OBZOR ke stažení

Správní a Dozorčí rada Nadace Okřídlené kolo (NOK) se na svém společném zasedání sešly dne 13. 6. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Na programu zasedání bylo především projednání a schválení hospodaření a účetnictví loňského roku 2017 – výroční zprávy, účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce, a také stanovisko ke Zprávě o auditu. Správní rada zhodnotila uplynulé období v kontextu s mírou naplnění VIZE 2017. Do budoucna Správní rada NOK vnímá dopad probíhajících radikálních změn v tuzemském sektoru železniční osobní dopravy provozované v závazku veřejné služby s důsledky do rozsahu a kvality péče o historické dědictví české železnice, které doposud spravuje národní dopravce České dráhy.

Členové orgánů Nadace si jsou plně vědomi odpovědnosti za zachování a rozvíjení historického a kulturního dědictví našich předků, k čemuž už nestačí role mediátora, ale bude třeba aktivně a ve spolupráci s hlavními partnery Nadace Okřídlené kolo (České dráhy a Správa železniční dopravní cesty) prosazovat návrhy dlouhodobě udržitelného řešení.

Michael Mareš s přispěním Romana Štěrby
 

Právě přítomno: 165 hostů a žádný gestor