OBZOR ke stažení

Ústředí OSŽ se na svém zasedání dne 1. 4. 2019 usneslo na následujících bodech:

  1. Po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení VII. Sjezdu OSŽ prohlašuje, že je  připraveno důsledně hájit existenci zaměstnaneckých jízdních výhod železničářů s využitím všech dostupných prostředků, tj. v krajním případě i za cenu porušení sociálního smíru.
  2. Ustanovuje stávkový výbor.
  3. V případě, že Hospodářský výbor PS PČR doporučí pozměňovací návrh poslance Ing. Martina Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb. k dalšímu projednání a schválení v poslanecké sněmovně PČR, zmocňuje stávkový výbor vyhlásit stávkovou pohotovost a provést všechny potřebné kroky k přípravě stávky.
  4. Ukládá předsedovi OSŽ jednat s poslaneckými kluby politických stran v působících v Parlamentu ČR o všech věcných důvodech pro zachování § 33 zákona 77/2002 Sb. v právním řádu ČR. Stávající úprava je nejlevnějším řešením zaměstnaneckých jízdních výhod železničářů. Řešení navrhovaná poslancem Martinem Kolovratníkem (tj. státem nařízená sleva s kompenzací dopravcům ze státního rozpočtu, nebo forma zaměstnaneckého benefitu z kolektivní smlouvy) by znamenala buďto nutnost vynakládání dalších prostředků na železnici ze státního rozpočtu, nebo výrazné zvýšení nákladů dotčených zaměstnavatelů.
  5. Ukládá předsedovi OSŽ jednat o součinnosti ve věci s ostatními odborovými organizacemi působícími na železnici.

V reakci na prohlášení představitelů některých krajů o tom, že v budoucnu nebudou v jimi objednávaných vlacích uznávat „režijky“ a komerční slevy Českých drah, a dále v reakci na pozměňovací návrh poslance za hnutí ANO Ing. Martina Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb., který je právním základem existence stávajících jízdních výhod železničářů, jsem se 25. 3. 2019 z pověření Představenstva OSŽ obrátil na Ministerstvo dopravy ČR s návrhem na další jednání ministra dopravy ČR s představiteli odborových centrál působících na železnici mj. k této problematice. Termín jednání byl dohodnut na 9. dubna 2019.

Moderní vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System), zaváděný na celém území Evropy, začne v tomto roce zavádět SŽDC na dalších pěti tratích. V současné době je tento systém instalován na trati Kolín – Česká Třebová – Brno - Břeclav, dopravci ho však zatím nevyužívají. ETCS umožňuje kontrolovat jízdu vlaků a v případě nutnosti dokáže vlak zastavit. Tím by mělo dojít k podstatnému zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF - European Transport Workers Federation) svolala na 27. března 2019 do Bruselu demonstraci za důstojné pracovní podmínky, kterou vyvrcholí několikaměsíční kampaň ETF „STOP sociálnímu dumpingu - Za férovou dopravu v Evropě 2.0.“. ETF touto kampaní bojuje za kvalitní pracovní místa pro pracovníky v dopravě a za bezpečné, spolehlivé a cenově dostupné služby pro zákazníky.

Ve věku nedožitých 73 let nás dne 7. března 2019 opustil náš dlouholetý kamarád Oldřich Pařízek. Olda byl členem OSŽ a zastával v něm funkci předsedy ZV OSŽ Depa kolejových vozidel v Plzni, byl členem Ústředí OSŽ a Republikové rady Dep kolejových vozidel OSŽ. Vždy rázně, promyšleně a slušně vystupoval a prosazoval své názory a náměty.

České dráhy budou i nadále, dalších deset let od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, zajišťovat provoz na 4 expresních a 3 rychlíkových linkách. Přímé zadání na zajišťování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální zveřejnil ve čtvrtek 7. března 2019 na úřední vývěsce (formou oznámení) odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR. Na deset let získaly České dráhy provoz na linkách: Ex1 Praha – Ostrava/Bohumín (Polsko/Slovensko), Ex3 Praha – Brno – Břeclav (Maďarsko/Rakousko), Ex4 Břeclav – Bohumín, Ex5 Praha – Děčín (Německo), R15 (Praha – Ústí nad Labem – Cheb), R19 (Praha – Česká Třebová – Brno) a R20 (Praha – Děčín).

Drážní úřad, tak jako další instituce, bedlivě sledují vývoj mimořádných událostí na železnici. Bez ohledu na nešťastné události minulých dnů připravuje dlouhodobě Drážní úřad několik opatření, která napomohou k eliminaci chyb, stojí v tiskové zprávě vydané Drážním úřadem ve středu 6. 3. 2019.

Předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Miroslav Kupec, dnes (ve středu 6. 3. 2019) svolal schůzku se zástupci úseku provozu, aby zhodnotili dosavadní mimořádné kontroly výkonu služby strojvedoucích a hledali další možnosti, které by pomohly předcházet mimořádným událostem, k nimž došlo v posledních dnech. „Naším cílem není trestat, ale společně hledat cesty, jak bezpečnost železnice zvýšit. I proto jsem si pozval několik strojvedoucích z regionálních a dálkových vlaků, abych se přímo od nich dozvěděl, kde oni vidí hlavní problémy, které mohou mít na bezchybný výkon jejich služby vliv,“ řekl po jednání Miroslav Kupec a shrnul závěry dnešního jednání do šesti následujících bodů:

Vážený pane tajemníku, vaše žádost o prodloužení možnosti nosit bundokošile byla na odboru 14 projednána a bylo rozhodnuto znovu doplnit tuto možnost do procesního listu O-02 Stejnokroje za těchto podmínek: Nošení bundokošile bylo prodlouženo do konce roku 2019 pro zaměstnance vlakového doprovodu na vlacích Os a Sp a pro pokladníky ve stanicích a zastávkách na regionálních tratích. Uvedené zapracujeme do procesního listu O-02 Stejnokroje s účinností od 15. 3. 2019, stojí v dopise, kterým Ing. Zuzana Čechová Ph. D., ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace, informuje tajemníka Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD Antonína Leitgeba o prodloužení možnosti nosit bundokošile.

Tak nějak pomyslně by se dalo říct, že skončila éra jednoho odborového zařízení na Moravě. Mluvím o Klubu železničářů v Brně, o zařízení, které žilo odborovým duchem volnočasových aktivit od roku 1948. Historie praví o začátcích v paláci Typos ve velkém sále, který dával prostor všem kulturním složkám, které postupně klub sdružoval. Nebylo to jen amatérské divadlo, ale bezpočet folklorních a hudebních těles, které se pod křídly klubu realizovaly.

Dva nové soubory jsou od 12. února na webu OSŽ. Za prvé v nabídce „O nás“ naleznou zájemci pod titulkem Proč být v odborech - OSŽ? text, který informuje o tom, co zabezpečují odbory, a to jak na celostátní, tak i na podnikové či místní úrovni. Text obsahuje souhrn toho, co konkrétně OSŽ svým členům nabízí. V podstatě jde o soupis všech benefitů. „Text je ke stažení i ve formátu PDF, takže si jej může kdokoliv stáhnout,“ zdůrazňuje předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

V uplynulém týdnu zaznamenaly České dráhy tři mimořádné události, které přiměly vedení tohoto podniku ke svolání mimořádné porady, na které chce generální ředitel ČD Miroslav Kupec řešit opatření, která by měla opakování podobných událostí v maximální možné míře zabránit.

Právě přítomno: 189 hostů a žádný gestor