Na níže uvedeném odkazu najdete shrnutí PKS ČD pro rok 2017

12. ledna 2017

Místo:             Kulturní sál Praha hl. n. - 2. patro, vchod z 1. nástupiště (vedle výpravčích)

Čas:                 zahájení prezence 09:00 hod., zahájení školení 09:30 hod.

Dnes, tj. 6. 12. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání.  Cílem jednání byla snaha najít oboustranně přijatelné řešení několika zbývajících rozporů. S výjimkou dohody nad tarifním nárůstem lze konstatovat, že nad textem PKS panuje v zásadě shoda.

Dne 30. 11. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Za účasti zaměstnavatele se řešili sporné body.  Nadále zůstává rozporem příloha č. 1, čl. 3 – Rozvržení pracovní doby a příloha č. 1, čl. 9 – Směna. S navrženým textem zaměstnavatele OC nesouhlasí. OC připraví na další jednání svůj text do Metodického pokynu, upravující tuto problematiku.

První schůzka OC se zaměstnavatelem se uskutečnila v budově GŘ ČD, a.s.

Úvodem se vyřešili procedurální záležitosti. Následně bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o všech sporných bodech, které byly společně se zaměstnavatelem diskutovány a zároveň vysvětleny.  Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře. Každá ze stran přednesla svůj názor k dané problematice.

V úterý dne 2. 11. 2016 se konala schůzka zástupců všech odborových centrál působících u ČD.  Cílem setkání bylo posouzení návrhu kolektivní smlouvy ČD na rok 2017. Postupně byly diskutovány připomínky a náměty všech zúčastněných. Většina z nich byla následně zapracována do společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele.

Dne 25. 10. byl na poradě odborových centrál a vrcholového managementu ČD, a.s. předán zástupcům odborů návrh kolektivní smlouvy. Tímto dnem bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.
Zástupci odborových centrál se vzápětí dohodli na společné schůzce k vypracování společného oponentního návrhu, která se uskuteční v sídle OSŽ dne 2. 11. 2016.
Přímá jednání očekáváme od druhé poloviny listopadu, kdy obě smluvní strany budou znát svá stanoviska k obsahu kolektivní smlouvy.

V závěru minulého týdne se uskutečnilo kolektivní vyjednávání, které mělo za cíl odstranit tzv. „technické“ rozpory v PKS. Tento postup probíhá prakticky každoročně, aby následně mohlo dojít k pokusu o nalezení shody nad mzdovými otázkami.

Jak jsme již předem avizovali, proběhlo dne 30. 11. 2015 další kolo kolektivního vyjednávání. Po rekapitulaci sporných a nedořešených bodů z předchozích jednání došlo k dokončení projednání celého návrhu PKS.

Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo za účasti zástupců všech OC a zaměstnavatele první čtení základního textu návrhu nové kolektivní smlouvy a přílohy číslo 1 (pracovní doba). Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele sdělili svá stanoviska k těm ustanovením kolektivní smlouvy, kde existují odlišné názory.

Dne 3. 11. 2016 se uskutečnila schůzka všech odborových centrál působících u ČD, která měla za cíl dohodnout se na společném stanovisku k návrhu nové PKS zaslané zaměstnavatelem minulý týden.

Tradičně velmi složité a místy silně emotivní jednání dospělo po několika hodinách k dohodě na společném návrhu. Ten bude společně s průvodním dopisem neprodleně odeslán zaměstnavateli. Následně očekáváme výzvu k faktickému zahájení kolektivního vyjednávání.

Obsahem společného stanoviska jsou požadavky odborových centrál, které jsou nad rámec návrhu zaměstnavatele. Odborové centrály požadují mj. vyšší nárůst tarifních mezd, prodloužení minimální délky směny (především noční), rozšíření profesí s nárokem na KOP, zásadní změny v příplatku za praxi atd.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
 

Podkategorie

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor