(AKTUALIZOVÁNO) Ve věku nedožitých 76 let zemřel náhle ve čtvrtek 1. srpna 2019 dlouholetý člen a funkcionář OSŽ, naposledy člen Republikové rady seniorů OSŽ, Karel Hybš. Pohřeb se uskuteční ve středu 7. srpna 2019 ve 13.20 h v Malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Největší český železniční dopravce v letošním prvním pololetí přepravil více než 91,6 milionu zákazníků, což je oproti loňskému roku, kdy České dráhy za celý rok přepravily více než 179 milionů zákazníků, meziroční růst o 2,5 %. Na klíčových relacích jako Praha – Ostravsko, Praha – Brno, Praha – Hradec Králové, Praha – České Budějovice, Praha – Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem přitom dosáhly České dráhy dvouciferných nárůstů počtu cestujících.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se ohrazuje proti tvrzením týkajícím se možných příčin nedělního vykolejení vlaku u Mariánských Lázní, která se objevila v poslední době v některých médiích. Zavedení traťové rychlosti 30 km/h odpovídá profilu a z projektu plynoucím technickým parametrům provizorní tratě, která byla vybudována z důvodu výstavby silniční komunikace. SŽDC tímto krokem vyšla vstříc požadavkům dopravců tak, aby se v daném úseku nemusela uskutečnit téměř půlroční nepřetržitá výluka. Proto byla vybudována přeložka trati, která byla od počátku projektována na 30 km/h.

Dopravce Städtebahn Sachsen je malý nestátní dopravce (vznikl v roce 2010), který od roku 2014 zajišťuje v rámci smlouvy o závazku veřejné služby vlakovou dopravu na neelektrizovaných tratích v Sasku, v regionu Drážďan pro Dopravní svaz Horní Labe (VVO). Zaměstnává 85 pracovníků a provozuje 15 jednotek Desiro.

(AKTUALIZOVÁNO) S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 15. 7. 2019 navždy opustila naše kolegyně a kamarádka Jana Štanclová. Zemřela po dlouhé těžké nemoci. Jana Štanclová byla více než 20 let předsedkyní základní organizace OSŽ v České Třebové, členkou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, členkou Ústředí OSŽ a za České dráhy také kolektivním vyjednavačem. V Janě jsme ztratili skvělou kolegyni, vždy ochotnou pomoci, ale hlavně vždy usměvavou a pohodovou kamarádku.

Jako technicky a stavebně nepoužitelné označuje žaloba Dětí Země pozemek, na němž má vzniknout nové brněnské hlavní nádraží (na snímku). Územní rozhodnutí pro odsun nádraží v Brně vydal úřad Brno-střed v září 2013 a loni v prosinci ho potvrdil Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Podle žaloby je však toto rozhodnutí nezákonné. Žalobou se bude zabývat Krajský soud v Brně, který by měl rozhodnout do tří měsíců.

Mezinárodní oddělení (MO) OSŽ-Ú v Praze nabízí uplatnění na pozici organizačního pracovníka, zabývajícího se organizováním a administrací rekreací a sportovních a kulturních akcí pro železničáře. Pro ty, kdo by měli zájem stát se součástí týmu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú v Praze, je určena následující nabídka.

V červnu vyšlo nové, v pořadí již 47. číslo Vědeckotechnického sborníku ČD, které je pro širokou veřejnost k dispozici na webových stránkách https://vts.cd.cz . Sborník vychází dvakrát ročně a je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. V obsahu aktuálního čísla naleznete 13 příspěvků, jejichž anotace zde přinášíme:

Náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Hurajčík společně s místopředsedou představenstva Českých drah Radkem Dvořákem slavnostně podepsali v pátek 28. června v Praze smlouvu o zajištění drážní základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji na dalších deset let. Karlovarský kraj patří sice k nejmenším regionům a neobjednává velký počet vlakokilometrů, bude nicméně první, kde budou od jara roku 2021 jezdit moderní bezbariérové elektrické jednotky, které České dráhy objednaly letos na jaře. Pojedou po trase Karlovy Vary – Cheb – Mariánské Lázně – Plzeň.

Další desítky vozů Českých drah jsou postupně vybavovány sítí Wi-fi, přičemž před prázdninami je tato služba zaváděna i v dalších rychlících. Od roku 2020 by mělo být připojení k internetu dostupné ve většině dálkových vlaků a tato služba se rozšiřuje i v regionální dopravě.

Stacionární část tohoto jednotného evropského zabezpečovacího systému postupně instaluje na koleje SŽDC. Cílem Evropské unie, která zavedení ETCS iniciovala, je sjednotit systémy všech evropských železnic a zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy. České dráhy proto zařízení instalují až do 453 elektrických a motorových vozidel a řídicích vozů. Celkové náklady se vyšplhají na několik miliard korun.

Oddělení kanceláře předsedy OSŽ připravilo pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“. Kapacita kurzu je 8 účastníků, pokud mají účastníci své vlastní notebooky vybavené operačním systémem Windows 8 (8.1), 10 a Microsoft Office 2013 nebo 2016, může se kurz rozšířit ještě o 2 účastníky. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 6 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor