• Hovoříme s Radkem Nekolou, I. místopředsedou OSŽ: „Všichni si uvědomujeme, že věková struktura v mnoha povoláních u ČD Cargo je kritická…“

  Hovoříme s Radkem Nekolou, I. místopředsedou OSŽ: „Všichni si uvědomujeme, že věková struktura v mnoha povoláních u ČD Cargo je kritická…“

  10. října 2022 byla podepsá­na Podniková kolektivní smlou­va ČD Cargo, a. s., na rok 2023. Které oblasti v této PKS jsou pro zaměstnance klíčové? Myslím si, že v dnešní nelehké době je nejvíce diskutovaná oblast mezd a odměňování našich zaměstnanců. Pro­to jsme se zaměstnavatelem začali jed­nat. Výsledkem byla 2. změna PKS ČD Cargo, která je platná od 1. 10. do 31. 12. 2022, a nová PKS ČD Cargo, která je platná od 1. 1. do 31. 12. 2023. Obě stra­ny Číst dál
 • Vyšel OBZOR č. 24/2022

  Vyšel OBZOR č. 24/2022

  V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Dvoustranné jednání OSŽ a SŽH, Ústředí OSŽ;Na aktuální téma – Hovoříme s Radkem Nekolou, I. místopředsedou OSŽ; Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda loboval v Evropském parlamentu; Prolongace – rok 2023; Psali jsme před 25 lety...; Názory čtenářů; Vláda schválila postup pro využití nákladních mimořádných vlaků v obecném zájmu; Česká republika podepsala s Evropskou investiční bankou Memorandum; Penzion Pacifik. Číst dál
 • Po dlouhé těžké nemoci zemřel 2. prosince 2022 ve věku 71 let Zdeněk Hamala z Ústí nad Labem

  Po dlouhé těžké nemoci zemřel 2. prosince 2022 ve věku 71 let Zdeněk Hamala z Ústí nad Labem

  Dlouholetý člen Regionální sportovní komise OSŽ Praha a nadšený organizátor sportovních soutěží, především cyklistických a lyžařských. Až do svého odchodu do důchodu pracoval jako vedoucí skupiny provozního řízení na ČD Cargo v Ústí nad Labem. Číst dál
 • Společné jednání představenstva a dozorčí rady OSŽ Slovakia: V objektu hotelu SKALKA v Rajeckých Teplicích na Slovensku je nutné zachovat „život“ v době přerušení provozu hotelu Skalka

  Společné jednání představenstva a dozorčí rady OSŽ Slovakia: V objektu hotelu SKALKA v Rajeckých Teplicích na Slovensku je nutné zachovat „život“ v době přerušení provozu hotelu Skalka

  Již jsme Vás několikrát informovali o přerušení provozu hotelu Skalka, z důvodu příprav realizace investiční akce přestavby tohoto objektu, s plánovaným dokončením v roce 2028. S tímto záměrem úzce souvisí ukončenírealizace kondičních ozdravných pobytů a ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024, které budou využity pro přípravu výše uvedeného záměru.  V této záležitosti se ještě na konci listopadu uskutečnilo jednání představenstva a dozorčí rady OSŽ Slovakia v čele s předsedou Martinem Vavrečkou. Číst dál
 • Trať Olomouc – Uničov je první s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS

  Trať Olomouc – Uničov je první s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS

  Zvláštní vlak pro novináře vyjel v pátek 2. prosince z Olomouce do Uničova (trať Olomouc – Šumperk). V tomto prezentačním vlaku, vedeném elektrickou lokomotivou Správy železnic, byli účastníci jízdy seznámeni s dokončením modernizace a elektrizace na regionální trati Olomouc - Uničov, kde budou od ledna 2023 všechny vlaky sledovány evropským zabezpečovačem ETCS, který výrazně snižuje riziko selhání lidského faktoru při řízení drážních vozidel i dopravy. Mobilní část tohoto systému tak budou muset mít v provozu všechny soupravy, které na trať vyjedou. Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5REKREACEOSZ.CZ

"Dovolte mi, abych Vám představil rekreační zařízení OSŽ pro rodinnou i individuální rekreaci OSŽ".
Více informací najdete na:
www.rekreaceosz.cz

Martin Vavrečka
místopředseda OSŽ pro majetek

Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org
 • Ústředí
 • PV ČD
 • PV Cargo
 • PV Správy železnic
 • NeRV
 • RRS OSŽ
 • Tripartita

Ústředí Odborového sdružení železničářů

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je odborovým svazem pro zaměstnance všech profesí, které se vyskytují v železniční dopravě či s ní spjatých odvětvích.

Pokračovat do sekce Ú OSŽ

Podnikový výbor OSŽ při ČD a.s.

Vrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti OSŽ vůči zaměstnavateli ČD, a.s. Jedná o pracovněprávních předpisech, uzavírá kolektivní smlouvy.

Pokračovat do sekce PV ČD

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Sociální partner ve společnosti ČD Cargo, a.s. Je složen ze zástupců z jednotlivých Výborů PJ a SOKV. Zastupuje členy napříč celou republikou.

Pokračovat do sekce PV ČD Cargo Najdete nás také na Twitteru

Podnikový výbor OSŽ Správy železnic

je příslušným odborovým orgánem OSŽ pro jednání s vedením SŽ na úrovní GŘ a je složen ze zástupců všech výborů OSŽ při oblastních ředitelstvích, CDP, HZS a GŘ.

Pokračovat do sekce PV Správy železnic Najdete nás také na Twitteru

Nedrážní republikový výbor OSŽ

NeRV v rámci OSŽ sdružuje 64 základních organizací ve 36 společnostech působících v oblastech souvisejících se železniční dopravou.

Pokračovat do sekce NeRV

Republiková rada seniorů OSŽ

RRS se zabývá seniorskou problematikou, společenským uplatněním a kulturním životem seniorů - členů OSŽ.

Pokračovat do sekce RRS OSŽ

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR)

je institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. OSŽ je v Tripartitě zastoupeno díky členství v ASO.

Pokračovat do sekce Tripartita

 • Rekreace, sport a volný čas

  Pokračovat do sekce
  Rekreace, sport, volný čas, patří mezi hlavní náplně Mezinárodního oddělení. Nabízíme pobyty ve vlastních rekreačních zařízeních a ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel s.r.o., i v mnoha dalších destinacích v ČR a v zahraničí. Organizujeme sportovní akce od oblastních úrovní po mezinárodní akce železničářské sportovní organizace USIC.
 • 1
 • 2

OSŽ obdrželo nabídku na vedení účetnictví v ZO OSŽ.

OSŽ poskytuje svým členům bezplatné právní poradenství, ochranu a pomoc  v pracovněprávních otázkách a zabezpečuje „krizovou linku“ jako nepřetržitý právní servis
v případě vzniku mimořádných událostí („Desatero čelena OSŽ“).

 • ESO OSŽ poskytuje metodickou pomoc při „Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání“.
 • OSŽ v tíživých sociálních situacích poskytuje finanční podporu - Podpůrný fond OSŽ.
 • Připomínkuje připravovanou legislativu, vede dokumentaci k podnikovým kolektivním smlouvám a účastní se kolektivních vyjednávání.
 • Poskytuje komplexní právní podporu, zabezpečuje smlouvy a jiné právní dokumenty v rámci OSŽ, připomínkuje právní normy zaměstnavatele.
 • Podílí se na zabezpečování vzdělávacích aktivit, publikuje články s pracovněprávní problematikou.

Právě přítomno: 192 hostů a žádný gestor

ozz    logo son 2014 01