Féderation Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů byla založena západoevropskými železničáři (Francie, Švýcarsko) již v roce 1952. Jejím hlavním cílem je organizace a kultivace zájmové činnosti železničářů ve volném čase jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Federace nyní sdružuje již 25 zemí Evropy. Jednacím jazykem je angličtina, francouzština a němčina.

Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku 1992. V roce 2015 převzalo OSŽ od ČD a.s. organizování akcí FISAIC. Došlo k přejmenování svazu z původního názvu Zemský svaz FISAIC ČD nově na Český zemský svaz FISAIC. Prezidenta Českého zemského svazu FISAIC (čestná funkce) vykonává 1. místopředseda OSŽ  p. Vladislav Vokoun, výkonnou tajemnici Ing. Jarmila Šmerhová. Členem ČZS FISAIC se může stát každý zaměstnanec ČD, a. s., SŽDC, státní organizace a ČD Cargo, a.s., který projeví zájem o práci v jednotlivých oblastech činnosti.

 

Více informací na internetových stránkách OSŽ: www.cz-fisaic.org    

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor