OBZOR ke stažení

Zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při přístupu k vlakům a také zlepšení operativního řízení i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, to vše si kladl za cíl projekt Rekonstrukce železniční stanice Jaroměř. Nové ostrovní nástupiště sice stojí, ale kolejiště ještě není dokončeno a tím pádem ani používáno.

Realizace stavby Rekonstrukce železniční stanice Jaroměř byla původně naplánována v termínu od 13. 2. 2018 do 10. 12. 2018, jenže stavba se nakonec zastavila. „V jejím průběhu jsme byli osloveni zástupcem náchodského muzea s tím, že se jedná o archeologicky významnou lokalitu. Po předběžném průzkumu byly vyčleněny zájmové lokality průzkumu a práce na rekonstrukci železniční stanice tedy mohly pokračovat pouze ve vazbě na probíhající archeologický průzkum,“ vysvětluje mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že to s sebou pochopitelně přineslo významné zpomalení stavebních prací a kompletní zborcení stavebních postupů ve vazbě na plánované výluky pro zachování alespoň omezeného železničního provozu včetně vytvoření mnoha provizorních stavů, které i nadále brání dostavbě sudé skupiny kolejí. „Vzhledem k velkému objemu finančních prostředků na archeologický průzkum bylo nutné vypsat na další pokračování průzkumu soutěž s výběrem zhotovitele, která byla vyhodnocena minulý týden,“ uvedl Marek Illiaš v tiskové zprávě zaslané redakci 30. 5. 2019.

V současné době bude dokončen archeologický průzkum pod sudou skupinou kolejí, zrealizován železniční spodek, železniční svršek a v rámci výluk v termínu od 24. 7. 2019 do 14. 12. 2019 proběhne přesměrování provozu na sudou skupinu kolejí při využití nově budovaného nástupiště č. 2 s tím, že se předpokládá spuštění provozu v úseku Hradec Králové - Jaroměř od 21. 10. 2019. „Lichá skupina kolejí bude snesena a uvolněna pro další fázi archeologického průzkumu. Dokončení stavby tedy proběhne dle přidělených výluk až v roce 2020,“ dodává Marek Illiaš s tím, že předpoklad je do konce srpna 2020. „Záleží jak rychle nám předají archeologové staveniště, a také kdy bude dokončen podchod, nástupiště č. 1, lichá skupina kolejí a kompletní zabezpečovací a sdělovací zařízení.“

Michael Mareš


 

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor