Dne 28.2.2023 v 15:45 byla podepsána 1.změna PKS ČD,a.s. na rok 2023, Příloha č. 4 Stravování a náhrady výdajů.
Tzv. „stravovací paušál“, který mají zaměstnanci GŘ, CIS a RSM se navyšuje z 60 Kč na 70 Kč.

Stravenky se navyšují ze 120 Kč na 140 Kč.
Stravné u vybraných povolání (strojvedoucí, vlakové čety, vlakový revizor, vozmistr) se navyšuje:

  • ze 138 Kč na 153 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod.
  • z 210 Kč na 236 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hod., nejvýše však 18 hod.
  • z 307 Kč na 367 Kč trvá-li prac.cesta déle než 18 hod.

Doplňující stravenka nad 12 hod ze 44 Kč na 60 Kč.
Příspěvek na teplou stravu (převážně v depech) bude 70 Kč.
Vše bude platit od 1.4.2023 Od 1.4.2023 bude přechod z papírových stravenek na elektronické (eStravenka).

Štěpán Lev
předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Právě přítomno: 459 hostů a žádný gestor