OBZOR ke stažení

Odborové sdružení železničářů uzavřelo smlouvu o spolupráci při poskytování ČSOB Motivačního programu pro členy OSŽ - zaměstnance vybraných zaměstnavatelů, kde naše odborová organizace působí. Jedná se o zvýhodněnou nabídku produktů poskytovaných bankou ČSOB (včetně Poštovní spořitelny) klientům, kteří o to projeví zájem.

Zástupci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace podepsali ve čtvrtek 11. dubna s Asociací podniků českého železničního průmyslu společné Memorandum o rozvoji železničního průmyslu v České republice. Podle místopředsedy vládní rady Karla Havlíčka (kandidáta na nového ministra průmyslu a obchodu) by toto memorandum mělo podpořit pohodlnou, k přírodě šetrnější a efektivní dopravu po železnici.

(AKTUALIZOVÁNO) Při dnešním (3. 4. 2019) jednání Hospodářského výboru poslanecké sněmovny PČR byl projednáván také  pozměňovací návrh poslance za ANO Ing. Martina Kolovratníka na téma zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb., který zmocňuje MD ČR k vydávání tarifu jízdních výhod železničářům. Po rozsáhlé diskusi k tématu jízdních výhod železničářů, které jsem se jako zástupce Odborového sdružení železničářů měl možnost zúčastnit a uplatnit tak většinu našich argumentů, došlo k zamítnutí tohoto návrhu výraznou většinou členů výboru.

Jízdní výhody jsou produktem, který je součástí firemní a státní politiky prakticky po celou historii národních železničních společností působících na území  dnešní České republiky. Jejich reálný význam sice měnil*₁ a mění podobu dle aktuální společenské, ekonomické a politické situace, nicméně vždy znamenal a znamená pro dotčené zaměstnance pocit sounáležitosti s firmou. Pro rodinné příslušníky jízdní výhody také slouží jako určitá kompenzace za čas (víkendy, svátky, noční dobu a tisíce hodin přesčasů), který jejich manželé(ky), nebo rodiče strávili a stále stráví, na rozdíl od většiny ostatních občanů, mimo domov.

Ústředí OSŽ se na svém zasedání dne 1. 4. 2019 usneslo na následujících bodech:

  1. Po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení VII. Sjezdu OSŽ prohlašuje, že je  připraveno důsledně hájit existenci zaměstnaneckých jízdních výhod železničářů s využitím všech dostupných prostředků, tj. v krajním případě i za cenu porušení sociálního smíru.
  2. Ustanovuje stávkový výbor.
  3. V případě, že Hospodářský výbor PS PČR doporučí pozměňovací návrh poslance Ing. Martina Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb. k dalšímu projednání a schválení v poslanecké sněmovně PČR, zmocňuje stávkový výbor vyhlásit stávkovou pohotovost a provést všechny potřebné kroky k přípravě stávky.
  4. Ukládá předsedovi OSŽ jednat s poslaneckými kluby politických stran v působících v Parlamentu ČR o všech věcných důvodech pro zachování § 33 zákona 77/2002 Sb. v právním řádu ČR. Stávající úprava je nejlevnějším řešením zaměstnaneckých jízdních výhod železničářů. Řešení navrhovaná poslancem Martinem Kolovratníkem (tj. státem nařízená sleva s kompenzací dopravcům ze státního rozpočtu, nebo forma zaměstnaneckého benefitu z kolektivní smlouvy) by znamenala buďto nutnost vynakládání dalších prostředků na železnici ze státního rozpočtu, nebo výrazné zvýšení nákladů dotčených zaměstnavatelů.
  5. Ukládá předsedovi OSŽ jednat o součinnosti ve věci s ostatními odborovými organizacemi působícími na železnici.

V reakci na prohlášení představitelů některých krajů o tom, že v budoucnu nebudou v jimi objednávaných vlacích uznávat „režijky“ a komerční slevy Českých drah, a dále v reakci na pozměňovací návrh poslance za hnutí ANO Ing. Martina Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb., který je právním základem existence stávajících jízdních výhod železničářů, jsem se 25. 3. 2019 z pověření Představenstva OSŽ obrátil na Ministerstvo dopravy ČR s návrhem na další jednání ministra dopravy ČR s představiteli odborových centrál působících na železnici mj. k této problematice. Termín jednání byl dohodnut na 9. dubna 2019.

Moderní vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System), zaváděný na celém území Evropy, začne v tomto roce zavádět SŽDC na dalších pěti tratích. V současné době je tento systém instalován na trati Kolín – Česká Třebová – Brno - Břeclav, dopravci ho však zatím nevyužívají. ETCS umožňuje kontrolovat jízdu vlaků a v případě nutnosti dokáže vlak zastavit. Tím by mělo dojít k podstatnému zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF - European Transport Workers Federation) svolala na 27. března 2019 do Bruselu demonstraci za důstojné pracovní podmínky, kterou vyvrcholí několikaměsíční kampaň ETF „STOP sociálnímu dumpingu - Za férovou dopravu v Evropě 2.0.“. ETF touto kampaní bojuje za kvalitní pracovní místa pro pracovníky v dopravě a za bezpečné, spolehlivé a cenově dostupné služby pro zákazníky.

Ve věku nedožitých 73 let nás dne 7. března 2019 opustil náš dlouholetý kamarád Oldřich Pařízek. Olda byl členem OSŽ a zastával v něm funkci předsedy ZV OSŽ Depa kolejových vozidel v Plzni, byl členem Ústředí OSŽ a Republikové rady Dep kolejových vozidel OSŽ. Vždy rázně, promyšleně a slušně vystupoval a prosazoval své názory a náměty.

České dráhy budou i nadále, dalších deset let od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, zajišťovat provoz na 4 expresních a 3 rychlíkových linkách. Přímé zadání na zajišťování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální zveřejnil ve čtvrtek 7. března 2019 na úřední vývěsce (formou oznámení) odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR. Na deset let získaly České dráhy provoz na linkách: Ex1 Praha – Ostrava/Bohumín (Polsko/Slovensko), Ex3 Praha – Brno – Břeclav (Maďarsko/Rakousko), Ex4 Břeclav – Bohumín, Ex5 Praha – Děčín (Německo), R15 (Praha – Ústí nad Labem – Cheb), R19 (Praha – Česká Třebová – Brno) a R20 (Praha – Děčín).

Drážní úřad, tak jako další instituce, bedlivě sledují vývoj mimořádných událostí na železnici. Bez ohledu na nešťastné události minulých dnů připravuje dlouhodobě Drážní úřad několik opatření, která napomohou k eliminaci chyb, stojí v tiskové zprávě vydané Drážním úřadem ve středu 6. 3. 2019.

Předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Miroslav Kupec, dnes (ve středu 6. 3. 2019) svolal schůzku se zástupci úseku provozu, aby zhodnotili dosavadní mimořádné kontroly výkonu služby strojvedoucích a hledali další možnosti, které by pomohly předcházet mimořádným událostem, k nimž došlo v posledních dnech. „Naším cílem není trestat, ale společně hledat cesty, jak bezpečnost železnice zvýšit. I proto jsem si pozval několik strojvedoucích z regionálních a dálkových vlaků, abych se přímo od nich dozvěděl, kde oni vidí hlavní problémy, které mohou mít na bezchybný výkon jejich služby vliv,“ řekl po jednání Miroslav Kupec a shrnul závěry dnešního jednání do šesti následujících bodů:

Právě přítomno: 312 hostů a žádný gestor