Za účasti personálního ředitele JUDr. I. Veselého a zástupců odborových centrál působících u Českých drah došlo dne 4. 10. 2017 k dohodě na podobě zásad čerpání a rozpočtu sociálního fondu ČD, a.s. pro rok 2018. Za PV OSŽ při ČD, a.s. se jednání zúčastnili předseda PV OSŽ při ČD, a.s.  Vladislav Vokoun a tajemnice PV OSŽ při ČD, a.s. Věra Nečasová.

V úvodu jednání proběhla debata ohledně čerpání SF za uplynulé období. Všichni přítomní vyjádřili rozpaky nad poměrně nízkou úrovní čerpání SF ze strany velkého počtu organizačních složek. Jedním z důvodů může být ponechání rezervy na pořádání větších akcí v posledním čtvrtletí. Na téma čerpání a použití případných zůstatků z přídělu letošního roku ještě proběhne debata v průběhu měsíce listopadu. Panuje všeobecná shoda, že SF by měl být dočerpán v roce přídělu.

V dalším průběhu se diskutovaly zásady čerpání SF. Přes dílčí názorové rozdíly bylo v závěru konstatováno, že lze ponechat prakticky stejné znění jako v letošním roce. Na základě požadavků z organizačních složek došlo k navýšení příspěvku na úhradu vstupenek na kulturní akce o 100 Kč.  K dohodě došlo i v oblasti pokračování poskytování rekreačních pobytů pro osobní pokladní. Na základě zkušeností z posledních dvou let byla navýšená celková částka příspěvku na rekreace o 1 milion Kč.

K samotnému podpisu zásad a rozpočtu dojde pravděpodobně na nejbližší poradě GŘ a OC.

 

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 360 hostů a žádný gestor