OBZOR ke stažení

Dnes (17. 10. 2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem:

Dva měsíce před zahájením platnosti nového jízdního řádu informovaly dnes (v úterý 15. 10. 2019) České dráhy o novinkách, které přinese v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě. V mezistátní dopravě to je především rozšíření provozu mezistátních vlaků do Polska (budou zavedeny nové vlaky a přímé spoje do nových destinací v Polsku, např. do Przemyśle) a obnovení tradičního vlaku Vindobona (od května 2020) v trase Berlín - Praha - Brno - Wien – Graz; vlak budou obsluhovat české jednotky railjet.

Vážené kolegyně a kolegové, dne 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci všech odborových centrál působících na železnici za účelem dohody na společném stanovisku k návrhu MD ČR ze dne 3. září 2019 na 16. změnu Tarifu „režijního jízdného“. Společné stanovisko všech odborových centrál k tomuto návrhu MD ČR bylo téhož dne zasláno na MD ČR, ČD, ČD Cargo a SŽDC a obsahovalo zejména podmíněný souhlas s návrhem MD ČR na zachování stávající výše prolongačních poplatků na příští tři roční prolongační období, a nesouhlas s návrhem MD ČR na doplnění nového ustanovení do Tarifu, které by umožňovalo v případě dohody objednatele (kraje) a ČD vyloučit platnost „režijek“ prakticky u všech regionálních vlaků ČD.

V pondělí 30. 9. 2019 došlo ke společnému jednání odborových centrál v Berouně, jehož cílem bylo dokončení společného protinávrhu PKS SŽDC na rok 2020, který předložil zaměstnavatel 28. 8. 2019. Všechny OC přistoupily k jednání s požadavky věcnými a konstruktivními. Většinu názorů odborových centrál se nám podařilo zapracovat už po jednání 19. 9. 2019.

Na konferenci Green Train (Zelený vlak), která se konala 26. září v Nymburce, vystoupil za ministerstvo dopravy Jindřich Kušnír. Ve svém vystoupení konstatoval, že stát se bude snažit, aby vzrostl podíl nákladní přepravy na železnici. V současné době přepravuje železnice přibližně 22 procent nákladů, po silnici se přepravuje 70 procent, zbytek se přepravuje po vodě nebo letecky. Vzrůst nákladní přepravy po železnici by měl být umožněn například výstavbou vysokorychlostních tratí, výstavbou terminálů a podporou kombinované přepravy.

Rádi bychom vás informovali o tom, že Dozorčí rada ČD, a. s., zvolila dva nové členy představenstva společnosti – Michala Krause a Václava Nebeského. Oba splnili požadavky výběrového řízení a komise je dnes spolu s dalšími třemi kandidáty představila členům dozorčí rady, stojí v dnes vydané tiskové zprávě Českých drah.

ČD travel již zveřejnila nabídku rekreačních pobytů pro lyžaře, turisty a vůbec pro milovníky zimní přírody. Kompletní nabídku zahraničních i tuzemských pobytů naleznete zde. Nabídka obsahuje zahraniční destinace oblíbené mezi lyžaři, například v Rakousku, Itálii, na Slovensku, ale i střediska v České republice. Své představy o zimní dovolené si však mohou splnit i zájemci o wellness pobyty nebo koupání v termálních koupalištích.

V pondělí 23. 9. 2019 se mimořádně sešel Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s. Jediným bodem programu bylo zpracování připomínek k návrhu zaměstnavatele na 3. změnu Katalogu zaměstnání. Navrhované změny v oblasti opravárenství jsou ve shodě se zaměstnavatelem. U provozních zaměstnání Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo navrhuje některé další úpravy a změny. K dokumentu jako celku se zástupci odborových centrál spolu se zaměstnavatelem sejdou 7. 10. 2019.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své poslední schůzi, konané ve dnech 10. – 13. září, schválila mimo jiné také řadu změn zákonů, týkajících se české železnice. Mezi tyto změny patří například změna názvu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), usnadnění kácení stromů v okolí dráhy, či zavedení jednotného jízdného ve vlacích. Parlamentem schválené změny budou ještě projednávány v Senátu České republiky a vyjadřovat se k nim bude i prezident republiky.

Členové Dozorčí rady ČD, a. s., na svém zasedání ve čtvrtek 19. 9. 2019 zvolili Pavla Kysilku předsedou tohoto orgánu, potvrdil mluvčí ČD Radek Joklík. Pavel Kysilka ve funkci předsedy DR ČD nahradil Karla Pospíšila, který kandidoval do představenstva společnosti (ČD). Jedním z prvních úkolů Dozorčí rady ČD pod vedením Pavla Kysilky bude v příštím týdnu (25. 9.) volba dvou členů představenstva. Podle informací z médií Výběrová komise vybrala šest kandidátů na doplnění dvou míst v představenstvu Českých drah. Do výběrového řízení se původně přihlásilo přes 30 zájemců.

V pátek 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici. Jednání bylo svoláno za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti ČD, zaměstnanců s. o. SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy, pro období od 15. 12. 2019, který byl odborovým centrálám zaslán k vyjádření dopisem MD ČR dne 3. září 2019.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) doporučil na post předsedy Dozorčí rady Českých drah bývalého viceguvernéra České národní banky a někdejšího generálního ředitele České spořitelny Pavla Kysilku. „Řídícímu výboru a Dozorčí radě České dráhy jsem se rozhodl doporučit na pozici předsedy dozorčí rady Ing. Pavla Kysilku, CSc. Je to makroekonom s velkou zkušeností s hospodařením tak významné společnosti jako jsou ČD, a. s. Ví, jaké kroky je třeba dělat k udržení a dalšímu zlepšování ratingu ČD a jak přistoupit k chystané liberalizaci trhu na železnici,“ citují média ministra Kremlíka. „Potřebujeme zkušené profesionály do vedení ČD a Pavel Kysilka je jedním z nich!“ dodal Kremlík.

Právě přítomno: 161 hostů a žádný gestor