OBZOR ke stažení

V pondělí 15. ledna se v Praze v Libni (v zasedací místnosti PJ Praha) konalo první z devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) společnosti ČD Cargo na rok 2018. Školení jsou za spolupráce OSŽ organizována odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo. Prvního školení se zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového), Bc. Věra Drncová (vedoucí oddělení personálního) a Bc. Josef Kreische (úsek ředitele O10). Za OSŽ byla přítomna tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová, za Federaci strojvůdců Jiří Šafařík, člen prezídia FS ČR.

„Doufám, že si kolektivku budeme společně rok užívat,“ řekl Ing. Mojmír Bakalář, který školení zahájil, a hned po něm s prezentací na téma „Změny v PKS oproti roku 2017“ vystoupila Pavla Kreischová: „Bohužel nastaly menší komplikace s dodáním kolektivní smlouvy, zásilku očekávejte během dneška. Z tiskárny byla vyskladněna pozdě a dodává ji Česká pošta,“ řekla v úvodu a dodala: „Hlavním cílem tohoto školení je především upozornit na změny (v PKS) a nejčastější nedostatky (v její aplikaci).“ Pavla Kreischová mluvila například o uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti a dovolené a změnách v PKS, konkrétně pak o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby (došlo ke změně oproti 2017, vyrovnávací období se sloučila), kdy u zaměstnanců letmo došlo ke změně (zaměstnavatel plánuje průběžně směny ve vyrovnávacím období tak, aby byla zabezpečena provozní potřeba výkonu práce). Řeč byla i o práci přesčas a práci ve svátek (respektive o dohodě o čerpání náhradního volna za práci ve svátek).

V další části téměř čtyřhodinového školení (přednáška Pavly Kreischové trvala necelé dvě hodiny včetně desetiminutové přestávky) se Pavla Kreischová věnovala systému odměňování zaměstnanců (došlo k navýšení v jednotlivých tarifních stupnicích o 2 % z tarifu roku 2017 v příslušné stupnici a k přičtení nominální hodnoty ve výši 800 Kč), mzdě za práci přesčas - zaměstnavatel chce motivovat zaměstnance k čerpání náhradního volna za práci přesčas, proto bude aplikována odměna za čerpání náhradního volna za práci přesčas (8 % z průměrného hodinového výdělku za každou hodinu čerpání náhradního volna – minimálně však za 7 hodin), a také o navýšení motivačních složek (mimo jiné i pro zaměstnance letmo). „Změna nastala u osobního ohodnocení (viz zásady pro poskytování osobního ohodnocení), nově je zaměstnavatel povinen na své náklady zajistit úrazové pojištění sedadel v osobním motorovém vozidle,“ konstatovala dále Pavla Kreischová. V oblasti zvláštních odměn dochází k rozšíření nároku pro zaměstnance, kteří dosáhli 60 let věku.

Zazněly také informace ke KOP (které nově nejsou součástí přílohy PKS, ale jsou řešeny směrnicí). „Zde nedošlo k žádným změnám, příloha byla vyňata a stala se samostatnou interní normou,“ uvedla Pavla Kreischová s tím, že KOP budou probíhat od druhé poloviny měsíce února do června a od konce srpna do 21. 12. 2018, a to na čtyřech místech: Jáchymov, Poděbrady, Luhačovice a Rajecké Teplice. „Zaměstnavatel určuje termín a středisko, přičemž může přihlédnout k požadavku zaměstnance,“ poznamenala dále Pavla Kreischová. Podle ní došlo ke změně u pojištěnců 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra), která přispívá svým klientům na kondiční pobyt (mění se pravidla: zaměstnanec-pojištěnec 211 obdrží poukaz a může si přiobjednat procedury nad rámec KOP, které hradí zaměstnavatel). „Pro zaměstnavatele tím dojde ke zdražení, protože bude všem hradit stejně,“ dodala. Nejčastější nedostatky v dodržování ustanovení PKS byly podle Pavly Kreischové ve vyrovnávacím období, a to převážně chybou lidského činitele, nebo při náhlém ukončení pracovněprávního vztahu, nebo při změně pracovního režimu. „Doufám, že tyto chyby se už opakovat nebudou,“ uzavřela.

V další části školení na téma „Vazby PKS rok 2018 na zajištění personální administrace“ seznámila Věra Drncová účastníky školení s opatřeními a směrnicemi, které mají přímou vazbu na PKS 2018. Například s opatřením ŘO10 č. 6/2015, které řeší výdělečnou činnost zaměstnanců (zaměstnanec, který chce pracovat u jiného dopravce, musí mít souhlas zaměstnavatele), oblast dovolené, odstupného, nadbytečnosti, poskytování pracovního volna, atd.

Věra Drncová dále informovala o nově vydaném Opatření ŘO10 (Nábor a náborové odměny), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro přiznání náborové odměny – strojvedoucímu v přípravě se přiznává náborová odměna v celkové výši 20 000 Kč, nově je přiznávána náborová odměna až do výše 50 000 Kč i u strojvedoucích, kteří k ČD Cargo nastoupili nebo nastoupí v období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018, ale zároveň nepřísluší zaměstnancům, kteří bezprostředně před nástupem k ČDC ukončili pracovní poměr u ČD, a. s. Stejná odměna je poskytována posunovačům/vedoucím posunu a zaměstnancům ve vybraných zaměstnáních v oblasti opravárenství. Zaznělo také, že s účinností od 1. 1. 2018 dochází ke sjednocení příspěvku zaměstnavatele na aplikaci IN PLUS pro zaměstnance, kteří nemají nárok na zaměstnanecké jízdní výhody. Věra Drncová informovala i o dalších opatřeních, která jsou připravena k podpisu, nebo jsou již schválena a budou vyvěšena (např. Opatření ŘO10 17/2017, které řeší zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří jsou tzv. řidiči–referenty).

Po přestávce přišly na řadu i směrnice v působnosti personálního oddělení: PERs-10-B-2010, která řeší oblast vnitrostátních zaměstnaneckých jízdních výhod – prodloužení prolongačního období do konce května, navýšení prolongační částky (zaměstnanci 1100 Kč, manželé, manželky a registrovaní partneři 1250 Kč a děti 600 Kč). Byla vydána i 7. Změna PERs34-B-2009, na základě které jsou zaměstnancům poskytovány příspěvky na životní pojištění. Produkty, které mají zaměstnanci uzavřeny s pojišťovnou NN, budou ukončeny do nasmlouvané doby. Příspěvek zaměstnavatele je stále možno převést do benefitu penzijního připojištění.

Další školení se konají 17. - 18. ledna v PJ a SOKV Ústí nad Labem (školicí místnost SOKV), 22. - 23. ledna v PJ a SOKV Ostrava (školicí místnost SOKV), 24. ledna v PJ Brno (školicí místnost OKV Břeclav), 30. ledna v PJ Česká Třebová, ŘP Česká Třebová (kulturní místnost žst. Pardubice hl. n.) a 31. 1. - 1. února v PJ a SOKV České Budějovice (školicí místnost SOKV).

Michael MarešPrávě přítomno: 182 hostů a žádný gestor