Vážení kolegové,

na dnešním jednání odborových centrál se zaměstnavatelem se diskutoval záměr přípravy optimalizace organizační struktury ČD, a.s. od 1.7.2021. V pátek dne 21.5. 2021 nám byla předložena poslední pracovní verze, kterou projednalo Představenstvo ČD, a.s. na svém zasedání dne 18.5.2021.

K tomuto předloženému materiálu se dnes uskutečnilo společné jednání v budově GŘ ČD, a.s. Za OSŽ jsme vyslovili obavy z hladkého průběhu těchto „změn“. Do příštího jednání požadujeme doplnit podrobnější analýzu o dopadech např. o tom, jak bude konkrétně fungovat převedení majetku pod RSM z OCÚ, vyčíslení úspor této celé organizační změny, podrobné rozkrytí případných přesunů jednotlivých zaměstnanců. Bylo nám sděleno, že příděl SF v letošním roce bude delimitován na nově vzniklé organizační jednotky bez dopadu do „Zásad“ jednotlivých organizačních složek. Rozpracované akce budou zachovány (TDM, LOP aj.). Byli jsme ujištěni, že tato organizační změna by měla mít téměř nulové náklady!!!! Tomuto bychom chtěli věřit!!!

Materiál, který nám byl na dnešním jednání předložen, neřeší dopady do zaměstnanosti, sociálních a pracovních podmínek zaměstnanců. Projednávání případných dopadů očekáváme v následující době.

Vedení PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor