Rozsah týdenního fondu pracovní doby a dovolené je shodný jako v roce 2014. Také ostatní ustanovení základního textu PKS (včetně KOP) jsou stejná jako v letošním roce.

Významnější rozdíly:

  • nárůst tarifních mezd o 2,9% ve všech tarifních stupních
  • zvýšení nominální hodnoty stravenek o 10 Kč
  • zvýšení hodnoty započitatelných dob u dělených směn v kategorii 50% průměrné mzdy o 10 minut (tj. od 0-135 min. na hodnotu 0-145 min.)
  • zvýšení výkonových odměn u zaměstnanců v tzv. "rizikových povoláních" (vedoucí posunu, posunovač, vozmistr, strojvedoucí, výpravčí, signalista, výhybkář, dozorce depa a vlakové čety v případech, kdy jsou v čele sunutého vlaku nebo řídí posun) o 0,8 - 1,5% měsíčně s vyhodnocením vždy za 3 měsíce
  • jednorázový doplatek (z PKS 2014) všem zaměstnancům ČD, a.s. ve výši 1000 Kč splatný ve výplatním termínu za prosinec 2014

Bližší informace budou poskytovány průběžně.

S přáním klidného závěru roku 2014, vánoční pohody
a šťastného vykročení do nového roku

Vladislav Vokoun
předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor