Dne 25. 10. byl na poradě odborových centrál a vrcholového managementu ČD, a.s. předán zástupcům odborů návrh kolektivní smlouvy. Tímto dnem bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.
Zástupci odborových centrál se vzápětí dohodli na společné schůzce k vypracování společného oponentního návrhu, která se uskuteční v sídle OSŽ dne 2. 11. 2016.
Přímá jednání očekáváme od druhé poloviny listopadu, kdy obě smluvní strany budou znát svá stanoviska k obsahu kolektivní smlouvy.

Nesporným pozitivním prvkem v návrhu zaměstnavatele je fakt, že neobsahuje žádné dramatické změny, které by mohly vyvolat závažné konfliktní situace nad obsahem.  Nejvíce diskuzí očekáváme v oblasti pracovní doby, mzdového nárůstu a některých příplatků.  Jako „ úvodní výkop“ nabídl zaměstnavatel 0,5 % nárůstu tarifních mezd. S tímto návrhem OC nemohou souhlasit. Doufáme, že je v zájmu všech uzavřít dobrou kolektivní smlouvu a i v této oblasti dojde k posunu. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Katalog prací

Po několika měsících došlo v minulých dnech k uzavření „ křehké“ dohody ohledně katalogu prací, který je základní normou pro zařazení zaměstnanců do tarifních stupňů. Jako vždy, je každé jednání vedené kolem dotčené problematiky provázeno velmi rozdílným, často subjektivním pohledem zúčastněných stran na zařazení jednotlivých povolání. Nám se podařilo odstranit řadu již překonaných ustanovení a dosáhnout celé řady zlepšení u mnoha profesí. Jsme si však vědomi, že nelze vyhovět všem očekáváním. To by u jednacího stolu musela sedět pouze jedna strana.  

Označení „křehká dohoda“ jsem zvolil z důvodu podmíněnosti účinnosti katalogu ve vazbě na podpis kolektivní smlouvy. U profese strojvedoucí je jejich zatřídění podmíněno zrušením tzv. „kilometrovného“ a snížením VO zhruba na úroveň 2015. Diskuze se povede rovněž ohledně výše odměny za komerční odbavení ve vlacích 0/0–S. Pokud dojde k dohodě textu kolektivní smlouvy, nemělo by nic bránit účinnosti katalogu od 1. 1. 2017. Jakmile obdržíme oficiální text, tak jej vhodnou formou zveřejníme.

Sociální fond na rok 2017

Již tradičně se spolu s návrhem kolektivní smlouvy projednávají Zásady a rozpočet Sociálního fondu. Jak zaměstnavatel, tak odborové centrály dospěly po krátké diskuzi k přesvědčení, že stávající podoba Zásad SF je vyhovující a nepotřebuje žádné zásadní změny.  Návrhy na úpravu výše některých dílčích položek nemají dlouhodobě většinovou podporu a tak nebyly předmětem jednání.

Jedinou výjimkou byl návrh OSŽ, který částečně řeší absenci a dlouhodobou nemožnost prosazení KOP u profese osobní pokladní v kolektivní smlouvě. Návrh spočívá v poskytnutí týdenního rekreačního pobytu v zařízeních KOP - za podmínek jako u ostatních profesí, kterým je kondiční pobyt poskytován. Nárok je podmíněn 20 lety nepřetržitého pracovního poměru u ČD a z toho nejméně 10 let v povolání osobní pokladní. Další podmínkou je směnný provoz nebo nástupy a konce směn mezi 22.00 – 5.00 hodinou.     

Zaměstnanec pouze uhradí stejný poplatek 100 Kč/den, jako každý účastník. Dovolenou na tento pobyt čerpá ze svého nároku. Zdravotní prohlídka se nevyžaduje. Poskytnuté procedury budou ještě předmětem jednání. Chápeme, že toto není plnohodnotná náhrada, nicméně jsme přesvědčeni o prospěšnosti pobytu pro zdraví našich pokladních. Nárok je mimo rámec příspěvků na rekreaci.

Velmi nás potěšilo, že proti návrhu nebyl nikdo ze zúčastněných. Pouze Federace strojvůdců a Cech strojvůdců musí tuto novinku projednat na svých orgánech. Pokud nevznikne nějaký zádrhel, měla by tato záležitost vstoupit v platnost od příštího roku.

Zároveň byl schválen rozpočet SF na rok 2017. Je prakticky identický jako v roce 2016 – včetně přídělu do organizačních složek. Pobyty pro osobní pokladní jsou pokryty z rezervy. Zůstatky z roku 2016 nejsou kráceny a jsou k dispozici těm OS, které nedočerpaly svůj příděl.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 306 hostů a žádný gestor