OBZOR ke stažení

Rádi bychom vás informovali, že dnes byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019. Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce. S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího). Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. 12. 2018 proběhlo další plánované jednání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019. Ve shodě všech odborových centrál a zaměstnavatele došlo k uzavření některých sporných bodů (navýšení příplatku za práci přesčas, odměna za obtížnost pracovního režimu, odměna za flexibilní nástup), přesto zůstává řada ustanovení neuzavřená, například stanovená týdenní pracovní doba či osobní ohodnocení a sazby mzdových tarifů.

Čtvrtý jednací den kolektivního vyjednávání odborových centrál a zaměstnavatele o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2019 posunul kolektivní vyjednávání o některé shodné body. Odborové centrály se dohodly, že dne 6. 12. 2018 proběhne schůzka nad doladěním rozporných bodů.

V Olomouckém kraji bude od nového jízdního řádu jezdit průměrně 590 osobních a spěšných vlaků, které za rok ujedou více než šest milionů kilometrů. Žádné zásadní změny letos cestující na Olomoucku nečekají, vlaky budou jezdit zhruba ve stejných časech jako v GVD pro rok 2018. České dráhy opět zajistí vlakovou dopravu na trati Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín, která je ve vlastnictví Svazku obcí Údolí Desné.

Tradiční maraton kolektivního vyjednávání, tentokrát o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019, pokračoval ve čtvrtek 29. 11. 2018 v odpoledních hodinách. Před samotným jednáním se ráno v týž den uskutečnila avizovaná schůzka odborových centrál, která si kladla za cíl sjednocení stanovisek k rozporným bodům kolektivní smlouvy.

V úterý 27. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo druhé jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019. Hlavním cílem bylo dokončení prvního čtení celého návrhu kolektivní smlouvy a samozřejmě hledání maximální možné shody mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců.

Stávající obsah pojistné smlouvy (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli) uzavřené mezi OSŽ a Kooperativa pojišťovnou, a. s., bude od 1. 1. 2019 rozšířen o institut „čistá finanční škoda“.

V úterý 20. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo první jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019. Po úvodních procedurálních otázkách byl projednán základní text kolektivní smlouvy a část přílohy 1 PKS (pracovní doba). Jednání, které trvalo přes tři hodiny, se ze strany některých zástupců odborových centrál neslo velmi často ve velmi emotivním duchu. Hlavní příčinou byly mnohdy značné rozdíly v názoru na podobě některých ustanovení kolektivní smlouvy a na potřebu změn.

(AKTUALIZOVÁNO) „Chtěl bych poděkovat všem, co nás volili, velice si toho vážíme,“ vzkázal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun prostřednictvím redakce Obzoru voličům: „Děkujeme všem, kteří k volbám přišli. Je vidět, že mají k firmě pozitivní vztah i zájem o dění v Českých drahách. Budeme pracovat dál ve prospěch firmy, jejích zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků,“ dodal.

Dalším, v pořadí již pátým společným, jednáním pokračovalo v úterý 13. listopadu 2018 kolektivní vyjednávání u Správy železniční dopravní cesty, s. o. Úplná shoda v jednání nastala v oblasti poskytování KOP na rok 2019. Podrobnější informace o průběhu společného jednání naleznete v sekci Podnikového výboru OSŽ SŽDC, v článku 5. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 13. 11. 2018

Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš dopis s informací o aktivitě Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě, ke které se připojilo Odborové sdružení železničářů a zahájilo informační kampaň za zachování vlakového personálu. Ve Vašem dopise poukazujete na význam kvalifikovaného vlakového personálu při zajišťování dopravních služeb železniční dopravou.

Vyplývá to z Protokolu o průběhu a výsledku voleb členů Dozorčí rady ČD Cargo, a. s., volených zaměstnanci, konaných ve dnech 22. 10. 2018 - 25. 10. 2018, který má redakce Obzor k dispozici. „Děkujeme všem za důvěru a podporu,“ reagoval bezprostředně po oznámení výsledků místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. Volební účast byla 65 %.

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor