Titulek Datum zveřejnění
Z jednání představenstva OSŽ: Bilance za první pololetí roku 2023 je v činnosti OSŽ velmi příznivá 6. září 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: Správa Železnic se k hromadnému propuštění nechystá 8. srpen 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: Vláda konečně připustila zvážení možnosti úpravy některých bodů navrženého konsolidačního balíčku 13. červenec 2023
Z jednání představenstva OSŽ: Krok po kroku se zpracovává Metodika určování náročných profesí, která má pomoci s vyjednáváním o odchodu do předčasného důchodu bez krácení 5. květen 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: Silným tématem je řešení aktuální situace s prohranými tendry v Jihomoravském kraji či na Plzeňsku 5. duben 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: Členy Představenstva nenechávají chladnými některé návrhy zaznívající v médiích od představitelů vládní koalice 8. březen 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: Mediálně prezentovaný návrh důchodové reformy nezůstává bez odezvy, OSŽ se obrátí na ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem na rozšíření možnosti dřívějšího odchodu do starobního důchodu o další kategorie zaměstnanců 8. únor 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: Vzdělávací aktivity OSŽ na I. pololetí roku 2023 mají upraveny termíny konání 13. leden 2023
Z jednání Představenstva OSŽ: V kritických situacích členům OSŽ pomůže Podpůrný fond 8. prosinec 2022
Informace z jednání Představenstva OSŽ: Ukončení rekreace a utlumení činnosti rekreačního objektu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku 4. listopad 2022
Z jednání představenstva: Tři rozpočtové priority vlády ČR – valorizace důchodů a sociálních dávek, bezpečnost země a profinancování nákladů vznikajících v souvislosti s prudkým nárůstem cen energií 5. říjen 2022
Představenstvo OSŽ: Odborové sdružení železničářů zdůrazňuje nutnost zajištění elektrické energie za přijatelných cenových podmínek pro provoz elektrických vlaků v příštím roce a podporuje požadavky na navýšení prostředků státního rozpočtu pro SFDI 7. září 2022
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách vyžaduje řadu změn...,“ konstatovalo představenstvo OSŽ na svém srpnovém jednání 9. srpen 2022
Představenstvo OSŽ se zabývalo aktuálními problémy na železnici. Členové Představenstva OSŽ uctili minutou ticha zesnulého Františka Vopátka! 13. červenec 2022
Představenstvo OSŽ: ČD jednají s kraji a ministerstvem dopravy o energiích a dalších vstupech, celková výše nákladů může totiž vzrůst až o 2 miliardy korun 7. červen 2022
Představenstvo OSŽ: Úpravou charakteristiky prací se mohou někteří z posunovačů dostat do vyššího tarifního stupně, a to například i v obvodu Praha-Jih! 3. květen 2022
Představenstvo OSŽ vyrazilo na své první zasedání po sjezdu na Lesní chatu! 6. duben 2022
Poslední zasedání před sjezdem: Představenstvo OSŽ se zabývalo i pomocí lidem postiženým válkou na Ukrajině! 2. březen 2022
Do sjezdu zbývá padesát dní! Stěžejním bodem programu únorového zasedání Představenstva OSŽ byla příprava VIII. sjezdu OSŽ, ten se uskuteční 25. až 26. 3. 2022 2. únor 2022
Odbory sdružené v ASO požadují po vládě především jasná pravidla hry, řekl Martin Malý na jednání Představenstva OSŽ 6. leden 2022
Nekola: „Za deset let fungování liberalizace nepřešlo ani kilo ze silnice na železnici! Liberalizace v českém podání je vlastně kanibalizace.“ 7. prosinec 2021
Představenstvo OSŽ vyjádřilo soustrast pozůstalým po průvodčím, který zemřel při pádu lanovky na Ještědu 2. listopad 2021
Liberalizace v nákladní dopravě nepřinesla žádné zlepšení služeb, znamenala jen destrukci cen a vzájemné vykrádání, řekl Radek Nekola na jednání Představenstva OSŽ 5. říjen 2021
„S personální ředitelkou ČD Cargo jsme se shodli, že už nyní musíme reagovat na budoucnost, jinak se ten podnik vybydlí sám,“ řekl Radek Nekola na jednání Představenstva OSŽ 8. září 2021
Představenstvo OSŽ: Konkurenceschopnost železnice závisí i na srovnání podmínek železniční a silniční dopravy a zohlednění všech externalit! 11. srpen 2021

Právě přítomno: 332 hostů a žádný gestor