OBZOR ke stažení

Společnost ČD Cargo dokázala i přes omezení související s nouzovým stavem způsobeným pandemií COVID-19 zajistit dostatečné kapacity pro odvoz kalamitního dřeva s kůrovcem z napadených lokalit. Za období leden až duben se podařilo společnosti ČD Cargo zvýšit počet přístavených vozů za účelem odstranění kůrovcového dřeva na 118 % průměru roku 2019 a společnost tak zásadním způsobem příspívá v boji se šířením kůrovcové kalamity na území České republiky.

PRODLOUŽENÍ PROJEKTU

Vážení členové OSŽ,

benefity poskytované od 1.1.2020 ve formě bezplatného právního poradenství/pomoci advokátními kancelářemi v občanském (soukromém) životě člena OSŽ, se prodloužily do 31.12.2020 (tel.: 733 785 003).

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), které jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti se skončením zákazu volného pohybu osob po ČR (COVID - 19) OSŽ opět přechází k formě uzavírání pojištění odpovědnosti standardním způsobem.

OSŽ tímto žádá členy OSŽ (pokud nejsou nemocní COVID - 19 nebo v karanténě), aby doplnili podpis pojistníka - člena OSŽ do „Přihlášek k pojistné smlouvě“ (dále rovněž „přihláška“) u ZO OSŽ, kterou po přechodnou dobu nepodepisovali.

Vážené členky OSŽ, vážení členové OSŽ,

Českou republiku zasáhly přívalové povodně (tzv. bleskové povodně), které v postižených oblastech způsobily velké majetkové škody a lidská neštěstí. Členové OSŽ si mohou žádat o dávky z Podpůrného fondu OSŽ prostřednictvím ZV ZO OSŽ, který žádost ověří a potvrdí její objektivnost a pravdivost, v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ.

Odborové sdružení železničářů – ústředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pozic svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První pozice je určena pro oblast Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, druhá pozice pro oblast Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj.

Hasičský záchranný sbor (HZS) Správy železnic se v tomto a příštím roce dočká další modernizace vozového parku. Jedná se o druhou vlnu obnovy techniky HZS, v první vlně, která proběhla v uplynulých dvou letech, bylo pořízeno 48 automobilů různých kategorií v ceně necelých 300 milionů korun, stejná částka směřuje do obnovy ve druhé vlně. Letos vozový park doplnily dva tahače s návěsem na přepravu těžké pásové vyprošťovací techniky v hodnotě 17,9 milionu korun.

Odborové sdružení železničářů – ústředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pozic svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První pozice je určena pro oblast Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, druhá pozice pro oblast Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj.

ČD Cargo se v posledním období stalo terčem masivních útoků ze strany kontroverzní ostravské skupiny Rail Invest, která účelově napadá kontrakt ČD Cargo s konkurenčním dodavatelem SMK. Cílem těchto útoků je snaha o dosažení změny ve vedení státní firmy pomocí mediálního a politického nátlaku, uvedla společnost ČD Cargo v pondělí 1. 6. 2020 na svých webových stránkách.

Jiří Cenek byl zakládajícím členem OSŽ, dlouholetým členem Ústředí OSŽ, jedním z prvních předsedů Výboru OSŽ Železničního stavitelství Brno (nyní OHL ŽS) a členem Nedrážního republikového výboru. Ve funkci předsedy Výboru OSŽ OHL ŽS působil ještě v důchodovém věku, ale jeho zdravotní stav mu v roce 2012 nedovolil pokračovat a odešel do zaslouženého důchodu.

V plném proudu je v současné době výroba deseti pětivozových netrakčních souprav pro linky „Západního expresu“ (Praha – Plzeň – Cheb) a „Krušnohor“ (Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb). Výroba těchto jednotek probíhá v konsorciu firmy Siemens-Škoda. Finální podobu již dostává první jednotka (na snímku) a do prvních vozů se již začíná instalovat interiér.

Odborové sdružení železničářů – ústředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jedné pozice svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro oblast Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Výběrové řízení proběhne jako dvoukolové. První kolo se uskuteční bez účasti přihlášených na základě posouzení písemných materiálů přihlášených.

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor