysokém nad Jizerou, bylo OSŽ (Regionální sportovní komise Praha) ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC. První den (31. ledna) byl na pořadu štafetový závod dvojic a poté běh na 15 km (muži) a 10 km (ženy) volnou technikou. Následující den (1. února) bylo mistrovství ukončeno závodem na 15 km (muži) a 10 km (ženy) klasickou technikou.

Ve čtvrtek 24. ledna přivítal řídící tajemník PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl hosty jednání: předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého, Bc. Jitku Dolejšovou a v závěrečné části jednání také Zdeňka Vysloužila z ASO. Petr Štěpánek v úvodu zhodnotil všech pět dosud proběhlých aktivů k uzavřené PKS SŽDC. Podle jeho slov měly příznivý ohlas u posluchačů, negativních projevů bylo minimum a ozvala se i slova poděkování za uzavřenou PKS.

„Kolektivní vyjednávání bylo možná o nějaký den kratší, ale ze strany vedení společnosti manažersky pojaté,“ řekl personální ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář na úvod školení k PKS 2019-2020, které se konalo v pondělí 28. 1. 2019 v SOKV Ústí nad Labem. „Naši sestavu (vedle ředitele byli za odbor personální přítomni Mgr. Pavla Kreischová, Bc. Věra Drncová a Ing. Josef Kreische) většina z vás asi zná, byť je vás tady o poznání víc (ve školící místnosti bylo přítomno téměř osmdesát zaměstnanců ústeckého PJ a SOKV) než vloni, ale doufám, že tady nejste z donucení,“ dodal Ing. Mojmír Bakalář, nově od 1. 1. 2019 ředitel odboru personálního GŘ ČD Cargo: „Lidské zdroje jsme nechali v šuplíku.“

Předsedové a zástupci ZV OSŽ z oblasti severní a střední Moravy a Slezska se zúčastnili zahajovacího školení o nové kolektivní smlouvě Českých drah na rok 2019, které se konalo v pátek 25. ledna v Přerově. Za předsednický stůl zasedli členové vedení vyjednávacího týmu – Vladislav Vokoun, Věra Nečasová a Antonín Leitgeb, který průběh školení řídil. Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Martin Malý a zaměstnanci ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ – ústředí v čele s vedoucím ESO Petrem Večeřem.

Tři zásadní věci, respektive dokumenty, zmínil hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ ve středu 23. 1. 2019, v rámci bloku Informací ze zásadních jednání, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku): podpis PKS (a termíny školení k PKS, první začíná již tento pátek 25. 1. 2019 v Přerově), podnikatelský plán („Byla korektní dohoda, že bude schvalován až po podpisu kolektivní smlouvy, nyní leží na stole a schvalovat se bude pravděpodobně v únoru, ale už v sobě zahrnuje závazky z kolektivní smlouvy.“) a „intenzivní vyjednávání“ se státem a s kraji o spolupráci po roce 2019.

Druhé ze série školení o kolektivní smlouvě SŽDC na rok 2019 se konalo v zasedacím sále DPOV Přerov v pátek 11. ledna 2019 (úvodní školení se konalo den předtím v Praze). Na školení do Přerova přijeli předsedové a členové ZO OSŽ převážně ze střední a severní Moravy a Slezska. Přivítal je tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení moderoval), s nímž za předsednickým stolem (na snímku) zasedl i předseda OSŽ Martin Malý spolu s vedením Podnikového výboru – Petrem Štěpánkem, Miroslavem Mainclem, Dušanem Richterem a zástupcem zaměstnavatele – Evženem Pospíšilem z O 10 GŘ SŽDC. Přítomni byli i zástupci ESO OSŽ-ústředí (Petr Večeř, Mikuláš Hubicsák a Luděk Šebrle) a BOZP OSŽ (Miroslav Feber).

Do posledního místa byl 10. ledna zaplněn jednací sál suterénu v domě OSŽ Bohemika účastníky školení, kteří se přišli seznámit s obsahem PKS SŽDC na rok 2019. Kromě převážně předsedů a členů závodních výborů ZO OSŽ SŽDC přivítal tajemník PV Miloš Paleček dva zástupce zaměstnavatele, Ing. Evžena Pospíšila a Bc. Jitku Dolejšovou, později i předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Přítomni byli všichni tajemníci PV a nechyběli zástupci odborných oddělení OSŽ ESO a BOZP.

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor