Ve dnech 30. 10. - 1. 11. 2023 proběhnou volby do Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. a 23. 10. - 27. 10. 2023 do Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, a.s. Zde vám představujeme kandiáty za OSŽ na členy uvedených dozorčích rad.

Přijďte naše kandidáty podpořit svým hlasem!

Dnes 10. 8. 2023 proběhlo další jednání k tzv. inflační doložce dle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Po rozsáhlé, ale věcné debatě se zástupci odborových centrál a vedení společnosti ČD, a.s. shodli na výši mimořádné odměny. 

Dnes 8.8.2023 v 15:00 hodin se uskutečnilo další jednání k tzv. inflační doložce dle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Nadále není shoda nad výší mimořádné odměny. 

Dnes proběhlo jednání zástupců odborových centrál působících na železnici se zástupci vedení ČD, a.s. ve věci tvz. “inflační doložky“, platné dle PKS ČD, a.s. na rok 2023.

Po téměř čtyřleté pauze se konalo na Slovensku v Jasenské Dolině, ve dnech 25. - 27. 4. 2023, společné jednání podnikových výborů OSŽ při ČD, a.s. a OZŽ pri ZSSK. Jednání se konalo za účasti zástupců GŘ Českých drah, a.s. a GŘ Železniční společnosti Slovensko. 

Dne 28.2.2023 v 15:45 byla podepsána 1.změna PKS ČD,a.s. na rok 2023, Příloha č. 4 Stravování a náhrady výdajů.
Tzv. „stravovací paušál“, který mají zaměstnanci GŘ, CIS a RSM se navyšuje z 60 Kč na 70 Kč.

Tradiční školení k podnikové smlouvě Českých drah organizovalo v průběhu měsíce ledna 2023 vedení PV OSŽ při ČD, a. s. S ohledem na dopravní dostupnost a zachování přiměřeného počtu účastníků proběhlo tradičně v šesti lokalitách. Prvním místem byla dne 16.1. Břeclav. Na druhý den následovalo město Olomouc. Poté postupně Plzeň, Č. Budějovice, Praha a poslední školení proběhlo dne 26.1. v Pardubicích. Celkem se těchto školení zúčastnilo 158 zástupců ZO OSŽ ze všech organizačních složek Českých drah.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

končící rok 2022 nebyl lehký pro nikoho z nás. Po dvou letech pandemie Covidu 19 přišla další rána v podobě války na Ukrajině a s tím související enormní zvyšovaní cen prakticky veškerého zboží. Inflace je rekordní a ukrajuje naše úspory.

Výjezdní zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. (PV) se uskutečnilo ve dnech 12. - 14. 10. 2022 v rekreačním zařízení OSŽ hotel Oddech v Krkonoších. Je již tradicí, že na podzim společně zasedají podnikové výbory OSŽ ČD a ČD Carga.

Odborovým centrálám byl dne 29.6.2022 zaslán návrh zaměstnavatele na Druhou změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022. Odborové centrály působící na ČD, a.s. se sešly dne 18.7.2022, aby se dohodly na společném protinávrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli.

Dne 20.7.2022 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání k druhé změně PKS ČD, a.s. pro rok 2022. Úvodem zaměstnavatel informoval o ekonomické situaci ve společnosti ČD, a.s.

Podkategorie

Právě přítomno: 425 hostů a žádný gestor