Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s. na rok 2024. Po rozsáhlé a mnohdy i emočně vypjaté debatě všech přítomných, zaměstnavatel navrhl úpravu původního návrhu do TS a všech smluvních mezd z 1,5 % na 2,5 %. Objem osobního ohodnocení se nebude navyšovat. 

Dále trvá návrh mimořádné odměny pro všechny zaměstnance ČD v částce 7500,- Kč za leden 2024 v únorovém výplatním termínu. Velmi diskutovaná byla dovolená, kdy zaměstnavatel nadále trvá na 5 týdnech dovolené a 2 dnech dodatkového volna. „Koláč“ pro OCÚ zůstává stejný, a to ve výši 30 milionů do smluvních mezd. V návrhu zaměstnavatele PKS pro rok 2024 je záměr na zrušení KOP, které nyní zaměstnavatel představuje v „light“ verzi, což znamená 7 dnů pro uvedené profese v letošní PKS, čerpání vlastní dovolené a spoluúčast 100,- Kč/den. V rámci Katalogu prací zaměstnavatel podal nový návrh, který bude předmětem jednání Představenstva ČD, a.s. dne 31.10.2023 s tím, že strojvedoucí v TS 10 přechází do TS 11, strojvedoucí v TS 11 přechází do TS 12 a strojmistři o jeden TS. V případě schválení tohoto návrhu Představenstvem ČD, a.s. bude platnost navýšení TS u strojvedoucích a strojmistrů od 1.12.2023.Pokud bude učiněn souhlas všech odborových organizací s navýšením tarifních mezd o 2,5 % a dalších navrhovaných změn (výše uvedených), je zaměstnavatel ochoten posunout vlakové čety v Katalogu prací o jeden TS.

Další body navržené zaměstnavatelem:

  • v článku Mimořádné odměny (životní jubilea) ponechat pouze bod 4, který se týká prvního odchodu do starobního důchodu. Vygenerované finanční prostředky by se přesunuly do příplatku za práci přesčas v sobotu a neděli z 35 % na 40 %
  • přesunutí příplatku u vozmistrů v režimu práce z nynějších 10,-Kč na 12,- Kč
  • navýšení finančních prostředků pro RG čety
  • zavedení náborového příspěvku pro zaměstnance v nedostatkových profesích
  • příplatek za zaškolování, tzv. mentoring bude součástí fixních ukazatelů v osobním ohodnocení

Příští kolo kolektivního jednání se bude konat 8. 11. 2023 ve 14:00 hod. a v ten samý den v dopoledních hodinách je plánováno jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách. Zde bude probíhat rozsáhlá debata o dalším postupu při kolektivním vyjednávání.

Za tým kolektivních vyjednavačů
Štěpán Lev

Právě přítomno: 394 hostů a žádný gestor