Na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, které se konalo 8. listopadu v sídle OSŽ, byla hlavním tématem diskuse o probíhajícím kolektivním vyjednávání. Jednání PV se jako hosté zúčastnily členka představenstva ČD Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů Lucie Bauerová. Zástupkyně zaměstnavatele vysvětlily členům PV záměry podniku, týkající se možností k navýšení mezd, délky dovolené a kondičních ozdravných pobytů. Tyto tři body jsou pro kolektivní vyjednavače OSŽ prioritní. Nejvíce dotazů od přítomných členů PV na toto téma se týkalo převodu zaměstnanců do smluvních mezd, posunutí některých profesních skupin zaměstnanců v katalogu prací a s tím spojované kolektivní vyjednávání.

 

ZAMĚŘENÍ RRS OSŽ PRO PRÁCI SE SENIORY  

 

          Již druhá konference stanovila priority pro činnost a práci v seniorském hnutí. Dá se říci, že jsou stále v platnosti. Upozorňujeme na některé z hlavních oblastí, kam v následujícím období zaměříme svojí pozornost:

 

- Vzdělávání (osvědčují tři formy: základní v základních organizacích, akademie vzdělávání na úrovni Univerzity třetího věku v jednotlivých vysokoškolských centrech. (Projednat možnost přednášek pořádaných ČD s využitím bývalých pracovníků - historie české  železnice – obory, vznik sdělovací techniky, tunely, lokomotivní a vozové  hospodářství, traťové hospodářství výhledem na zahraniční… spojit výlety po našich a cizích muzeích, seznamy jsou);

 

- Vytvářet osvětu a propagaci pro vzdělávací programy Univerzita třetího věku;

 

- Upozornit na možnosti využití kurzů, které pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging www.trenovanipameti.cz;

 

- Nabídnout možnost využití odbornosti a znalosti bývalých pracovníků ČD, aby se podíleli na vyřešení drážních problémů;

 

- Větší využívání grey gold – šedého zlata (t.j. zkušeností starších; pracovat s komisemi;  vytipovat lidi pro zajímavé přednášky a besedy se vzpomínkami;

 

- V kulturně společenské oblasti pěvecké soubory; organizují se jejich přehlídky na okresní a krajské úrovni; nejlepší se představují na celostátní přehlídce;

 

- Vzdělávání v oblasti informatiky a počítačů. Kurzy mohou probíhat tam, kde jsou k tomu podmínky. Včetně využití lidí, kteří znají a umí obsluhovat techniku. Zabezpečit  lekce pro pokročilé v práci na počítači se specielním zřetelem na potřeby starších lidí;

 

- Turisticko-sportovní činnosti, organizovat  hlavně turistické pochody. Sportovní hry seniorů. (zpracovat náměty a návrhy na zapojení se do akcí; využít možností vlastních rekreačních středisek, dětských táborů a zkušeností);

 

- Tématické výlety ve městech jsou velmi populární a spojují společenské a pohybové aktivity s kulturním a vzdělávacím zážitkem. (Toulky městy jak je neznáme, procházky přírodou za něčím, někam. Napomáhat klubům při organizaci výletů a tras;

 

- Na všech úrovních spolupracovat s KD (KS) OSŽ a vytvářet podmínky pro spojení tam, kde jsou malé skupiny seniorů, dohodnou sloučení a příspěvek (z jednotlivých ZV) na činnost KD, zpracovat společný plán a podíl organizací na společenskou a zájmovou činnost, stanovit si garanta.

 

- Na úrovni RRS OSŽ, Ú OSŽ (Mezinárodního oddělen)  a CK ČD Travel spolupracovat při přípravě a realizaci zájezdů pro seniory. Využívat hotelového zařízení „Skalka“

 

v Rajeckých Teplicích; „Lesní chatu“ v Jizerských horách; „Oddech“ v Krkonoších; „Ramzovou – Pacifik“ v Jeseníkách; „Ostrý“ na Šumavě k rekreačním účelům a jako základnu pro poznávání okolí včetně pohybové aktivity a relaxace. Zvýšit propagaci a informaci seniorů o těchto zařízeních;

 

- Podporovat sportovní aktivity ve spolupráci s MO OSŽ, jako kuželky, americké kuželky, rybaření, střelba ze vzduchové pistole a šachy atd.;

 

- zapojovat do sportovních soutěží pořádaných MO OSŽ seniory; organizovat sportovní soutěže jako pobídku ke zdravému sportování, pohybu a společenským aktivitám;

 

- Společně  trávené prázdniny  - je program zdůrazňující potřebu zapojení společensky a zdravotně zranitelných jednotlivců.  S předsedy ZV OSŽ vytvořit podmínky pro pomoc seniorů při práci s dětmi. Využít jejich zkušeností a pořádat společenské akce pro děti a seniory. Pouštění draků, čistění studánek, o nejhezčí pohádku, setkání s knihou, pouť, babka a jablka, zlatý důlek – kuličkové soutěže …. Pomůže to jak rodičům, tak organizaci a sobě;

 

- Zaměřovat činnost KD, aby funkcionáři navštěvovali své členy - seniory u příležitosti výročí, Nového roku, kulatých narozenin, v nemoci nebo když mají sociální problémy.;

 

- Spolupracovat mezi KD v akci „Provedu Vás naším městem“ (vybrat ze svého středu člena, který zná svoje město a nabídnout jeho informace jinému klubu; Zpracovat seznam pro využití;

 

- Organizovat poradní a diskusní  setkání k potřebám a situaci seniorů na lokální úrovni, která přispívá k účinnějšímu řešení jejich problémů;

 

- Ve spolupráci s poliklinikou – lékaři dohodnout vzdělávací přednášky k prevenci, ale i k problematice přechodného období  teplo-zima…apod.;

 

- Organizovat společenské setkání seniorů a požadovat, aby HV informovalo bývalé zaměstnance o plánech a činnosti;

 

- Poradenství na úrovni OSŽ a to včetně na ZV, v oblasti právní, společenské, zdravotní a vzájemných vztahu (informovat o možnosti využít poradenských středisek na úrovni krajů s RS ČR);

 

- Prohlubovat a vylepšovat informační systém v Klubech seniorů, důchodců, ZO OSŽ a vytvářet podmínky pro zpětnou vazbu. Zpracovat platný adresář členů a udržovat jej v realitě; předávat získané informace směrem k seniorům;

 

- Prohlubovat informační systém  RRS OSŽ za účelem vyšší informovanosti Klubů seniorů, předsedů ZV OSŽ kde mají seniory včetně zpětné vazby; Využívat a propagovat stránky http://www.osz.org/index.php/republikova-rada-senioru, a kde jsou k  dispozici informace z děníRRS OSŽ a též užívat, http://rrs-osz.webnode.cz/, kde jsou odkazy na náměty pro volné chvíle a výlety;

 

- Prosazovat  větší rozvoj služeb na železnici ve směru ke starším osobám;

 
- Napomáhat rozvoji společnosti jako celku a bojovat proti chudobě;

Dnes, 5. 12. 2023, došlo k dohodě odborových centrál a zaměstnavatele o PKS ČD, a.s. na rok 2024. Společně jsme dospěli k závěru, který stabilizuje všechny zaměstnance Českých drah. Navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3%, každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000,- Kč, která představuje nárůst 2,2%.

Včera (29.11.2023) se na generálním ředitelství plánovaně opět sešly odborové centrály společně se zaměstnavatelem, aby se pokusily domluvit stávající sporné body v návrhu PKS na rok 2024. Odborové sdružení železničářů sdělilo zaměstnavateli nepodkročitelné požadavky v nárůstu tarifních stupňů, udržení dovolené a kondičních pobytů pro zaměstnance v rozsahu letošní PKS. 

Dnes se v odpoledních hodinách konalo další jednání odborových organizací se zaměstnavatelem k návrhu podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2024. Na tomto jednání opět nedošlo k dohodě OC a zaměstnavatele. Další jednání ke kolektivní smlouvě se bude konat dne 29. 11. 2023.

 

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s. na rok 2024. Po rozsáhlé a mnohdy i emočně vypjaté debatě všech přítomných, zaměstnavatel navrhl úpravu původního návrhu do TS a všech smluvních mezd z 1,5 % na 2,5 %. Objem osobního ohodnocení se nebude navyšovat. 

Dne 18. října 2023 proběhlo kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě ČD na rok 2024. Z tohoto jednání nevyplynul žádný výrazný posun, který by byl pro OSŽ přijatelný.  

Ve dnech 2. až 4. října 2023 se uskutečnilo výjezdní kolektivní vyjednávání v Železné Rudě za účasti zaměstnavatele a všech 12 odborových centrál. Zahájení jednání se účastnil generální ředitel Mgr. Michal Krapinec, který vyzval všechny přítomné k vstřícnému a konstruktivnímu jednání. 

Ve dnech 30. 10. - 1. 11. 2023 proběhnou volby do Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. a 23. 10. - 27. 10. 2023 do Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, a.s. Zde vám představujeme kandiáty za OSŽ na členy uvedených dozorčích rad.

Přijďte naše kandidáty podpořit svým hlasem!

Dnes 10. 8. 2023 proběhlo další jednání k tzv. inflační doložce dle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Po rozsáhlé, ale věcné debatě se zástupci odborových centrál a vedení společnosti ČD, a.s. shodli na výši mimořádné odměny. 

Dnes 8.8.2023 v 15:00 hodin se uskutečnilo další jednání k tzv. inflační doložce dle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Nadále není shoda nad výší mimořádné odměny. 

Dnes proběhlo jednání zástupců odborových centrál působících na železnici se zástupci vedení ČD, a.s. ve věci tvz. “inflační doložky“, platné dle PKS ČD, a.s. na rok 2023.

Podkategorie

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor