Ve dnech 2. až 4. října 2023 se uskutečnilo výjezdní kolektivní vyjednávání v Železné Rudě za účasti zaměstnavatele a všech 12 odborových centrál. Zahájení jednání se účastnil generální ředitel Mgr. Michal Krapinec, který vyzval všechny přítomné k vstřícnému a konstruktivnímu jednání. 

Za vedení společnosti ČD, a.s. byli dále přítomni členové představenstva Mgr. Blanka Havelková a Ing. Mgr. Lukáš Svoboda. Ve večerních hodinách se dostavil další člen představenstva Ing. Jiří Ješeta, který rozsáhle informoval o stavu krajských smluv a také smlouvách s ministerstvem dopravy na dálkovou dopravu.

Na úvod se diskutovaly všechny navrhované změny zaměstnavatele a odborových centrál, ke kterým se obě strany vyjadřovaly. Zatím většina sporných bodů zůstává nedořešena. Zaměstnavatel stále hovořil o jednom „koláči“ finančních prostředků, který může nabídnout v celkové výši cca 450 miliónů Kč.

V posledním návrhu zaměstnavatele je z našeho pohledu hodně otazníků, vlivem očekávaného výkladu novely Zákoníku práce, připravovaného a zatím neschváleného úsporného vládního balíčku. Poslední návrh zaměstnavatele zněl: 1% navýšení do tarifů i všech smluvních mezd, navýšení o 1,5 % finančních prostředků nad stávající objem osobního ohodnocení všech tarifních stupňů a smluvních mezd. Vzhledem ke změně katalogu prací, týkající se zaměstnanců OCÚ, nabízí pro TOP smluvní mzdy (některých provozních profesí) 30 miliónů Kč. Dále chce v katalogu prací navýšit o jeden tarifní stupeň pro strojvedoucí a strojmistry. V zaměstnáních, u kterých bylo v současné době dodatkové volno placené, navrhuje zaměstnavatel pouze 2 dny dodatkového volna. Kondiční pobyty zaměstnanců navrhuje převést do formy „light verze“, která nám nebyla v konečné podobě zaměstnavatelem ještě představena. Součástí návrhu zaměstnavatele tzv. „koláče“ je také mimořádná odměna v celkové výši 7 500,- Kč pro všechny zaměstnance za měsíc leden, ve výplatním termínu v únoru 2024, což v celkové sumě bude činit 1,1 % nárůst.Tento návrh zaměstnavatele představuje pro všechny zaměstnance ČD celkový nárůst ve výši 3,6 %.

Pro OSŽ je tato navrhovaná varianta nepřijatelná. Další termíny kolektivního vyjednávání jsou stanoveny na 18. 10 a 30. 10. 2023.

Tým kolektivních vyjednavačů OSŽ.

Právě přítomno: 321 hostů a žádný gestor