Jak jsme již předem avizovali, proběhlo dne 30. 11. 2015 další kolo kolektivního vyjednávání. Po rekapitulaci sporných a nedořešených bodů z předchozích jednání došlo k dokončení projednání celého návrhu PKS.

Průběžně lze konstatovat shodu v těchto zásadních bodech:

 • Spolupráce odborových organizací a zaměstnavatele (stejné jako 2015)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, sociální oblast a zaměstnanecké výhody (stejné jako 2015)
 • Týdenní fond pracovní doby (stejné jako 2015)
 • Odstupné (stejné jako 2015)
 • Rozsah dovolené (stejné jako 2015)
 • Stravenky (+10) a cestovní náhrady (+2-5 Kč), v obou případech dojde ke zvýšení sazeb

K detailnější diskuzi zůstává oblast:

 • příplatku za praxi (zásadní zvýšení motivace služebně mladších a nepoškození služebně starších)
 • rozsah stanovení časového rozpětí u příplatku za dělenou sněnu (50/30%)
 • stanovení výše kompenzace za „špatný“ nástup a konec směn

Rozporné body:

 • Stanovení minimální délky směny
 • Sazby výkonové odměny (rozporem není zhoršení, spíše rozdílný pohled na diferenciace mezi profesemi)
 • Mzdové tarify (rozporem není nula, spíše výše nárůstu)
 • Příplatky za špatný nástup a konec směn (rozpor je vázán „pouze“ ve vztahu k celkové dohodě nad PKS“)
 • Příplatek za práci o sobotách a nedělích
 • Příplatek za režim práce (rozdílný pohled FS ČR a CS)

Další kolo kolektivního vyjednávání proběhne dne 4. 12. 2015. Vzhledem na pokročilé datum, očekáváme zásadní posun v jednání.


Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
 

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor