• Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní

  Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní

  Kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu, nejdelšího tunelu v Česku, skončila modernizace v současnosti čtrnáct kilometrů dlouhého úseku třetího tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, Evropská unie na projekt přispívá částkou 3,5 miliardy Kč. Slavnostního ukončení stavby se v úterý 11. 12. 2018 spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem za Evropskou komisi zúčastnil i generální ředitel DG Regio Marc Lemaître. Číst dál
 • Druhá změna PKS u SŽDC uzavřena! Závěrečná společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

  Druhá změna PKS u SŽDC uzavřena! Závěrečná společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

  Rádi bychom vás informovali, že dnes byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019. Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce. S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu Číst dál
 • DB od pondělního rána očekávají celostátní varovnou stávku

  DB od pondělního rána očekávají celostátní varovnou stávku

  Deutsche Bahn (DB) očekávají ohnisko stávky v Severním Porýní – Západním Falsku. Varovná stávka podle DB postihne linky městských a příměstských drah S-Bahn, regionální spoje i dálkovou dopravu. Stávka tak má postihnout plošně celou síť DB v Německu. Cestující se musí připravit na zpoždění a odřeknuté spoje. Po krachu kolektivního vyjednávání z pohledu Železničních a dopravních odborů (EVG) musí cestující počítat s varovnými stávkami. DB doporučuje především cestujícím z/do Severního Porýní – Západního Falska využít vlakových spojů již v neděli Číst dál
 • Posun v PKS ČD Cargo: Došlo k uzavření některých sporných bodů, přesto stále hrozí „Opatření“ při nepodepsání PKS

  Posun v PKS ČD Cargo: Došlo k uzavření některých sporných bodů, přesto stále hrozí „Opatření“ při nepodepsání PKS

  Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. 12. 2018 proběhlo další plánované jednání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019. Ve shodě všech odborových centrál a zaměstnavatele došlo k uzavření některých sporných bodů (navýšení příplatku za práci přesčas, odměna za obtížnost pracovního režimu, odměna za flexibilní nástup), přesto zůstává řada ustanovení neuzavřená, například stanovená týdenní pracovní doba či osobní ohodnocení a sazby mzdových tarifů. Číst dál
 • Výluky ztrpčují život cestujícím i vlakovým četám

  Výluky ztrpčují život cestujícím i vlakovým četám

  V současné době probíhá na síti SŽDC poměrně značné množství výluk a to u všech kategorií tratí, od „koridorových“ až po „lokálky“. Výluky, nezřídka dlouhodobé, slouží k údržbě a modernizaci železničních tratí (což je jejich pozitivní stránka), mnohdy však ve svém dopadu způsobují nemalé svízele a komplikace cestujícím. Ty jsou způsobeny zpožděním vlaků, či nutností náhradní autobusové dopravy. V roce 2018 bylo na síti SŽDC uskutečněno kolem 1600 výluk (kratších i dlouhodobých), stejný, ne-li vyšší počet je naplánován na rok Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

OBZOR ke staženíREKREACEOSZ.CZ

"Dovolte mi, abych Vám představil rekreační zařízení OSŽ pro rodinnou i individuální rekreaci OSŽ".
Více informací najdete na:
www.rekreaceosz.cz

Martin Vavrečka
místopředseda OSŽ pro majetek

Cestujeme s Obzorem

Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
e-mail
osz@osz.org
 • Ústředí
 • PV ČD
 • PV Cargo
 • PV SŽDC
 • NeRV
 • RRS OSŽ
 • Tripartita

Ústředí Odborového sdružení železničářů

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je odborovým svazem pro zaměstnance všech profesí, které se vyskytují v železniční dopravě či s ní spjatých odvětvích.

Pokračovat do sekce Ú OSŽ

Podnikový výbor OSŽ při ČD a.s.

Vrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti OSŽ vůči zaměstnavateli ČD, a.s. Jedná o pracovněprávních předpisech, uzavírá kolektivní smlouvy.

Pokračovat do sekce PV ČD

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Sociální partner ve společnosti ČD Cargo, a.s. Je složen ze zástupců z jednotlivých Výborů PJ a SOKV. Zastupuje členy napříč celou republikou.

Pokračovat do sekce PV ČD Cargo Najdete nás na Twitteru

Podnikový výbor OSŽ SŽDC

je příslušným odborovým orgánem OSŽ pro jednání s vedením SŽDC na úrovní GŘ a je složen ze zástupců všech výborů OSŽ při oblastních ředitelstvích, CDP, HZS a GŘ.

Pokračovat do sekce PV SŽDC

Nedrážní republikový výbor OSŽ

NeRV v rámci OSŽ sdružuje 64 základních organizací ve 36 společnostech působících v oblastech souvisejících se železniční dopravou.

Pokračovat do sekce NeRV

Republiková rada seniorů OSŽ

RRS se zabývá seniorskou problematikou, společenským uplatněním a kulturním životem seniorů - členů OSŽ.

Pokračovat do sekce RRS OSŽ

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR)

je institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. OSŽ je v Tripartitě zastoupeno díky členství v ASO.

Pokračovat do sekce Tripartita

 • Rekreace, sport a volný čas

  Pokračovat do sekce
  Rekreace, sport, volný čas, patří mezi hlavní náplně Mezinárodního oddělení. Nabízíme pobyty ve vlastních rekreačních zařízeních a ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel s.r.o., i v mnoha dalších destinacích v ČR a v zahraničí. Organizujeme sportovní akce od oblastních úrovní po mezinárodní akce železničářské sportovní organizace USIC.
 • 1
 • 2

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor

ozz    logo son 2014 01   osz logo25b

Novinky do e-mailu

Přihlásit se k odběru nových zpráv do e-mailu