Vážené kolegyně, vážení kolegové,

končící rok 2022 nebyl lehký pro nikoho z nás. Po dvou letech pandemie Covidu 19 přišla další rána v podobě války na Ukrajině a s tím související enormní zvyšovaní cen prakticky veškerého zboží. Inflace je rekordní a ukrajuje naše úspory.

Se zaměstnavatelem byla dohodnuta finanční částka na zmírnění dopadu inflace. Již na konci letních prázdnin byla podepsána PKS ČD na rok 2023 s procentuálním navýšením do všech tarifů se zachováním benefitu, pracovní doby, dovolené, kondičních pobytů a dalších atributů, které jsou obsažené ve stávající PKS ČD na rok 2022. Jednání nebylo jednoduché a výsledek je kompromis zaměstnavatele a jedenácti odborových centrál.

V následujícím roce 2023 bude snahou zlepšit životní nároky tak, aby v rámci možností, byl každý z nás spokojený.

Jménem svým a celého PV OSŽ při ČD, a.s. Vám přeji pohodové prožití svátků vánočních, klidný vstup do Nového roku 2023 a hlavně hodně zdraví.

předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
Štěpán Lev

 

Právě přítomno: 463 hostů a žádný gestor