Dne 10. 12. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo další kolo kolektivního vyjednávání. Cílem jednání bylo sbližování stanovisek v dosud rozporných nebo neukončených bodů návrhu PKS.

Po poměrně rozsáhlé debatě zůstal jeden zcela rozporný bod (SOSAD) ohledně nově navrženého doplnění u dělené směny, dále není ukončena debata u zvýšení příplatku za nepravidelný nástup (ze 100 Kč na 150 Kč/ směna, u kompenzaci za obtížnost pracovního režimu (dnes 200 Kč na 250 Kč) a samozřejmě u nárůstu tarifní mzdy.

Výčet dohodnutých bodů:

  • jsou zachovány všechny benefity z PKS 2019 (např. pracovní doba , dovolená, KOP, odstupné, stravování, odměny za únik tržeb, apod.)jsou zachovány všechny příplatky, odměny a kompenzace 

Nově dojednaná zlepšení (zásadnějšího charakteru):

  • zvýšení příspěvku na penzijní připojištění o 100/měsíc pro každého zaměstnance (dohodnuto v rámci schválení zásad sociálního fondu)
  • zvýšení podílu zaměstnavatele na ceně stravování, včetně stravenek ze 45% na 50% (rovněž dohodnuto v rámci schválení zásad sociálního fondu)
  • zavedena nová kategorie odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti (10 násobků při odpracování min. 35 let u ČD)
  • nové dva příplatky za flexibilitu (první pro mobilní personál, posun a vozmistry a druhý pro všechny zaměstnance – vždy musí vzniknout zásadní důvod pro přiznání)

Dosud neukončené body:

  • nárůst tarifní mzdy (zaměstnavatel navrhl zvýšení o 4%)
  • nárůst výše příplatku za nepravidelný nástup (ze 100 Kč na 150 Kč/směna – navíc došlo k úpravě doby pro přiznání, dosud 22.00 až 5.00 na 22.00 až 5.30hod.)
  • nárůst vše kompenzace za obtížnost pracovního režimu dnes 200 Kč na 250 Kč 

Z výše uvedeného je patrné, že dohodě o uzavření kolektivní smlouvy je poměrně blízko. Další jednání se uskuteční dne 12.12. 2020.  

Vladislav  Vokoun

Právě přítomno: 219 hostů a žádný gestor