Na jednání PV OSŽ při ČD (15. 5. 2025) vystoupil jako první host vedoucí Sociálně-právního oddělení (SPO) OSŽ JUDr. Petr Večeř. Seznámil členy PV s výsledky práce SPO OSŽ v působnosti podnikového výboru v posledním období a zodpověděl jejich dotazy. Připomněl důležitost spolupráce závodních výborů OSŽ se SPO OSŽ, např. při řešení skončení pracovního poměru, zejména přiznání výše odstupného odcházejících zaměstnanců, jakož i důležitost přítomnosti zástupců ZV ZO OSŽ při jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Zdůraznil přitom nezbytnost nepodepisovat důležité dokumenty při nejistotě, bez porady, např. s SPO OSŽ.

Petr Večeř dále přiblížil činnost SPO OSŽ, týkající se právních služeb a právního poradenství, Podpůrného fondu OSŽ, či pojištění odpovědnosti. Popsal spolupráci s oddělením BOZP OSŽ při řešení pracovních úrazů, jakož i problematiku školení funkcionářů OSŽ. Přednesl také informace, týkající se současné složité situace v Jihomoravském kraji, kde jsou v ohrožení stovky pracovních míst u vlakových čet a osobních pokladních. Zde zdůraznil nutnost nepodávat výpověď ze strany zaměstnance.
Za zaměstnavatele vystoupila vedoucí oddělení benefitů Ing. Lucie Bauerová. Vysvětlila záležitosti, týkající se výplatních pásek, stravenek a sociálního fondu. Zde připomněla, že ze sociálního fondu ČD je stále možné čerpat příspěvky na rekreace, dětské tábory a rekreace pro vybraná povolání. Zodpověděla dotazy členů PV, týkající se parkování v prostorách podniku, které bude pro zaměstnance ČD bezplatné a osvětlila nejasnosti, týkající se smluvních mezd a osobního ohodnocení.
Štěpán Lev, který jednání PV řídil, omluvil nepřítomné tajemníky Věru Nečasovou a Antonína Leitgeba. Přednesl informace z jednání Dozorčí rady Českých drah, kde jedním z bodů bylo také schválení prodeje lanovky na Ještěd do majetku města Liberce. Připomněl situaci v Jihomoravském kraji (rušení pokladen), kterou doprovodil i statistikou, týkající se prodeje jízdenek státního jednotného tarifu, kde stoupá počet jízdenek, prodaných v kamenných pokladnách a klesá podíl prodaných jízdenek z E-shopů. Informoval také o chystaném jednání zástupců OSŽ v opravárenství s členem představenstva ČD pro servis Ing. Michalem Krausem, které proběhne 13. června 2024.
Předseda ZV OSŽ železniční stanice Brno Vladimír Kroupa seznámil členy PV s aktivitami podniku KORDIS, který nabízí pracovní místa zájemcům o práci ve funkci revizora/asistenta u vlaků osobní dopravy na Brněnsku.
V závěrečné diskusi byly projednány záležitosti, týkající se příspěvků OSŽ na aktivity seniorů OSŽ, nejasností v osobním ohodnocení pracovníků, kteří mají kumulace funkcí, či problematiku nedostatku lékařů, zabývajících se vstupními prohlídkami zaměstnanců ČD.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor