V úterý 7. 2. 2017 se uskutečnila schůzka zástupců Asociace samostatných odborů v čele s předsedou Bohumírem Dufkem s premiérem vlády ČR Bohuslavem Sobotkou, za OSŽ se setkání zúčastnili I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun a výkonný tajemník Martin Vavrečka. Hlavními tématy byly problémy s odměňováním ve zdravotnictví, energetická politika a budoucí vývoj na železnici s ohledem na aplikaci čtvrtého železničního balíčku a z toho vyplývajícími tlaky ze strany Ministerstva dopravy ČR na otevírání trhu.

Zástupci OSŽ upozornili premiéra na možné hrozby a negativní dopady pro národního dopravce v případě, že otevírání trhu bude probíhat bez ohledu na zajištění rovných podmínek. České dráhy doposud plní celou řadu úkolů a činností pro Českou republiku a její občany, které nejsou po jiných dopravcích požadovány a ani je nevykonávají. České dráhy jsou mimo jiné garantem mezinárodních vztahů železničních společností, zajišťují veškeré mimořádné události, integrované dopravní systémy ve většině krajů, síťovost železničního systému apod. To s sebou nese určité finanční nároky, které je potřeba v rámci rovných podmínek zohlednit. Není vinou Českých drah, že odezva ze strany odpovědných orgánů je více než vlažná, nebo žádná.
Pana premiéra jsme rovněž upozornili na narůstající problém vyplývající z neřešení problematiky zohlednění tzv. „ekologické daně“, kdy dopravci provozující ekologicky šetrnější způsob dopravy jsou zdaněni stejně jako ti, kteří provozují dopravu zatěžující ovzduší. Požádali jsme Bohuslava Sobotku, aby tento stav byl v dohledné době napraven. Pokud nedojde k řešení situace, bude to mít dopad na všechny zodpovědné dopravce v ČR i v kontextu s politikou ostatních zemí EU.
Pan premiér nás závěrem ujistil, že vnímá naše argumenty a plně podporuje princip přímého zadání závazku veřejných služeb ČD. Ohledně problematiky „ekologické daně“ nás požádal o dodání podkladových materiálů s tím, že se touto problematikou bude vážně zabývat.
Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ
 

Právě přítomno: 207 hostů a žádný gestor