Vláda ve středu 22. 3. 2017 schválila nový materiál Ministerstva dopravy vztahující se k otevírání trhu v dálkové železniční dopravě. Tento materiál obsahuje konkrétní informace o postupu ministerstva při zadání veřejných služeb, a to včetně aktualizovaného harmonogramu otevírání trhu. V první vlně se soutěže připraví až pro šest státem dotovaných rychlíkových linek.

Podle vládního plánu se bude vybírat dopravce pro linku R14 (Liberec – Pardubice) společně s linkou R15 (Liberec – Ústí nad Labem) s předpokladem zahájení provozu od jízdního řádu 2020/2021, dále pro linku R27 (Ostrava – Opava – Olomouc) s předpokladem zahájení provozu od jízdního řádu 2020/2021 a nově pro linku R10 v úseku Praha – Hradec Králové společně s linkami R23 (Kolín – Ústí nad Labem) a R9 (Praha – Havlíčkův Brod – Brno) - předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2021/2022.
„Otevírání trhu v železniční dopravě se roky slibuje, soukromého dopravce jsme ale na státem dotovanou linku poprvé pustili až na konci loňského roku mezi Plzní a Mostem. Na vybraných linkách chceme dále soutěžit a postupně trh uvolňovat,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok v tiskové zprávě.

Do roku 2019 ministerstvo dopravy musí rozhodnout o způsobu zajištění veřejných služeb v dálkové dopravě. S tímto termínem úřad i nadále počítá. Pro úspěšný start soutěží je podle ministerstva dopravy potřeba vyřešit problematiku tzv. „režijního jízdného“. To by i s ohledem na dřívější rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemělo být zákonným závazkem, ale zaměstnaneckým benefitem. Do budoucna je rovněž cílem ministerstva zavést takzvanou tarifní integraci, která umožní cestujícím využít služby různých dopravců za jednotný tarif.

Už v předchozích materiálech pro jednání vlády ministerstvo dopravy jasně deklarovalo, že mimo systém postupných soutěží se předpokládá rovněž přímé zadání Českým drahám, zejména na páteřních linkách. Mimo režim soutěží tak bude i nadále v přechodném období do roku 2033 předvídán i systém přímého zadání státem vlastněnému dopravci. Do 28. února 2018 pak ministerstvo vládě předloží další zprávu o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy.

Podobně jako na lince Ex7/R17 Praha – České Budějovice – Linz, kde od loňského prosince nově jezdí expresní vlaky, se na současné lince R6 (Praha – Plzeň – München/Cheb/Klatovy) předpokládá zavedení expresních vlaků nové linky Ex6 střídavě v relacích Praha – München a Praha – Cheb. Tyto vlaky pojedou bez zastavení v celém úseku Praha – Plzeň a v dalších úsecích (Plzeň – Domažlice a Plzeň – Cheb) obslouží rychlíkové zastávky stejně jako doposud. Spojení mezi Prahou a Plzní se tak zrychlí o zhruba 30 minut, k čemuž přispěje i pokračující modernizace této trati. Vedle toho bude provozována samostatná rychlíková linka R16 (Praha – Klatovy), která obslouží všechny rychlíkové stanice mezi Prahou a Plzní, tj. města Beroun, Zdice, Hořovice, Kařez (Zbiroh) a Rokycany. Cílem nového řešení je zvýšení atraktivity nabídky a její časové konkurenceschopnosti vůči silničnímu spojení.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy Ministerstva dopravy ČR
 

Právě přítomno: 197 hostů a žádný gestor