Dne 30. 11. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Za účasti zaměstnavatele se řešili sporné body.  Nadále zůstává rozporem příloha č. 1, čl. 3 – Rozvržení pracovní doby a příloha č. 1, čl. 9 – Směna. S navrženým textem zaměstnavatele OC nesouhlasí. OC připraví na další jednání svůj text do Metodického pokynu, upravující tuto problematiku.

Dále přetrvává rozpor v příloze č. 1, článek 13 – Přípravné práce, přípravné a odstavné doby. Předpokládáme, že tento problém bude na příštím jednání odstraněn.  Další rozpor přetrvává v příloze č. 2, článek 21 – Příspěvek na udržení odborné zdravotní způsobilosti. Nejdůležitější rozpor mezi zaměstnavatelem a OC přetrvává v příloze č. 2.1 tabulka A  - Mzdové tarify v Kč a v té samé příloze tabulka F – Příplatek za dělenou směnu. Nový text, který navrhují OC, je zatím v rozporu, ale dále budeme pokračovat v odborné diskusi se zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že v tomto rozporu najdeme shodu.

Na zasedání 30. 11. 2016 jsme se dohodli v příloze č. 2.1., tabulka I – Odměna za pracovní pohotovost, že dojde k navýšení z 20,- Kč na 22,- Kč. Dále v příloze č. 3, článek 1, bodu 6 – Organizace stravování, došlo k doplnění textu „zaměstnavatel jako formu stravování je povinen nabídnout  1x za směnu poukázku na jídlo v nominální hodnotě 100,- Kč, nebo 2x50,- Kč…….“.

Příloha č. 2. bod 1 – Ceny jídel. Úhrada z organizačních složek ČD, došlo k navýšení ze 40 %  na 45 %.

Na příštím společném jednání, které se uskuteční dne 6. 12. 2016 v 10:00 hodin bude projednána příloha č. 6 – Odměny za zabránění úniku tržeb. Jednání se zúčastní člen představenstva ČD, a.s.  Ing. Michal Štěpán. O dalším vývoji kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD, a.s. Vás budeme dále informovat.

Vladislav Vokoun
předseda PV OSŽ při ČD, a. s.

Právě přítomno: 297 hostů a žádný gestor