OBZOR ke stažení

Mimořádná situace, vyvolaná opatřeními k zamezení šíření nového typu koronaviru se v mnoha směrech projevila také v železniční dopravě. Kromě toho, že na některých tratích na Olomoucku nesmí vlaky v určených stanicích zastavovat, ubývá i cestujících ve vlacích obecně. České dráhy ve snaze zabránit šíření infekce ruší některé dálkové spoje, přestávají prodávat jízdenky ve vlacích a činí také opatření k ochraně svých zaměstnanců.

Vážené kolegyně a kolegové,

OSŽ přijalo mimořádné opatření  k postupu při uzavírání pojištění odpovědnosti členů OSŽ (Kooperativa) za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Tento postup platí pro období platnosti krizových opatření Vlády ČR proti šíření nákazy koronavirem a jeho smyslem je umožnit uzavírání pojištění bez potřeby fyzického kontaktu mezi členy OSŽ  a funkcionáři ZV OSŽ, kde členové pojištění uzavírají.

Vzhledem k závažné situaci, kdy se vedení Českých drah do pátku 13.3.2020 nedařilo opatřit roušky a respirátory alespoň pro vlakvedoucí a průvodčí, kteří jsou většinu pracovní doby ve těsných prostorech ve vlacích v bezprostředním kontaktu s cestujícími a jsou tak nejvíce vystaveni riziku nákazy koronavirem,

Vláda vyhlásila na 30 dnů nouzový stav. Od pátku 13. 3. 2020 zakázala akce s účastí nad 30 osob s výjimkou pohřbů. Restaurace budou muset zavírat do 20 hodin, od pátku je zákaz vstupu do sportovišť, koupališť, klubů, knihoven a galerií.

Vážené kolegyně a kolegové,

ve smyslu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, ze dne 7.3.2020, kterým byla nařízena mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a navazujících opatření zaměstnavatelských subjektů Porada předsedy OSŽ dne 11.3.2020 rozhodla o přijetí těchto mimořádných opatření:

Na základě usnesení Ústředí OSŽ 22. ledna 2020, které mimo jiné vyzvalo k jednání s příslušnými organizacemi a orgány veřejné zprávy za účelem nalezení systémového řešení jízdních výhod železničářů v co nejkratší době předseda OSŽ Martin Malý a první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun společně učinili zejména tyto hlavní kroky:

Správa železnic posiluje na hlavních nádražích informovanost cestujících obdobně, jako je tomu na pražském letišti. Na informačních tabulích a letácích je popsán postup Ministerstva zdravotnictví, co mají lidé dělat v případě, že se vracejí z oblastí nakažených koronavirem. Stejně tak budou k dispozici informace v mezinárodních železničních spojích Českých drah. Doporučení dává Ministerstvo dopravy spolu s Ministerstvem zdravotnictví i ostatním železničním a autobusovým dopravcům.

Dne 13. 2. 2020 byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána Kolektivní smlouva 2020/2121, na které se shodl zaměstnavatel se všemi odborovými organizacemi.

Komentář a upřesnění k vyjádření odborové organizace ADP, která na svých stránkách zveřejnila postupy při pořádání akcí z C-FKSP, jejich argumentaci a odůvodňování čerpání prostředků z C-FKSP a příděl jednotlivým odborovým organizacím.

Ve čtvrtek 13. února 2020 byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsaná Podniková kolektivní smlouva 2020/2021. Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1. 4. 2020.

Dne 4. 2. 2020 se na Úřadu vlády ČR, na společném jednání, setkali zástupci odborových centrál působících na železnici s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády a ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským.

AKTUALIZOVÁNO DNE 28. 1. 2020: Odborové organizace působící na české železnici vyzývají Vládu České republiky a Ministerstvo dopravy ČR, aby neprodleně začaly aktivněji plnit poslání ústředních orgánů státní správy ve věcech dopravy, garantujících zájmy České republiky a dodržování platných právních norem na železnici.

Právě přítomno: 270 hostů a žádný gestor