Dnes (17. 10. 2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem:

1.) Došlo k dohodě na zachování stávajícího znění Tarifu „režijního jízdného“ vydávaného MD ČR ve všech podstatných ustanoveních, což v praxi znamená:

- zachování stávající výše ročních prolongačních poplatků (1100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro důchodce a děti a 1250 Kč pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců vyjma dětí) na příští tři roky, tj. až do jízdního řádu 2021/2022 včetně.

- zachování platnosti „režijek“ ve všech závazkových vlacích ČD (dálkových i regionálních) za dosavadních podmínek, s výjimkou vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, kde se dosud nepodařilo dosáhnout shody na dalším postupu všech zúčastněných stran jednání.

- v platnosti zůstává i stávající systém příplatku na komerční vlaky a lanovku ČD

2.) Dále bylo dohodnuto, že se v úterý 22. října uskuteční další schůzka zástupců vedení MD ČR, ČD a. s., a všech odborových centrál na železnici k nalezení shodného právního výkladu některých problematických ustanovení stávajícího znění Tarifu „režijního jízdného“, který je předpokladem dohody na nejvhodnějším způsobu zajištění platnosti „režijek“ také ve vlacích objednávaných u ČD, a. s., Jihomoravským krajem.

O výsledcích jednání 22. října budeme opět obratem informovat.


Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ