OBZOR ke stažení

Jihomoravský kraj je o krok blíž k pořízení nových moderních vlaků pro veřejnou dopravu. Zastupitelé ve čtvrtek 21. 11. 2019 vybrali dodavatele veřejné zakázky na 37 elektrických železničních jednotek. Vybraným dodavatelem je společnost Škoda Transportation s cenovou nabídkou 6,651 miliardy korun.

„Situaci kolem režijních jízdenek v Jihomoravském kraji se intenzívně věnujeme, v této věci nastal jistý pozitivní posun,“ řekl na jednání stávkového výboru ve středu 20. 11. 2019 ráno předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zástupci OSŽ – předseda Mgr. Martin Malý a I. místopředseda Vladislav Vokoun – jednali v pondělí 18. 11. 2019 se zástupci Jihomoravského kraje, na schůzce se obě strany vzájemně informovaly o svých představách a možnostech výpočtu kompenzace pro kraj, který by Českým drahám reálně umožnil stanovit pro držitele režijních výhod časový příplatek na používání vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, což dosavadní návrhy Jihomoravského kraje prakticky neumožňují.

V České republice je podle údajů SŽDC v současné době více než tři tisíce nádražních budov, o které SŽDC pečuje od roku 2016, kdy je převzala od Českých drah. Do roku 2022 plánuje SŽDC dokončit rekonstrukci 82 nádražních budov, v současné době je z toho hotovo 13 renovací, dalších 26 nádraží řemeslníci rekonstruují a skončit mají v příštím roce. Další modernizace staveb jsou aktuálně ve fázi stavebního nebo územního řízení.

Protože stále větší podíl cestujících po železnici se přestává orientovat ve změnách, které nastanou od 15. prosince v cestování vlakem, vydalo Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách podrobný návod, týkající se chystaných tarifních změn. Tento šestistránkový dokument je jakousi „kuchařkou“ podle níž se cestující může obeznámit s tím, jakou jízdenku si zakoupit pro příslušný vlak.

Za účasti odborových centrál (nově jich je 11) a zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý 12. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2020. Delegace OSŽ se dostavila ve složení Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová a Štěpán Lev. Po úvodních procedurálních slovech byl projednán základní text PKS.

Ústředí OSŽ po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení VII. Sjezdu OSŽ prohlašuje, že je připraveno důsledně hájit existenci „režijních“ jízdních výhod ve vlacích ČD s využitím všech dostupných prostředků, tj. v krajním případě i za cenu porušení sociálního smíru.

Ve čtvrtek 30. 10. 2019 se uskutečnilo jednání zástupců odborových centrál a zástupců zaměstnavatele ČD Cargo. Hlavním bodem programu byl návrh 3. změny Katalogu zaměstnání. Byly projednány poslední dvě profese, a to vozmistr a strojvedoucí. Všechny odborové centrály se shodly na textu, který se během jednání upravoval a finalizoval. Zda 3. změna Katalogu zaměstnání vstoupí v platnost, bude předmětem kolektivního vyjednávání.

Ve středu 30. 10. 2019 se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika, uskutečnilo setkání odborových centrál nad návrhem PKS ČD, a. s., na rok 2020, zaslaným zaměstnavatelem. Odborové centrály po rozsáhlé debatě k předloženému návrhu zaujaly písemné stanovisko. Odborové centrály zásadně nesouhlasí s návrhem zaměstnavatele v těch ustanoveních zaslaného návrhu nové kolektivní smlouvy, kde by mělo dojít ke snížení nebo zrušení dojednaných „benefitů“ obsažených v PKS ČD, a. s., na rok 2019.

Dnes (25. 10. 2019) se na GŘ ČD uskutečnilo jednání mezi zástupci vedení Českých drah a Jihomoravského kraje, které se mimo jiné týkalo také problematiky uznávaní „režijek“ v Jihomoravském kraji. Na jednání byl přizván také 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V průběhu obtížného téměř tříhodinového jednání došlo k dohodě na tom, že i ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem budou platit „režijky“ v kombinaci s časovým příplatkem ČD (podobně jako je tomu v současnosti u komerčních vlaků ČD).

„Jsem rád, že jsme se v jednání s Českými drahami posunuli směrem k vzájemné dohodě na některých dosud nevyjasněných pravidlech v rámci IDS JMK. Zejména díky oboustrannému vstřícnému přístupu tak budeme moci od ledna 2020 zajistit co nejpřehlednější cestování v rámci železniční dopravy v Jihomoravském kraji,“ uvedl po jednání náměstek hejtmana Roman Hanák.

Dnes (v úterý 22. 10. 2019) v odpoledních hodinách se uskutečnilo další společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a odborových organizací působících na železnici za účelem vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu „režijního jízdného“, která upravují další postup v situaci, kdy podle ust. § 2, odst. 3) písm. a) až e) Tarifu je platnost režijky v daném vlaku vyloučena.

Dnes (17. 10. 2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem:

Právě přítomno: 314 hostů a žádný gestor