V pořadí páté kolo kolektivního vyjednávání pokračovalo dne 5. 12. 2019 v odpoledních hodinách. Hlavním předmětem jednání byla snaha nalézt co nejvíce oboustranně přijatelných kompromisů v dosud rozporných článcích PKS tak, abychom mohli směřovat k dohodě o celkovém nárůstu mezd.

V úvodu zaměstnavatel zopakoval nabídku z minulého jednání a požádal tři odborové centrály, které s ní nesouhlasily, o konečné vyjádření. Bohužel u dvou z těchto centrál nedošlo k „myšlenkovým“ posunům, takže nabídku zaměstnavatele nelze považovat za definitivní. Zástupci OSŽ poté předložili celou řadu kompromisních návrhů ke zbývajícím rozporným bodům PKS. K těmto návrhům se připojila většina odborových centrál a tak došlo k poměrně významnému posunu v kolektivním vyjednávání. S většinou návrhů vyslovil zaměstnavatel souhlas v průběhu jednání a u některých si vyžádal čas na posouzení.

Za nejzávažnější rozpor (z hlediska finančních dopadů) lze nadále považovat nárůst tarifních mezd – zde jsme zatím na třech procentech, dále je významnější rozpor ve dvou příplatcích (nepravidelný nástup a kompenzace za obtížnost pracovního režimu), a v příloze řešící odměny za zabránění úniku tržeb. U posledně zmíněné přílohy ovšem došlo k velmi pozitivnímu posunu.

Dílčí rekapitulace rozporů a dosud neuzavřených bodů:
Příloha 1

Článek 3, bod 3 Rozvržení pracovní doby – rozpor ze strany FS ČR a CS ČR
Článek 3, bod 6 – Svátkové právo – rozpor ze strany FS ČR,
Článek 10, bod 2 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami – rozpor ze strany FS ČR a CS ČR,
Článek 13, bod 2 – Přípravné práce, přípravné a odstavné doby – rozpor ze strany FS ČR

Příloha 2
Článek 8 – Osobní ohodnocení – rozpor odborových centrál
Článek 14, bod 1 – Mzda za práci přesčas – rozpor
Článek 30 – Kompenzace za obtížnost pracovního režimu – Částečný rozpor – zaměstnavatel se vyjádří na příštím jednání
Nárůst tarifní mzdy – prozatímní návrh 3%

Příloha 3 - Odstupné – zatím neuzavřeno

Příloha 7- Odměny za zabránění úniku tržeb – zatím neuzavřeno

Pokračování dalšího kola kolektivního vyjednávání na ČD bylo stanoveno na příští úterý - 10. prosince v odpoledních hodinách.
V Praze dne 6. 12. 2019.

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
 

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor