Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Předseda OSŽ Martin Malý se ve svém vystoupení na jednání P-OSŽ 4. září 2023 věnoval zejména poslednímu vývoji projednávání vládního návrhu ozdravného balíčku veřejných financí. Vedení OSŽ se během posledních měsíců snažilo využít všechny dostupné zákonné možnosti pro prosazení požadavků na zachování stávající právní úpravy tvorby, použití a danění zaměstnaneckých benefitů a daňového osvobození členských příspěvků, jak byly tyto požadavky schváleny na jednání Ústředí OSŽ v červnu tohoto roku. 

Jednak účastí v připomínkovém řízení k návrhu vládního balíčku, které vypořádávalo ministerstvo financí, následně potom na přímém jednání zástupců vlády a odborů, stejně jako na následném jednání tripartity. Byl také zaslán společný dopis všech odborových centrál na železnici s těmito požadavky předsedovi vlády ČR Petru Fialovi. OSŽ spolupracovalo také při tvorbě společných požadavků odborů a zaměstnavatelských svazů, které byly předány premiérovi a následně prezentovány na jednání zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů 22. srpna. Politici vládní koalice se však na svém jednání 23. srpna dohodli, že do společného koaličního pozměňovacího návrhu k vládnímu balíčku zapracují pouze jeden z těchto požadavků, a to ještě pouze částečně.  Konkrétně se jedná o ústupek ve věci záměru vlády na úplné zrušení daňového osvobození benefitů poskytovaných z FKSP či sociálních fondů s tím, že nově by podle koaličního pozměňovacího návrhu tyto zaměstnanecké benefity sice měly být daňově osvobozeny, ale pouze do výše poloviny průměrné mzdy za rok. Podle dosavadní právní úpravy je přitom limitováno osvobození částkou 20 tisíc korun pouze  u příspěvku na rekreaci. Pokud se týká dalších společných požadavků OSŽ a všech ostatních odborových centrál na železnici, tj. požadavky na zachování dosavadních pravidel tvorby a použití FKSP a SF a zachování daňového osvobození odborových členských příspěvků, zde vládní koalice návrhy sociálních partnerů – tedy odborů i zaměstnavatelů – neakceptovala a do projednání ve sněmovních výborech předkládá vládní balíček v těchto bodech v původním znění beze změny. Vzhledem k tomu, že vládní koalice má v příslušných sněmovních výborech většinu, prochází zatím – bohužel – vládní návrh ve znění koaličního pozměňovacího návrhu sněmovními výbory bez potíží. Je ale otázkou, jak bude probíhat následné projednávání na jednání schůze poslanecké sněmovny, kde opoziční strany budou velmi pravděpodobně prosazovat zamítnutí nebo významné úpravy vládního návrhu. Proto se také ASO, kde je OSŽ členem, obrátilo s vlastním pozměňovacím návrhem ve věci požadavku odborů na zachování dosavadní právní úpravy tvorby a danění zaměstnaneckých benefitů a daňového osvobození odborových příspěvků také na opoziční hnutí ANO. Poslanecká sněmovna by se nyní projednáváním konsolidačního balíčku včetně načtení pozměňovacích návrhů měla zabývat ve druhém čtení v nejbližších dnech. Představenstvo OSŽ se po projednání těchto informací shodlo na potřebě projednání celé situace na nejbližším jednání Ústředí OSŽ a následně také opět se zástupci ostatních odborových centrál na železnici.

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor