Obzor č. 5 – 8. 2. 1993
„Přípravy na sjezd v plném proudu“, říká titulek článku z jednání Ústředí OSŽ, které se konalo 27. 1. 1993. Obzor upozorňuje, že se na jednání sešli „příslušníci dvou států a jednoho odborového svazu“. Cílem chystaného sjezdu bylo právě rozdělení OSŽ na dva republikové svazy, samozřejmě včetně rozdělení majetku. Na první straně najdeme dále i rozhovor se dvěma představiteli Slovenské komory OZŽ na téma chybějícího zákona o železnicích SR.

Reportáž ze žst. Vrbovce na str. 2 s názvem „Co nového na česko–slovenských hranicích“ se věnuje dopadům zpřísněného kontrolního režimu na hranicích mezi ČR a SR po rozdělení republiky. „Rozdělení republiky není v tomto krásném kraji příliš patrné,“ konstatuje se v závěru článku.

Na str. 3 se mimo jiné můžeme seznámit s informacemi z tiskové konference ředitele provozní sekce GŘ ČD. Ten uvedl mimo jiné, že v roce 1992 zaznamenaly České dráhy další pokles výkonů, a to o 4,5 % hrtkm. Počet pracovníků přitom klesl o 8,9 %, z toho u posunu o 11,8 %. Zazněla zde i informace o tom, že vláda očekává od Českých drah, že racionalizací dosáhnou úspory nákladů ve výši asi 1 mld. korun, přičemž významnou položkou těchto úspor měla být další úspora pracovníků, a to kolem 15 %. Přednosta služby dopravy a přepravy Pražské oblasti k tomu však na této tiskové konferenci podotkl, že v jeho oblasti chybějí na provozní práci čtyři tisíce lidí.

Obzor č. 6 – 15. 2. 1993

V Obzoru č. 6 najdeme mimo jiné zprávy o nespokojenosti v regionech: správkaři lokomotivního depa v Českých Budějovicích vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu řešení svého požadavku na spravedlivé srovnání průměrného růstu mzdy jednotlivých profesních skupin; ve své činnosti pokračoval i krizový štáb ustavený při OROS (Oblastní rada odvětvových sekcí) OSŽ v Olomouci, který kritizoval neexistenci státní dopravní politiky včetně dělby výkonů mezi ČD a ŽSR a vyslovil nespokojenost i s návrhem nové kolektivní smlouvy předložené zaměstnavatelem. Zároveň vyzval ostatní regiony, aby se k požadavkům OROS Olomouc připojily.

V rubrice „Co se děje v ústředí“ jsme zaznamenali rovněž informaci o tom, že od 1. 1. 1993 byla zřízena pro platbu členských příspěvků OSŽ dvě konta – v Praze a Bratislavě. K dělení majetku OSŽ byla ustavena Delimitační komise ústředí OSŽ s paritním zastoupením. Výsledky její práce měl poté posoudit mimořádný sjezd OSŽ.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 168 hostů a žádný gestor