Většina pracovníků Dílen pro opravu kolejových vozidel 

v Ostravě-Přívoze, později Železničních opraven a strojíren (ŽOS) a naposledy Ostravských opraven a strojíren (OOS), byla organizována v železničním odborovém hnutí.

Pracovníci tohoto závodu byli po odchodu do důchodu, a hlavně ti, kteří projevili zájem, dobrovolně organizováni ve vzniklém klubu důchodců.

V pátek 21. září proběhl desátý, jubilejní sraz členů tohoto klubu. Ten se koná pravidelně každý rok v tomto měsíci v restauraci s vyhlášenou cukrárnou v Klimkovicích u Ostravy. V prvopočátku dostával klub na svoji činnost od organizace díky bývalému vedení i finanční příspěvek, nyní si náklady na činnost hradí důchodci už sami z vlastních prostředků, vybíraných od každého při prezentaci na této akci.

Účast důchodců bývá každým rokem stále menší nejen z důvodu úmrtí, ale i přestěhování do vzdálenějších míst, přítomnost pak bývá ovlivněna v tomto jejich věku nemocností, případně hospitalizací v nemocnicích. Je málo pravděpodobné, že se počet členů klubu bude navyšovat z důvodu velké obměny pracovníků v dnešním podniku, ale také i nezájmu se zapojit do činnosti klubu.

Po uvítání přítomných dlouholetou předsedkyní klubu Andělou Maděrovou a zhodnocení práce za uplynulý rok, byli odměněni malou finanční částkou ti, kteří v příslušném roce slavili kulatá výročí narození. V následující bohaté diskuzi se probírala a přítomné zajímala současná situace v jejich bývalém zaměstnání.

Po připraveném pohoštění ve formě oběda a zákusku přítomní z řady dělnických profesí, ale i techniků a za účasti i bývalého ředitele vzpomínali nejen na uplynulý rok, ale i zážitky z dob nedávných a minulých. Poté se důchodci rozcházeli a odjížděli do svých domovů v Ostravě či blízkém okolí s dobrými pocity a přáním, opět se příště v hojném počtu zúčastnit.

Na závěr předsedkyně klubu oznámila účastníkům, že ještě zařídí osobně a již naposledy pod jejím vedením setkání v příštím roce s tím, že je zapotřebí hledat a najít adepta a zájemce na předsednickou funkci.

Všichni doufají, že činnost klubu důchodců bude mít i další pokračování.

Josef Kubíček    České dráhy   

 

Právě přítomno: 390 hostů a žádný gestor