Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo za účasti zástupců všech OC a zaměstnavatele první čtení základního textu návrhu nové kolektivní smlouvy a přílohy číslo 1 (pracovní doba). Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele sdělili svá stanoviska k těm ustanovením kolektivní smlouvy, kde existují odlišné názory.

Pozitivní zprávou je fakt, že s výjimkou jedné (nově vzniklé) profese „Dozorčí provozu – vedoucí směny“, panuje shoda nad rozsahem týdenního fondu pracovní doby. Shoda je rovněž u výměry dovolené, vyrovnávacích období, atd.

Poměrně rozsáhlá debata se rozpoutala nad stanovením minimální délky denní i noční směny. Zástupci zaměstnanců oprávněně poukazovali na skutečnost, že vlivem „krátkých“ směn mají zaměstnanci v mnoha případech minimum volných dnů pro odpočinek. Zaměstnavatel poukazoval, že skladba směn podléhá GVD a potřebám provozu a je velmi složité vyhovět všem požadavkům. Zástupci OSŽ sdělili, že naše stanovisko se bude odvíjet dle míry shody nad řešením celého komplexu problematiky pracovní doby ( dělené směny, „špatné“ nástupy a konce směn, atd.). Prozatím tedy panuje v této problematice rozpor. Další velká polemika nastala kolem přiměřených dob na oddech a jídlo. Po rozsáhlé debatě zaměstnavatel navrhl, že předloží na příští jednání text metodického pokynu, který by upřesnil možnosti čerpání těchto dob tak, aby se zamezilo možným represím vůči zaměstnancům ze strany zaměstnavatele. Posledním sporným bodem byla oblast stanovení délky přípravných dob, zejména s ohledem na stávající rozsáhlou výlukovou činnost a rozsáhlé změny v procesních listech. Po krátké rozpravě došlo k dohodě, že OC předloží nový upřesněný návrh, o kterém se bude jednat. Poté bylo kolektivní vyjednávání ukončeno.

Další kolo se uskuteční dne 30. 11. 2015 v jedenáct hodin dopoledne. Předmětem jednání bude řešení sporných bodů z minulého jednání a ostatní přílohy PKS, zejména mzdová oblast.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
 

Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor