OBZOR ke stažení

Lokomotivní park ČD Cargo posílil o lokomotivu TRAXX 187.344 z parku pronajímatele Railpool. Tento stroj byl poprvé nasazen 11. dubna 2019 na uceleném vlaku z Passau do Krems an der Donau. Lokomotiva vybavená systémem „last mile“ je primárně určena na výkony na rakouských tratích včetně obsluhy vleček.

Není levná a většinou slouží k dojíždění do práce, co je to? Režijka! Zaměstnanci ČD (ale i ČD Cargo, SŽDC a dalších institucí) ji většinou používají při cestách do práce. Přestože je v posledních letech stále dražší, budí emoce. Zaměstnance přijde na 1150 Kč, rodinného příslušníka na 1250 Kč. „O kolik peněz asi České dráhy přijdou, když režijka nebude?“ napsal jeden z diskutujících na diskusním fóru.

Právě v těchto dnech začíná rozsáhlá modernizace kolejiště i zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Mikulášovice dolní nádraží, nádraží během ní projde zásadní modernizací. Dodavatelem stavebních prací jsou společnosti PORR a AŽD Praha, investorem pak SŽDC. Plánovaná výše investice dosáhne částky 121 milionů korun. Náplní rekonstrukce je především modernizace staničního zabezpečovacího zařízení s cílem zkrátit staniční provozní intervaly. Umožní to instalace moderního zabezpečovacího zařízení, které nahradí stávající systém ručního přestavování výhybek a jejich uzamykání výměnovými zámky.

ETCS (European Train Control System) je automatický zabezpečovací systém, který umožní přenos informací o trati a jízdě strojvedoucímu a zároveň centrálně sleduje a kontroluje dodržování rychlosti a směru vlaku nebo i případných omezení na trati. Hlavním úkolem tohoto systému je zajištění bezpečnosti vlakové dopravy a aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího. Do roku 2022 by tímto systémem mělo být vybaveno 78 lokomotiv ČD Cargo.

Budou České dráhy skutečně vypínat internet ve vlacích? taková otázka padla v rámci společné tiskové konference Českých drah a cateringové společnosti JLV ve čtvrtek 28. 2. 2019 ve Vládním salonku na pražském hlavním nádraží na generálního ředitele ČD Miroslava Kupce. „Je to pravda, nebo poplašná zpráva?“ ptal se tazatel.

Pouhých pět minut by měla v dohledné budoucnosti trvat jízda rychlíků mezi Ústím nad Orlicí a Chocní. Tento dosud nerekonstruovaný úsek prvního železničního koridoru, dlouhý 15 km, zůstává úzkým hrdlem na trati mezi Prahou a Ostravou. Centrální komise ministerstva dopravy schválila začátkem tohoto roku výstavbu nové trati se dvěma novými tunely a současně zachování trasy stávající. Mezi oběma městy tak vznikne čtyřkolejná trať.

Obyvatelé Kadaně získají do dvou let přímé vlakové spojení s většinou významných center Ústeckého kraje. Umožní to elektrizace pětikilometrového traťového úseku z Kadaně-Prunéřova do Kadaně, která začala předáním staveniště v závěru minulého roku. Celkové náklady stavby dosahují 440 milionů korun.
Elektrizace tohoto úseku souvisí s koncepcí přechodu na jednotnou (střídavou) napájecí soustavu. Po jejím dokončení bude možné zavedení přímých vlaků z Kadaně až do stanice Děčín hlavní nádraží, čímž bude obslouženo rozsáhlé území Ústeckého kraje.

„Pracujte tam, kam jiní jezdí na dovolenou,“ zní jedno z náborových hesel, jimiž se Švýcarská spolková dráha (SBB) snaží získat strojvůdce ze sousedního Německa, hlavně z jeho jižních regionů. „Budete jezdit po nejkrásnějších tratích Švýcarska,“ hlásá další náborové heslo SBB, která se takto snaží zaplnit asi 200 neobsazených míst náročné profese strojvedoucího, pro něž nenachází dost vhodných adeptů ve vlastní zemi. Německé zájemce mají do práce pro SBB přivábit i atraktivní platy, které jsou vyšší než ve Spolkové republice.

Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty (HZS SŽDC) bude letos pokračovat v investicích, které budou zaměřeny na mobilní požární techniku. Současně zlepší zázemí svých zaměstnanců ve čtyřech jednotkách požární ochrany, v několika regionech dojde i k výstavbě zcela nových hasičských stanic, uvádí se v tiskové zprávě vydané tento týden.

V souvislosti s postupující modernizací sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v Brně hl. n. byla ke konci roku 2018 zrušena obsluha na historických stavědlech č. 4 a 5 (na snímku St 5 v roce 2010), přičemž bylo rozhodnuto o jejich zbourání. Proti tomuto záměru se však postavili památkáři, jejichž snaha o záchranu historických budov byla úspěšná. V současné době SŽDC budovy vyklízí a pracuje na jejich zakonzervování.

V těchto dnech budou zahájeny práce na výstavbě nové opravárenské haly v Brně-Maloměřicích (Oblastní centrum údržby – Východ Brno). Veřejnou zakázku realizuje sdružení společností TSS Grade, a. s., a Doprastav, a. s., za cenu 219 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně, než byla původně předpokládaná hodnota veřejné zakázky, oznámily dnes České dráhy.

SŽDC od roku 2020 zavede tzv. „ošlapné“, tedy povinnost osobních dopravců zaplatit za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlacích osobní dopravy podle počtu zastavení vlaků ve stanici. Přístupové komunikace byly dosud financovány plně ze zdrojů SFDI, v roce 2020 ale tato část, konkrétně přímé náklady, přechází na financování formou zpoplatnění. „Poplatek SŽDC nepřinese nové finanční prostředky, dojde pouze ke změně zdroje financování,“ uvedl Pavel Tesař z tiskového oddělení SŽDC. „Poplatky by se měly vázat na jednotlivé spoje a počet jejich zastavení ve stanicích. Vliv bude mít i hmotnost vlaků,“ dodal.

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor