Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
vedení ČD Cargo a zástupci odborových organizací dnes (10.10.2022) dokončili kolektivní vyjednávání. Výsledkem jednání je nová, resp. upravená podniková kolektivní smlouva. Nově bude smlouva ukončena ke dni 31.12.2023. Došlo ke shodě, že stávající růst cen nebude zaměstnavatel kompenzovat zaměstnancům jednorázovou odměnou, ale úpravou tarifních stupňů. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvouprocentnímu nárůstu mezd již od posledního kvartálu letošního roku a dalšímu nárůstu mezd počínaje rokem 2023. 

Byly tak podepsány dva dokumenty: 2.změna PKS ČD Cargo, která je platná od 1.10. do 31.12.2022 (dokument je již zveřejněný v sekci ke stažení) a nová PKS ČD Cargo, která je platná od 1.1. do 31.12.2023. Dokument bude zveřejněn v nejbližších dnech. 

V souladu s úpravou vyhlášky č. 511/2021 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí dochází také k úpravě stravného a nárůstu nominální hodnoty stravenek. Upravena byla také odměna za čerpání náhradního volna. 

Dohodnutá podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. dává našim zaměstnancům jistotu nárůstu mezd ve stávajícím velmi těžkém období a zároveň prostor společnosti se rozvíjet na plně liberalizovaném trhu železniční nákladní dopravy v Evropě. 

V pátek (2.9) ve večerních hodinách byla odborovým centrálám zaslána 2.změna Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo. 
Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh ze strany zaměstnavatele vychází z platné PKS. Obsahuje drobné změny v oblasti odměňování, flexibility a platnosti PKS. Pracovní doba a výměra dovolené zůstávají zachované. Dále nám byl předložena změna IN Ztráta zdravotní způsobilosti. 
Tuto středu (7.9) bude o zaslaných dokumentech jednat Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo a 12.9 se sejdou zástupci všech odborových centrál ke zpracování společného protinávrhu. 
Další informace budeme zveřejňovat po výše uvedených jednáních na našem twitterovém účtu a na webo OSŽ. 

Ve dnech 29.8. a 30.8. se sešly na jednání ve Vyšším Brodě Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo a Podnikový výbor OZŽ ZSSK Cargo.

První den 29.8. zasedal samostatně PV OSŽ ČD Cargo. Od předsedy PV p. Nekoly zazněly velice závažné informace, a to zejména k cenám energií pro železniční sektor: „Nárůst cen zasahuje do hospodaření všech firem, a pokud nezaujme stát jasný postoj, bude muset dojít k omezení služeb přeprav nejen v nákladní dopravě. Vyzýváme ministra dopravy, aby urychleně začal řešit nárůst ceny trakční energie na železnici. Současný prudký růst cen energií je naprosto likvidační a v tuto chvíli reálně ohrožuje udržitelnost segmentu jednotlivých vozových zásilek! Ještě chvíli bude ministerstvo dopravy váhat s řešením situace a tento jedinečný důležitý dopravní segment se stane minulostí! Kdo a jak následně odveze 20 milionů tun zboží a kde bude pracovat bezmála 3000 zaměstnanců, nevím!“

Podnikový výbor se zabýval požadavky na změny stávající platné Podnikové kolektivní smlouvy a kompletním procesem kolektivního vyjednávání, který by měl být zahájen po jednání Dozorčí rady, která se uskuteční 1.9. Budeme tvrdě požadovat nejen navýšení tarifních stupňů, ale také navýšení stravného a dalších možností snížení dopadů inflace na naše členy. S tím souvisí i plánované jednání odborových centrál působících v ČDC, které by se mělo uskutečnit 12.9. a kde bychom měli zpracovávat společné stanovisko k PKS. Tým kolektivních vyjednavačů byl zvolen na předchozím jednání, ve složení: Nekola Radek (vedoucí týmu), Bc. Urbancová Marta, Bc. Lomnančiková Blanka, Malounová Ivana, Doležal Petr, Radkovič Zdeněk. V tuto chvíli bohužel není jiná možnost, jak pomoct našim členům, než otevřít kolektivní vyjednávání. 

Druhý den 30.8. společně jednaly Podnikové výbory českého a slovenského Carga. Potkali jsme se opět po třech letech, kdy jsme bohužel kvůli Covidu nemohli tato pravidelná jednání uskutečňovat. Nejdůležitější bylo předání informací o stávajícím stavu v obou železničních podnicích, jak v oblasti hospodaření, tak i v oblasti provozní. 

Dnes, tj. 11.8 proběhlo mimořádné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. - prostřednictvím MS Teams.

Důvodem bylo informování členů Podnikového výboru o jednání odborových centrál s vedením společnosti ČD Cargo (21.7), a to v oblastech dopadů inflace na hospodaření ČDC a dopadů na zaměstnance. 
Všichni členové Podnikového výboru konstatovali, že je nutné tuto situaci urychleně řešit! Projednali jsme všechny možné způsoby opatření roku letošního a zároveň i příštího. Informovali jsme o záměru vedení ČDC otevřít již v měsíci září kolektivní vyjednávání. 
Budeme usilovat o to, aby jsme v co nejkratší době realizovali taková opatření, která našim členům pomohou překonat ekonomické dopady. Zejména pak vyplacení kompenzance za zvýšené náklady a nárůst tarifní stupňů.  

Aktuální složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. včetně kontaktů na jednotlivé členy.

Usnesení Podnikové konference ČD Cargo, a.s. ke stažení zde:

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Podkategorie

Právě přítomno: 951 hostů a žádný gestor