OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO) Pavel Krtek skončil v čele představenstva Českých drah, nahradil ho Miroslav Kupec (na snímku), rozhodla na svém dnešním (11. 9. 2018) zasedání Dozorčí rada Českých drah. Pavel Krtek zůstává místopředsedou představenstva společnosti. Dozorčí rada Českých drah dále odvolala z představenstva podniku Martina Bělčíka a Ludvíka Urbana, na dvě neobsazená místa bude vypsáno výběrové řízení.

Ve dnech 27. - 29. 8. 2018 se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a. s. Na tomto jednání byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019. Také byl zvolen rozšířený tým, který se bude podílet na zpracování prvotního protinávrhu. Vzhledem k tomu, že ve dnech 22. - 25. 10. 2018 budou ve společnosti ČD Cargo, a. s., probíhat volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady, bude návrh PKS 2019 předložen až po uskutečnění těchto voleb. Očekáváme předložení návrhu poslední říjnový týden.

Skupině České dráhy se v prvním pololetí roku 2018 dařilo a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončila své hospodaření se ziskem 262 milionů korun, uvádí dnes zveřejněná tisková zpráva. Úspěšná byla také při obhajobě mezinárodního ratingu od agentury Moody‘s, která na jaře potvrdila rating v investičním pásmu na stupni Baa2 se stabilním výhledem. Zisk Skupiny ČD byl před zdaněním a úroky (EBIT) v pololetí 2018 meziročně vyšší o více než 300 milionů korun a dosáhl 1,2 miliardy korun. „Přispěl k tomu zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech podnikání. Tedy v osobní i v nákladní dopravě,“ upřesňuje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s.

V červenci roku 2015 se v železniční stanici Studénka stala mimořádně tragická nehoda se třemi mrtvými a sedmnácti zraněnými cestujícími včetně strojvedoucího. Na přejezdu zabezpečeném závorami tenkrát došlo ke srážce vlaku Pendolino s kamionem, řízeným polským řidičem. Ten na přejezd vjel navzdory tomu, že bylo v činnosti zabezpečovací zařízení a uzavíraly se závory. V reakci na tuto skutečnost předložila letos v červenci SŽDC komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce (na snímku) mimoúrovňovým křížením. Tento záměr podporuje ministr dopravy DanŤok a k jeho schválení je nutné mimo jiné rovněž souhlasné stanovisko zastupitelů města Studénka ke změně územního plánu města.

V úterý 28. srpna 2018 v dopoledních hodinách se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnila plánovaná schůzka zástupců odborových centrál působících u Českých drah s vedením ministerstva a předsedou Dozorčí rady ČD Petrem Moosem. Za MD ČR se schůzky zúčastnili mj. ministr dopravy Dan Ťok a jeho náměstci Tomáš Čoček a Ladislav Němec. Na programu jednání byly informace o záměrech nové DR ČD na nejbližší období a zde došlo k předběžné dohodě, že předseda DR Petr Moos se ještě před příštím jednáním DR ČD sejde ke konzultaci se zástupci zaměstnanců v DR ČD.

Evropská federace pracovníků v dopravě (European Transport Workers Federation - ETF) na svém V. kongrese v květnu 2017 v Barceloně schválila jako jeden z hlavních bodů svého pracovního programu pokračování boje proti sociálnímu dumpingu „FAIR TRANSPORT EUROPE CAMPAIGN 2.0“. Železniční sekce ETF tím získala mandát k vypracování a realizaci akčního plánu "Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“. Akční plán je strukturován do tří fází (plus závěrečná fáze hodnocení) a pokrývá celé období trvání pracovního programu Železniční sekce do dalšího kongresu, tj. v letech 2017-2022.

Jak sdělil tiskový mluvčí Českých drah Radek Joklík, ve čtvrtek 16. srpna 2018 se v sídle akciové společnosti České dráhy poprvé sešla Dozorčí rada ČD, a. s., v novém složení. Přítomni byli všichni členové, kteří jednomyslně zvolili předsedu tohoto orgánu Prof. Ing. Petra Moose, Csc. Po uskutečněné volbě jednání dozorčí rady pokračovalo informací představenstva Českých drah o dosavadním fungování, strategických záměrech a obchodním modelu společnosti po roce 2019. Další jednání Dozorčí rady ČD se uskuteční v úterý 11. září 2019.

Pokud České dráhy uzavřou po roce 2019 s kraji smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti, nabídnou jim co nejrychleji nové moderní, bezbariérové vlaky. Vyplývá to z prohlášení Pavla Krtka, předsedy představenstva a generálního ředitele ČD. Aby mohly České dráhy této nabídce vyhovět, vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky. Rámcové smlouvy uzavřené s vítězi těchto soutěží umožní národnímu dopravci pružně reagovat na objednávku krajů při zajištění dopravní obslužnosti v regionech a co nejdříve po uzavření kontraktů na dopravní služby nasadit nová komfortní vozidla do provozu. České dráhy se tak připravují na otevírání trhu, soutěže i na nové smlouvy o dopravní obslužnosti po roce 2019.

Od 1. září mohou cestovat ve vlacích Českých drah za státní slevu 75% děti, studenti a senioři. České dráhy změnily svůj tarif na základě cenového věstníku, který vyhlásilo ministerstvo financí. Tyto slevy, které na jaře schválila vláda, se týkají cestujících od 6 do 18 let, studentů od 18 do 26 let a cestujících starších 65 let. Cestující těchto kategorií mohou nově využívat jízdenky se slevou 75 % z obyčejného jízdného. Tu bude možné uplatnit ve všech vnitrostátních spojích a za určitých podmínek i ve vlacích mířících do zahraničí. Jízdenky za nižší cenu budou platit ve všech vlacích národního dopravce.

Odborové sdružení železničářů - ústředí připravuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organizacím OSŽ možnost objednat si pro své členy níže uvedené kalendáře – kapesní plánovací kalendář, stolní týdenní kalendář a velký nástěnný kalendář s ilustracemi Petra Urbana:

Ani deset let po zřícení silničního mostu na projíždějící rychlík ve Studénce nebyl nalezen viník této tragédie. V pátek 8. 8. 2008 při projíždění rychlíku EC 108 (Comenius) z Krakova do Prahy se těsně před vlakem zřítil most ve výstavbě. Strojvedoucí sice stačil bleskurychle zareagovat rychlobrzdou, ale tragédii již nešlo zabránit. Náraz do zříceného mostu v rychlosti 120 km/h nepřežilo osm cestujících, kteří dnes mají pod mostem pomník, upomínající na tuto tragédii, u níž dodnes nebyli označení a odsouzeni viníci. Na snímku je jeden ze zničených vozů vlaku EC 108.

Získání mezinárodního ratingu a následné vydání korunových i mezinárodních dluhopisů bylo pro České dráhy nejvýhodnější cestou, jak získat chybějící peníze na obnovu vozidlového parku a připravovat firmu na postupné otevření trhu osobní železniční dopravy. České dráhy přitom vypůjčené peníze řádně splácejí. Například v červenci splatily v dohodnutém termínu korunové dluhopisy, vydané roku 2013 v celkové hodnotě čtyř miliard korun, které sloužily především na investice do modernizace a nákupu vozidel. Uvádí to tisková zpráva Českých drah z 25. července 2018.

Právě přítomno: 132 hostů a žádný gestor