V přiloženém souboru naleznete usnesení V. Podnikové konference OSŽ při ČD, a.s., která se konala dne 16. května 2017 v Praze.

 

Na níže uvedeném odkazu najdete shrnutí PKS ČD pro rok 2017

12. ledna 2017

Místo:             Kulturní sál Praha hl. n. - 2. patro, vchod z 1. nástupiště (vedle výpravčích)

Čas:                 zahájení prezence 09:00 hod., zahájení školení 09:30 hod.

Dnes, tj. 6. 12. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání.  Cílem jednání byla snaha najít oboustranně přijatelné řešení několika zbývajících rozporů. S výjimkou dohody nad tarifním nárůstem lze konstatovat, že nad textem PKS panuje v zásadě shoda.

Dne 30. 11. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Za účasti zaměstnavatele se řešili sporné body.  Nadále zůstává rozporem příloha č. 1, čl. 3 – Rozvržení pracovní doby a příloha č. 1, čl. 9 – Směna. S navrženým textem zaměstnavatele OC nesouhlasí. OC připraví na další jednání svůj text do Metodického pokynu, upravující tuto problematiku.

První schůzka OC se zaměstnavatelem se uskutečnila v budově GŘ ČD, a.s.

Úvodem se vyřešili procedurální záležitosti. Následně bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o všech sporných bodech, které byly společně se zaměstnavatelem diskutovány a zároveň vysvětleny.  Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře. Každá ze stran přednesla svůj názor k dané problematice.

V úterý dne 2. 11. 2016 se konala schůzka zástupců všech odborových centrál působících u ČD.  Cílem setkání bylo posouzení návrhu kolektivní smlouvy ČD na rok 2017. Postupně byly diskutovány připomínky a náměty všech zúčastněných. Většina z nich byla následně zapracována do společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele.

Dne 25. 10. byl na poradě odborových centrál a vrcholového managementu ČD, a.s. předán zástupcům odborů návrh kolektivní smlouvy. Tímto dnem bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.
Zástupci odborových centrál se vzápětí dohodli na společné schůzce k vypracování společného oponentního návrhu, která se uskuteční v sídle OSŽ dne 2. 11. 2016.
Přímá jednání očekáváme od druhé poloviny listopadu, kdy obě smluvní strany budou znát svá stanoviska k obsahu kolektivní smlouvy.

V závěru minulého týdne se uskutečnilo kolektivní vyjednávání, které mělo za cíl odstranit tzv. „technické“ rozpory v PKS. Tento postup probíhá prakticky každoročně, aby následně mohlo dojít k pokusu o nalezení shody nad mzdovými otázkami.

Jak jsme již předem avizovali, proběhlo dne 30. 11. 2015 další kolo kolektivního vyjednávání. Po rekapitulaci sporných a nedořešených bodů z předchozích jednání došlo k dokončení projednání celého návrhu PKS.

Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo za účasti zástupců všech OC a zaměstnavatele první čtení základního textu návrhu nové kolektivní smlouvy a přílohy číslo 1 (pracovní doba). Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele sdělili svá stanoviska k těm ustanovením kolektivní smlouvy, kde existují odlišné názory.

Podkategorie

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor