V závěru minulého týdne se uskutečnilo kolektivní vyjednávání, které mělo za cíl odstranit tzv. „technické“ rozpory v PKS. Tento postup probíhá prakticky každoročně, aby následně mohlo dojít k pokusu o nalezení shody nad mzdovými otázkami.

Po několikahodinové debatě našly smluvní strany přijatelné řešení a účastníci se dohodli, že v pondělí 7. 12. předloží návrhy, které by mohly směřovat k úspěšnému dokončení celého procesu kolektivního vyjednávání. Včera v odpoledních hodinách proběhlo výše avizované kolektivní vyjednávání. Nemusíme asi zdůrazňovat, že první návrhy obou smluvních stran se nepotkaly s velkým pochopením. Následovala více než 40 minut dlouhá technická přestávka, po které obě strany přednesly nové návrhy. Po další diskuzi a předložení několika nových kompromisních návrhů byla nalezena shoda nad celým textem návrhu PKS ČD, a.s. pro rok 2016. Smluvní strany konstatovaly, že jsou ve středu 9. 12. připraveny podepsat novou kolektivní smlouvu. S obsahem kolektivní smlouvy budete seznámeni v nejbližší době po jejím podpisu. Jsme přesvědčeni, že výsledkem je rozumný kompromis pro zaměstnance a podnik.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 185 hostů a žádný gestor