OBZOR ke stažení

Správní a Dozorčí rada Nadace Okřídlené kolo (NOK) se na svém společném zasedání sešly dne 13. 6. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Na programu zasedání bylo především projednání a schválení hospodaření a účetnictví loňského roku 2017 – výroční zprávy, účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce, a také stanovisko ke Zprávě o auditu. Správní rada zhodnotila uplynulé období v kontextu s mírou naplnění VIZE 2017. Do budoucna Správní rada NOK vnímá dopad probíhajících radikálních změn v tuzemském sektoru železniční osobní dopravy provozované v závazku veřejné služby s důsledky do rozsahu a kvality péče o historické dědictví české železnice, které doposud spravuje národní dopravce České dráhy.

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 skončilo prolongační období na rok 2018. Jestliže držitel jízdních výhod nepožadoval prolongovat, tuto skutečnost měl nahlásit během prolongace na příslušný personální útvar, kde je v evidenci jízdních výhod a aplikace ŽP bude dána do tzv. úschovy. In Karta je držiteli ponechána a v případě potřeby lze aplikaci ŽP bezplatně z úschovy vydat kdykoli v průběhu roku.

Při lednovém zahájení prodeje zájezdů s dotací na rok 2018 jsme zaznamenali velký zájem o Turecko, kam jsme však měli nakoupený pouze omezený počet letenek. Když jsme viděli tak vysokou poptávku, okamžitě jsme kontaktovali dopravce Smart Wings s požadavkem, aby nám letenky navýšili. Dostali jsme zamítavou odpověď s tím, že letenky do Turecka jsou zcela vyprodány a máme tudíž smůlu. V tomto smyslu jsme informovali i naše klienty a zájezdy označili jako vyprodané. Já osobně jsem se dušovala jedné klientce, že last minute nabídky, ani další termíny skutečně nebudou…

Zatímco v letech 2015 a 2016 klesalo u Českých drah procento vlaků, jedoucích včas, v loňském roce došlo ke zlepšení – devět vlaků z deseti přijelo loni včas nebo se zpožděním do pěti minut. Uvádí to výroční zpráva Českých drah, v níž podnik rovněž detailně zkoumá příčiny zpoždění, za které mohou samy a mohly ho ovlivnit.

117 let starý železniční most přes řeku Vltavu mezi pražským hlavním nádražím a nádražím Praha-Smíchov je v havarijním stavu. Odborná firma, která byla pověřena průzkumem technického stavu tohoto mostu, po roce prací konstatovala, že stávající nosná konstrukce tohoto mostu je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo.

V Praze, v sídle OSŽ, dne 17. 5. zasedala Regionální rada seniorů OSŽ pro Prahu a Středočeský kraj. Jednání zahájila Ing. Jarmila Šmerhová (na snímku), předsedkyně Regionální rady seniorů OSŽ a členka Republikové rady seniorů OSŽ. Zdůraznila priority pro činnost a práci pro seniory RRS dle závěrů III. konference seniorů OSŽ v České Třebové - zaměření práce pro seniory v oblastech vzdělávání, osvěty, kulturně společenské oblasti, informatiky, turisticko-sportovní činnosti, poradenství aj. Informovala rovněž o práci Republikové rady seniorů OSŽ.

V médiích se ve čtvrtek 17. května objevila zpráva, že České dráhy budou i v letech 2020 až 2022 zajišťovat regionální osobní dopravu v Jihomoravském kraji. Podle informací v tisku podaly České dráhy jako jediné nabídku na provozování regionálních vlaků v Jihomoravském kraji i po roce 2019 a jelikož nabídka obsahovala veškeré potřebné náležitosti, kraj tuto nabídku přijal. České dráhy zatím tuto informaci ale nepotvrdily. „V současné chvíli můžeme potvrdit pouze to, že jsme podali do soutěže na zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji svou nabídku.

Dceřiná společnost Českých drah ČD-Telematika je na prodej, potvrdil to generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. „ČD-Telematika nezapadá do core businessu Českých drah, a. s. Proto je naším strategickým záměrem svůj podíl v ČD-Telematice do budoucna prodat, a to za tržní cenu. Takto získané finanční prostředky samozřejmě využijeme na snížení zadlužení společnosti i na investice do železničních kolejových vozidel,“ uvedl Pavel Krtek s tím, že kupujícím by měl být stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, nebo například České pošty.

V pátek 11. května ve věku 67 odešel dlouholetý zaměstnanec a náš kamarád pan Robert Lamač. V roce 1969 ukončil učební poměr v OUŽ Valtice v oboru elektromontér a ihned nastoupil u tehdejšího Elektroúseku ČSD v Brně. Na železnici, naposled jako zaměstnanec OŘ SŽDC Brno, prožil celý profesní život, v závěru ve funkci mistra NS Čebín. V roce 1990 byl zvolen předsedou ZV OSŽ SEE Brno a tuto funkci vykonával až do odchodu do starobního důchodu v roce 2014.

S bolestí v srdci oznamujeme, že v neděli 13. 5. 2018 zemřel po těžké nemoci ve věku 61 let náš kolega - odborář Zdeněk Loukota. Zděnda nás reprezentoval na turnajích v bowlingu a fotbale, bude nám chybět. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 18. května 2018 v 11 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově města Plzně. Čest jeho památce!

Zlínský kraj chystá v nastávajícím desetiletí zvýšení rozsahu objednávané osobní dopravy o více než čtyři a půl milionů kilometrů ročně. Toto navýšení se týká jak autobusové, tak železniční dopravy, přičemž u vlakové dopravy se jedná o navýšení o 1,4 milionů kilometrů ročně. Toto zvýšení je součástí chystané zakázky, z níž vzejdou poskytovatelé veřejné dopravy na léta 2019 – 2028. Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka je vyhlášení zakázky plánováno na září nebo říjen, předpokládané náklady činí osm až deset miliard korun. V uplynulých deseti letech zaplatil Zlínský kraj podle Čunka za objednanou veřejnou dopravu zhruba sedm miliard korun.

Bezmála miliardový zisk vykázala v loňském roce Skupina České dráhy, v černých číslech skončila podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví jak nákladní, tak i osobní doprava, oznámil dnes předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Pavel Krtek. České dráhy v segmentu osobní dopravy dosáhly čistého zisku 6 milionů korun - v porovnání s výsledkem roku 2016 jde o meziroční zlepšení o 652 milionů korun. Za tímto meziročním zlepšením stojí zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech a pak také kurzové zisky v osobní dopravě díky sílící koruně. Silná koruna ostatně přispěla i ke snížení čistého dluhu Skupiny ČD o tři miliardy korun, na 27,2 miliardy korun.

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor