Odborovým centrálám byl dne 29.6.2022 zaslán návrh zaměstnavatele na Druhou změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022. Odborové centrály působící na ČD, a.s. se sešly dne 18.7.2022, aby se dohodly na společném protinávrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli.

Dne 20.7.2022 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání k druhé změně PKS ČD, a.s. pro rok 2022. Úvodem zaměstnavatel informoval o ekonomické situaci ve společnosti ČD, a.s.

Dokument (ke stažení níže) je stručným průvodcem novou kolektivní smlouvou ČD, a.s. na rok 2022. Celá PKS má více než 100 stran formátu A4 a je potřeba u každého ustanovení přečíst celý text, aby nedocházelo k nesprávným nebo účelovým výkladům. Ustanovení o zvýšení smluvních mezd, stejně jako výše procentního objemu na osobní ohodnocení je předmětem zápisu z kolektivního vyjednávání.

Po poměrně velmi dramatických jednáních došlo dne 2. 12. v pozdních odpoledních hodinách k podpisu kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2022. Ve stejné době došlo rovněž k podpisu Zásad sociálního fondu ČD, a. s. na rok 2022 (stejné jako letos).

Pokud se mě ptáte, zda je kolektivní smlouva dobrá, tak za situace, kdy výchozí návrh zaměstnavatele obsahoval velkou restrikci klíčových benefitu, v zásadě nulový nárůst mezd, výsledkem je zachování všech benefitů a níže uvedený nárůst tarifních mezd, říkám ano.

Dne 26. 10. 2021 se v dopoledních hodinách sešly OC působící u ČD, aby se pokusily najít shodu nad textem PKS ČD, a.s. na rok 2022. Je nesporným faktem, že každá OC měla před zahájením jednání svou představu o podobě návrhu PKS. Pokud jsme chtěli dosáhnout zákonem daného předpokladu jednotného návrhu, muselo dojít k hledání všeobecně přijatelného kompromisu.

Vážení kolegové,

na dnešním jednání odborových centrál se zaměstnavatelem se diskutoval záměr přípravy optimalizace organizační struktury ČD, a.s. od 1.7.2021. V pátek dne 21.5. 2021 nám byla předložena poslední pracovní verze, kterou projednalo Představenstvo ČD, a.s. na svém zasedání dne 18.5.2021.

Dne 11. 11. 2020 se konala videokonference PV OSŽ při ČD, a. s., na které bylo přijato stanovisko k organizačním změnám navrhovaným zaměstnavatelem ČD, a. s., KOP a reakce na vystoupení předsedy ASO.

Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií Covid 19.

Dne 28. 8. 2020 se uskutečnilo jednání na generálním ředitelství o I. změně PKS ČD, a. s. na rok 2020. Zaměstnavatel předložil návrh úpravy PKS, který snižuje některé dosavadní nároky zaměstnanců. Po rozsáhlé diskuzi, kdy nedošlo ke shodě, zaměstnavatel požádal o zaslání stanoviska jednotlivých OC do 2. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že OSŽ předložilo své stanovisko k jednotlivým návrhům na dnešním zasedání, nyní Vás s ním seznamujeme. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Z níže uvedeného textu vyplývá, že OSŽ nemohlo podpořit ani jeden z návrhů předložených zaměstnavatelem.

Vážení členové OSŽ,

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. obdržel od zaměstnavatele „Návrh změn Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. č. j. 57 570/2019-O10.

Obsah tohoto návrhu uvádí, že „České dráhy, a.s. v současné době s následky nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími opatřeními státních a správních úřadů České republiky a zemí, kde ČD působí, čelí zásadnímu propadu ve svých příjmech. Vlaky provozované z naší strany mají stále nižší obsazenost, než jaká byla pro rok 2020 předpokládána a se kterou počítal rozpočet ČD pro rok 2020. Jak jsme Vás již rovněž informovali, došlo k zásadní změně jak vnitřních tak vnějších podmínek, než které byly předpokládány při sjednávání v současnosti platné Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. na rok 2020, č. j. 57 570/2019-O10“.

Úvodem k tomuto materiálu bych chtěl upozornit, že v nové PKS došlo k přesunu celé řady ustanovení na jiné místo (např. odstupné), než v minulé kolektivní smlouvě. V žádném případě to neznamená, že došlo k jejich zrušení. Důvodem přesunu je dosažení logičtějšího uspořádání jednotlivých pasáží a článků.

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Podkategorie

Právě přítomno: 216 hostů a žádný gestor