OBZOR ke stažení

Dopravce Städtebahn Sachsen je malý nestátní dopravce (vznikl v roce 2010), který od roku 2014 zajišťuje v rámci smlouvy o závazku veřejné služby vlakovou dopravu na neelektrizovaných tratích v Sasku, v regionu Drážďan pro Dopravní svaz Horní Labe (VVO). Zaměstnává 85 pracovníků a provozuje 15 jednotek Desiro.

(AKTUALIZOVÁNO) S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 15. 7. 2019 navždy opustila naše kolegyně a kamarádka Jana Štanclová. Zemřela po dlouhé těžké nemoci. Jana Štanclová byla více než 20 let předsedkyní základní organizace OSŽ v České Třebové, členkou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, členkou Ústředí OSŽ a za České dráhy také kolektivním vyjednavačem. V Janě jsme ztratili skvělou kolegyni, vždy ochotnou pomoci, ale hlavně vždy usměvavou a pohodovou kamarádku.

Jako technicky a stavebně nepoužitelné označuje žaloba Dětí Země pozemek, na němž má vzniknout nové brněnské hlavní nádraží (na snímku). Územní rozhodnutí pro odsun nádraží v Brně vydal úřad Brno-střed v září 2013 a loni v prosinci ho potvrdil Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Podle žaloby je však toto rozhodnutí nezákonné. Žalobou se bude zabývat Krajský soud v Brně, který by měl rozhodnout do tří měsíců.

Mezinárodní oddělení (MO) OSŽ-Ú v Praze nabízí uplatnění na pozici organizačního pracovníka, zabývajícího se organizováním a administrací rekreací a sportovních a kulturních akcí pro železničáře. Pro ty, kdo by měli zájem stát se součástí týmu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú v Praze, je určena následující nabídka.

V červnu vyšlo nové, v pořadí již 47. číslo Vědeckotechnického sborníku ČD, které je pro širokou veřejnost k dispozici na webových stránkách https://vts.cd.cz . Sborník vychází dvakrát ročně a je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. V obsahu aktuálního čísla naleznete 13 příspěvků, jejichž anotace zde přinášíme:

Náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Hurajčík společně s místopředsedou představenstva Českých drah Radkem Dvořákem slavnostně podepsali v pátek 28. června v Praze smlouvu o zajištění drážní základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji na dalších deset let. Karlovarský kraj patří sice k nejmenším regionům a neobjednává velký počet vlakokilometrů, bude nicméně první, kde budou od jara roku 2021 jezdit moderní bezbariérové elektrické jednotky, které České dráhy objednaly letos na jaře. Pojedou po trase Karlovy Vary – Cheb – Mariánské Lázně – Plzeň.

Další desítky vozů Českých drah jsou postupně vybavovány sítí Wi-fi, přičemž před prázdninami je tato služba zaváděna i v dalších rychlících. Od roku 2020 by mělo být připojení k internetu dostupné ve většině dálkových vlaků a tato služba se rozšiřuje i v regionální dopravě.

Stacionární část tohoto jednotného evropského zabezpečovacího systému postupně instaluje na koleje SŽDC. Cílem Evropské unie, která zavedení ETCS iniciovala, je sjednotit systémy všech evropských železnic a zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy. České dráhy proto zařízení instalují až do 453 elektrických a motorových vozidel a řídicích vozů. Celkové náklady se vyšplhají na několik miliard korun.

Oddělení kanceláře předsedy OSŽ připravilo pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“. Kapacita kurzu je 8 účastníků, pokud mají účastníci své vlastní notebooky vybavené operačním systémem Windows 8 (8.1), 10 a Microsoft Office 2013 nebo 2016, může se kurz rozšířit ještě o 2 účastníky. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 6 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, a ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb., byly na 6. června 2019 vyhlášeny volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211).

Dozorčí rada ČD, a. s., odvolala Ing. Miroslava Kupce z pozice předsedy představenstva a člena představenstva Českých drah, a. s. Dozorčí rada vyhověla žádosti akcionáře, kterou jí tlumočil předseda řídicího výboru. Důvodem pro odvolání je ztráta důvěry založená na režimových informacích bezpečnostních složek, z nichž některé již byly předány orgánům činným v trestním řízení.

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), které jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Právě přítomno: 155 hostů a žádný gestor