OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se v sídle Odborového sdružení železničářů v Praze konalo společné zasedání dozorčí a správní rady NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, která se primárně zaměřuje na opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, respektive drážních staveb, zařízení a vybavení.

Na úvod zasedání vystoupil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který účastníky přivítal v Domě Bohemika a podpořil je v jejich další činnosti. Následně se ujal řízení zasedání předseda správní rady Martin Vavrečka (výkonný tajemník OSŽ) a postupně došlo k projednání všech bodů schváleného programu.
Neopomenutelnou částí programu bylo představení návrhu nové marketingové strategie v roce 2017 směřující k pokračování rozvoje směrem k jedinečné a moderní Nadaci. Součástí tohoto konceptu bylo i vytvoření nové personální strategie, do které byla zabudována pozice marketingového manažera.
Velkým a opravdu důležitým rozhodnutím v rámci tohoto zasedání bylo jednohlasné zvolení nového ředitele Nadace, kterým se stal Zdeněk Vysloužil, jenž s Nadací v minulém období již spolupracoval. Ten ve svém vystoupení představil své vize o naplňování výkonu funkce ředitele, jak mimo jiné uvedl, rád by navázal na předchozí práci ředitele Nadace Mgr. Jiřího Střechy.
Další informace o Nadaci naleznete na www.okridlene-kolo.cz.
-pn-
 

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor