OBZOR ke stažení

Podpisem PKS ČD, a.s. na rok 2020 bylo dne 12.12.2019 v 11:30 hodin ukončeno kolektivní vyjednávání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele ČD, a.s. Rozporné body byly odstraněny. Odborové centrály a zaměstnavatel se dohodly na nárůstu tarifní mzdy pro zaměstnance o 4,9 %. Nárůst příplatku za nepravidelný nástup ve výši 150,- Kč/směna (došlo k úpravě doby pro přiznání 22:00 až 5:30 hodin), dále došlo k dohodě o navýšení z 200,- Kč na 250,-Kč kompenzace za obtížnost pracovního režimu

Olomoucký kraj objednal u Českých drah od nového jízdního řádu více vlaků pro zajištění regionální vlakové dopravy než v předcházejícím grafikonu. Od 1. ledna 2020 bude Olomoucký kraj částečně zajišťovat veřejnou železniční dopravu také na území Zlínského kraje (v úseku Hranice na Moravě – Vsetín) a na území Jihomoravského kraje (Nezamyslice – Vyškov na Moravě). Celkem tak dojde k navýšení objednaných regionálních vlaků Olomouckým krajem o pět procent. Současně s tím dochází i k rozšíření integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).

Na konci minulého týdne probíhala jednání o problematice režijních jízdních výhod mezi představiteli vedení ČD a SŽDC. Výstupem z těchto jednání je rozhodnutí vedení obou společností o tom, že nebudou hledat společný mechanismus úhrady kompenzací za používání režijek ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK), ale že budou v řešení této problematiky postupovat rozdílně.

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Bc. Jiří Svoboda MBA a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019 a zároveň i Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2020.

V pořadí páté kolo kolektivního vyjednávání pokračovalo dne 5. 12. 2019 v odpoledních hodinách. Hlavním předmětem jednání byla snaha nalézt co nejvíce oboustranně přijatelných kompromisů v dosud rozporných článcích PKS tak, abychom mohli směřovat k dohodě o celkovém nárůstu mezd.

Tradiční maraton kolektivního vyjednávání pokračoval 3. 12. 2019 v odpoledních hodinách. Průběh schůzky byl místy velmi bouřlivý. Přestože všem zúčastněným bylo jasné, že v zájmu dosažení „jednatelné“ podoby kolektivní smlouvy se budou muset vzdát (nebo korigovat) některé své požadavky, přistupovali na kompromisy jen velmi neradi a společná stanoviska se hledala obtížně.

Ve vyjednávání o používání režijek ve vlacích Českých drah objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK) došlo k dalšímu posunu, informovali na jednání Představenstva OSŽ v úterý 3. 12. 2019 předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun.

Vážení členové OSŽ,

OSŽ připravilo od 1.1.2020 další benefity pro členy OSŽ - poskytnutí bezplatného právního poradenství / pomoci advokátními kancelářemi v občanském (soukromém) životě člena OSŽ.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

V pátek 29. 11. 2019 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a. s., tentokrát již spolu se zaměstnavatelem. Přítomni byli výkonný ředitel Ing. Radek Tóth, člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, finanční ředitel Ing. Martin Šimek, personální ředitel Ing. Mojmír Bakalář, vedoucí oddělení O10/3 Mgr. Pavla Kreischová a Ing. Josef Kreische. Výkonným ředitelem byla odprezentována aktuální situace v ČD Cargo, a. s., vize i plánované investice pro příští rok, včetně výhledu jednotlivých přeprav.

Pokračování třetího jednacího dne o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2020 se uskutečnilo v odpoledních hodinách dne 28. listopadu 2019 za přítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva ČD, a. s., Bc. Václava Nebeského a Ing. Radka Dvořáka.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 mld. Kč. Základní částka 87,3 mld. Kč včetně prostředků z fondů EU bude ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 mld. Kč z nevyčerpaných financí pro letošní rok a očekávaný zůstatek na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč. Částka převyšující 90 mld. Kč je historicky jedna z nejvyšších částek, které SFDI směřuje do financování dopravní infrastruktury.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se za účasti odborových centrál a zaměstnavatele uskutečnilo druhé kolo kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2020. V první části se projednávaly rozporné body ze základního textu PKS. Dohodnuté kapitoly (body):

Právě přítomno: 195 hostů a žádný gestor