Dnes, tj. 6. 12. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání.  Cílem jednání byla snaha najít oboustranně přijatelné řešení několika zbývajících rozporů. S výjimkou dohody nad tarifním nárůstem lze konstatovat, že nad textem PKS panuje v zásadě shoda.

Ve dvou (méně složitých) případech si zaměstnavatel ještě ponechal čas na analýzu návrhů, nicméně se dá předpokládat nalezení shody.

Průběžně lze konstatovat shodu v těchto zásadních bodech:

= spolupráce odborových organizací a zaměstnavatele (stejné jako 2016)

= bezpečnost a ochrana zdraví, sociální oblast a zaměstnanecké výhody (stejné jako 2016)

= týdenní fond pracovní doby-  včetně celé přílohy 1) k PKS (stejné jako 2016)

Zde došlo rovněž k vyřešení sporného čl. 9 – max. délka směny a k úpravě max. délky přípravných dob (z 11- 15minut na 11 - 20minut)

= dělená směna – nově zavedena další kategorie (při překročení 20 hodin v kalendářním měsíci náleží zaměstnanci 60% průměrného výdělku za každou další hodinu nad tento limit)

= odstupné (stejné jako 2016)

= rozsah dovolené (stejné jako 2016)

= stravenky - drobné úpravy ve prospěch zaměstnanců

= stravování – zvýšena úhrada nákladů OS na jídlo ze 40 na 45%

= cestovní náhrady, v obou případech dojde ke zvýšení sazeb (po podpisu vyhlášky MPSV) 

= ostatní přílohy PKS

K detailnější diskuzi zůstává oblast:

- příloha 6) – odměna za zabránění úniku tržeb

- lhůty projednání změn rozvrhu směn v případě výluk

                         

Rozporné body:

- Mzdové tarify (rozporem není nula, spíše výše nárůstu)

Další kolo kolektivního vyjednávání proběhne dne 13. 12. 2016. Vzhledem na pokročilé datum, očekáváme zásadní posun v jednání.

 

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 218 hostů a žádný gestor