Úvodem pravidelného jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (11. 4. 2024) omluvil předseda PV Radek Nekola pozvané zástupce zaměstnavatele, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit z důvodu projednávání útlumu zaměstnanosti v podniku ČD Cargo. Výbor proto projednal tuto problematiku v diskusi s tím, že konkrétní záměry zaměstnavatele sdělí předsedovi PV personální ředitelka ČD Cargo následující den. Jednání výboru bylo zahájeno informacemi ze zásadních jednání a pokračovalo pak dalšími body podle programu.

Jednání ze dne 7. března zahájila tajemnice Bc. Marta Urbancová informacemi o průběžných krocích na základě otevřeného dopisu zaměstnanců SOKV. Poté předala slovo předsedovi PV Radku Nekolovi, který podal informace načerpané na jednání Představenstva OSŽ ze dne 5. března (OTEVŘÍT). Přítomné seznámil především s podporou kolegů ze Správy Železnic, kteří nepodléhají tlaku odborové centrály ADP, jež stále nepodepsala čerpání z FKSP. I přes tuto překážku se budou moci členové OSŽ ze SŽ účastnit veškerých pořádaných sportovních akcí. Dále také informoval o rozpočtu a jeho následném předložení na příštím jednání Ústředí ke schválení včetně příspěvku pro seniory v základních organizacích. Co se týká zřízeného sportovního portálu Rail sport, uvedl Radek Nekola, že ho již mohou plně využívat jak účastníci, tak i organizátoři sportovních akcí. Důležitou závěrečnou informací pro přítomné je obdržení dvou dokumentů od zaměstnavatele určené k připomínkování, a to „Zásady čerpání sociálního fondu“ a „Směrnice pro organizování a financování sportovní akcí, hrazených z prostředků sociálního fondu“. Dne 19. března proběhne jednání OC a vedení společnosti, kde se oba dokumenty mají odsouhlasit a schválit a následně budou zveřejněny.

Dne 8. února zahájil předseda PV OSŽ při ČD Cargo, a.s., Radek Nekola jednání podnikového výboru v Domě Bohemika v sídle OSŽ.

Úvodem informoval o jednání Představenstva OSŽ a fungování OSŽ prostřednictvím příspěvků z fondů FKSP (OTEVŘÍT). Porovnával situaci u ČD, která je na tom velmi podobně, což okomentoval velmi pozitivně, protože vzájemná shoda je pro obě společnosti velmi důležitá. Prostředky na činnost základních organizací dokáží zachovat standardy na které jsou ZO zvyklé. Také informoval o problémech u SŽ, kde zatím ke shodě kvůli jedné z devíti odborových centrál nedošlo. Stále je v řešení, jak to bude s účastí a financováním seniorů u pořádaných sportovních akcí.

V měsících únor a březen proběhnou semináře k nově uzavřené PKS ČD Cargo 2024. 

Tyto semináře se budou konat opět po dvou letech a doufáme, že bude hojná účast jako u minulých školení. Určeny jsou pro všechny zaměstnance ČD Cargo a pro všechny členy odborů.
Jen vás žádáme o nahlášení své účasti příslušnému předsedovi Výboru OSŽ, tak abychom mohli zajistit občerstvení. 

Místa a časy konání:


Termín školení  - prezentace
JOS zahájení školení - prezentace školící místnost včetně techniky
19.02.2024 PJ Praha + GŘ 9:30 Kulturní místnost Praha Libeň
27.02.2024 PJ+SOKV České Budějovice 10:00 školící místnost SOKV
28.02.2024 PJ+SOKV České Budějovice 8:30 školící místnost SOKV
13.03.2024 PJ+SOKV Ústí nad Labem 9:30 školící místnost SOKV
14.03.2023 SOKV + PJ Ústí nad Labem 8:30 školící místnost SOKV
20.03.2023 PJ + SOKV Ostrava+ OPT Olomouc 10:00 školící místnost SOKV
21.03.2023 PJ + SOKV Ostrava+ OPT Olomouc 8:30 školící místnost SOKV
22.03.2024 PJ Brno 9:30 školící místnost OKV Břeclav,
25.03.2024 PJ Česká Třebová + ŘP Česká Třebová 9:30 Hotel Staré Časy

 

První letošní jednání, které se konalo 11. ledna, zahájil předseda PV Radek Nekola, který po úvodním slovu vyzval tajemnici Bc. Martu Urbancovou, aby přítomné informovala o jednání z poslední dozorčí rady společnosti ČD Cargo, které proběhlo 14. prosince minulého roku.

Vážené kolegyně, kolegové,

je to již několik let, kdy jsme založili twitterový účet našeho Podnikového výboru - www.twitter.com/pv_osz_cdc Snažíme se, abychom vám tímto způsobem rychle předávali informace z našich jednání nebo zajímavých událostí, kterých se účastníme. Máte tak přístup k čerstvým novinkám, které se vás týkají. Upozorňujeme a sdílíme i další relevantní zdroje a články z oblasti železniční dopravy. V nejbližších týdnech bychom vám právě na této sociální síti rádi představili ty, kteří tento účet spravují, ale také všechny naše členy Podnikového výboru. 

Dalším nástrojem pro rychlý přenos informací je aplikace Moje OSŽ, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého mobilního telefonu - https://1url.cz/quMyJ Na každý nový článek nebo dokument, který je zveřejněn na webu OSŽ, jste ihned upozorněni notifikací přímo na displeji telefonu. Nyní připravujeme registraci pro stávajicí členy a nový elektronický průkaz. 

Budeme rádi, když nás podpoříte nejen sledováním na twitterovém účtu, ale také stažením aplikace Moje OSŽ. Společně se můžeme posunout vpřed a dosáhnout toho, abyste měli informace a přehled o naši práci. 

Aktuální složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. včetně kontaktů na jednotlivé členy.

Usnesení Podnikové konference ČD Cargo, a.s. ke stažení zde:

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Podkategorie

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor