Vážení členové OSŽ,

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. obdržel od zaměstnavatele „Návrh změn Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. č. j. 57 570/2019-O10.

Obsah tohoto návrhu uvádí, že „České dráhy, a.s. v současné době s následky nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími opatřeními státních a správních úřadů České republiky a zemí, kde ČD působí, čelí zásadnímu propadu ve svých příjmech. Vlaky provozované z naší strany mají stále nižší obsazenost, než jaká byla pro rok 2020 předpokládána a se kterou počítal rozpočet ČD pro rok 2020. Jak jsme Vás již rovněž informovali, došlo k zásadní změně jak vnitřních tak vnějších podmínek, než které byly předpokládány při sjednávání v současnosti platné Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. na rok 2020, č. j. 57 570/2019-O10“.

Představenstvo Českých drah, a.s. předložilo výčet bodů, které jsou předmětem návrhu úpravy PKS, a uvedlo, že důvodem předložení tohoto návrhu je jednak změna právních předpisů, konkrétně zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb., který je z části účinný již od 30. 7. 2020 a dotýká se některých ustanovení PKS, a jednak zásadní změna jak vnitřních tak vnějších podmínek. České dráhy, a.s. navrhly termín jednání o „Návrhu změny PKS ČD, a.s.“ na pátek 28. 8. 2020 v 9:00 hod.

Body k návrhu úpravy PKS

Dovolená - sjednocení výměry dovolené na 5 týdnů pro všechny zaměstnance

Stravenky/stravování v jídelně/stravné - Snížení výše denního příspěvku z provozních nákladů na stravování o částku 10Kč z stravenek, stravného mobilního personálu i u stravování v provozovnách smluvních partnerů.

Příspěvek na penzijní připojištění - Snížení o 300 Kč standardního příspěvku ČD pro všechny sazby - nově sazby 600 Kč, 700 Kč, 900 Kč a 1050 Kč + ponechání možnosti navýšení o 750 Kč za nečerpaný příspěvek na ŽP.

Příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti - zrušení příspěvku

Pracovní doba - prodloužení na 40 hodin týdně u THP administrativních pozic.

Příplatek za práci o sobotách a nedělích - Snížení sazby příplatku na 11% průměrného výdělku.

Příplatek za dělenou směnu - Snížení sazby příplatku na 40% průměrného výdělku

Vedení Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem PKS na rok 2020. V návrhu jednak nejsou vyčísleny finanční úspory, které by tyto úpravy PKS měly přinést a zároveň se domníváme, že i v případě realizace nebude mít tato změna v PKS podstatný finanční přínos pro ČD, a.s. V tuto chvíli čelí České dráhy nedostatkem provozního personálu, které řeší kumulací funkcí, přesčasovou prací, rozvazováním turnusů a nárůstů administrativy vlivem Evropské legislativy. Případným přijetím změny PKS by rozhodně došlo k možnému odlivu provozních zaměstnanců, kteří po dobu nemoci Covid-19 plnili své povinnosti a drželi firmu nad vodou.

Antonín Leitgeb, Věra Nečasová
tajemníci PV OSŽ při ČD, a.s.