Po téměř čtyřleté pauze se konalo na Slovensku v Jasenské Dolině, ve dnech 25. - 27. 4. 2023, společné jednání podnikových výborů OSŽ při ČD, a.s. a OZŽ pri ZSSK. Jednání se konalo za účasti zástupců GŘ Českých drah, a.s. a GŘ Železniční společnosti Slovensko. 

Dne 28.2.2023 v 15:45 byla podepsána 1.změna PKS ČD,a.s. na rok 2023, Příloha č. 4 Stravování a náhrady výdajů.
Tzv. „stravovací paušál“, který mají zaměstnanci GŘ, CIS a RSM se navyšuje z 60 Kč na 70 Kč.

Tradiční školení k podnikové smlouvě Českých drah organizovalo v průběhu měsíce ledna 2023 vedení PV OSŽ při ČD, a. s. S ohledem na dopravní dostupnost a zachování přiměřeného počtu účastníků proběhlo tradičně v šesti lokalitách. Prvním místem byla dne 16.1. Břeclav. Na druhý den následovalo město Olomouc. Poté postupně Plzeň, Č. Budějovice, Praha a poslední školení proběhlo dne 26.1. v Pardubicích. Celkem se těchto školení zúčastnilo 158 zástupců ZO OSŽ ze všech organizačních složek Českých drah.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

končící rok 2022 nebyl lehký pro nikoho z nás. Po dvou letech pandemie Covidu 19 přišla další rána v podobě války na Ukrajině a s tím související enormní zvyšovaní cen prakticky veškerého zboží. Inflace je rekordní a ukrajuje naše úspory.

Výjezdní zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. (PV) se uskutečnilo ve dnech 12. - 14. 10. 2022 v rekreačním zařízení OSŽ hotel Oddech v Krkonoších. Je již tradicí, že na podzim společně zasedají podnikové výbory OSŽ ČD a ČD Carga.

Odborovým centrálám byl dne 29.6.2022 zaslán návrh zaměstnavatele na Druhou změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022. Odborové centrály působící na ČD, a.s. se sešly dne 18.7.2022, aby se dohodly na společném protinávrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli.

Dne 20.7.2022 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání k druhé změně PKS ČD, a.s. pro rok 2022. Úvodem zaměstnavatel informoval o ekonomické situaci ve společnosti ČD, a.s.

Dokument (ke stažení níže) je stručným průvodcem novou kolektivní smlouvou ČD, a.s. na rok 2022. Celá PKS má více než 100 stran formátu A4 a je potřeba u každého ustanovení přečíst celý text, aby nedocházelo k nesprávným nebo účelovým výkladům. Ustanovení o zvýšení smluvních mezd, stejně jako výše procentního objemu na osobní ohodnocení je předmětem zápisu z kolektivního vyjednávání.

Po poměrně velmi dramatických jednáních došlo dne 2. 12. v pozdních odpoledních hodinách k podpisu kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2022. Ve stejné době došlo rovněž k podpisu Zásad sociálního fondu ČD, a. s. na rok 2022 (stejné jako letos).

Pokud se mě ptáte, zda je kolektivní smlouva dobrá, tak za situace, kdy výchozí návrh zaměstnavatele obsahoval velkou restrikci klíčových benefitu, v zásadě nulový nárůst mezd, výsledkem je zachování všech benefitů a níže uvedený nárůst tarifních mezd, říkám ano.

Dne 26. 10. 2021 se v dopoledních hodinách sešly OC působící u ČD, aby se pokusily najít shodu nad textem PKS ČD, a.s. na rok 2022. Je nesporným faktem, že každá OC měla před zahájením jednání svou představu o podobě návrhu PKS. Pokud jsme chtěli dosáhnout zákonem daného předpokladu jednotného návrhu, muselo dojít k hledání všeobecně přijatelného kompromisu.

Vážení kolegové,

na dnešním jednání odborových centrál se zaměstnavatelem se diskutoval záměr přípravy optimalizace organizační struktury ČD, a.s. od 1.7.2021. V pátek dne 21.5. 2021 nám byla předložena poslední pracovní verze, kterou projednalo Představenstvo ČD, a.s. na svém zasedání dne 18.5.2021.

Podkategorie

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor