V pátek 15.března 2019

se konala řádná členská schůze Klubu důchodců při ZO OSŽ Břeclav(LD). Na úvod přivítal předseda Božetěch Dvořáček přítomné členy klubu a také pozvané hosty a spolu uctili památku zesnulých kolegů v uplynulém roce. Potom předseda předložil program schůze a také plán akcí klubu na rok 2019, kterých je skutečně dost. Od koupání v termálních lázních v dunajské Stredě,

prohlídkou letiště v Náměšti, elektrárny Dalešice. V květnu pořádáme zájezd do penzionu Pacifik Ramzová s výjezdem do Osvětimy , Krakova a prohlídky solných dolů ve Věličce. Po letních měsících

budeme pokračovat v koupání  v Dunajské Stredě. Poté předseda  ZO OSŽ Břeclav(LD) pan Holačík

seznámil přítomné s činností ZO OSŽ Břeclav. Vedoucí SOKV Břeclav ing. Bazala osvětlil činnost opravny do budoucnosti . Tak jako v uplynulém roce, tak i na letošní schůzi se členové rozhodli aby každý člen věnoval částku 10Kč do  podpůrného fondu OSŽ.

Po ukončení schůze následoval společný oběd a  volná beseda s hosty. Pro dobrou náladu k tanci

I poslechu zahrála skupina ESO.

Zapsal předseda KD Dvořáček

Právě přítomno: 171 hostů a žádný gestor