Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 1. ledna píšeme rok 2020. Jaký bude rok, který se změnil úvodní číslovkou? Bude tento rok a s ním i celé následující desetiletí lepší? Spousta otázek co nás čeká, zůstává bez okamžité odpovědi. Vždy si přejeme, aby následující rok byl „lepší“,  tj. plný pohody, vzájemného porozumění a bez zdravotních komplikací. Ale jaká bude skutečnost?

Prognostici tvrdí, že rok 2020 bude podle čínského horoskopu rokem krysy. Co nám toto znamení přinese, které přeje novým příležitostem a změnám? Věřme, že se jedná pouze o pozitivní změny.

Nyní mi ještě dovolte letmé ohlédnutí na rok 2019, který byl plný převratných událostí a změn. O pozitivních změnách se píše lehce, zvláště když se Nedrážní republikový výbor rozšířil o zástupce z Dopravního podniku města Brna a existuje předpoklad, že nedrážní budou expandovat i do dalších resortů. Méně pozitivní informace se týká společností, končících jejich prodejem. Přesto, díky odborům nedošlo k výraznému navýšení nezaměstnanosti v daných regionech.

Avšak ve vedení NeRV OSŽ je tomu jinak, kde proběhla změna, kterou si vyžádala vzniklá situace.

Touto cestou bych ráda poděkovala bývalým i současným kolegům za jejich nelehkou činnost na poli odborů. Věřím, že společným úsilím budeme dále prosazovat práva OSŽ ke spokojenosti všech.

Závěrem si dovoluji Vám popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020.

 

Bc. Renata Dousková 
místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně NeRV OSŽ

Akciová společnost JLV, a.s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání je zajištění kompletního servisu v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. Kromě cateringových služeb nabízí společnost výrobu balených baget a sendvičů značky Dundee, provoz hotelu Abito, koncept firemní samoobslužné restaurace Momento, provoz bageterie Pappata. Dále prostřednictvím dceřiné společnosti JPServis provozuje obchodní síť prodejen PONT a prostřednictvím dceřiné společnosti BK Team restaurace Burger King.

JLV je členem odborného sdružení IRCG
(International Rail Catering Group).

Dalšími aktivitami firmy jsou pronájmy nebytových prostor.

Rozvíjejícím se tržním segmentem je revitalizace železničních stanic, na které se JLV podílí prostřednictvím svých dceřiných společností.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.

Do profilových oborů společnosti patří i výroba a montáž ocelových konstrukcí, osvětlovacích stožárů a opracování kovů včetně povrchových úprav. V rámci inženýringu nabízíme odborné konzultace, poradenství, zpracování studií a projektové dokumentace. Společnost prochází soustavnou a komplexní modernizací, důraz je kladen na flexibilní přístup k požadavkům zákazníka a zejména na kvalitu prací i materiálů, což z nás činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v rámci železniční infrastruktury v České republice.

Prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku a v Maďarsku zaujímáme přední pozici na tamních trzích a díky exportní politice expandujeme i do oblasti jihovýchodní Evropy. Dodávky prvků trakčního vedení směřují i do zámoří.

 

Profilové obory činnosti společnosti EŽ Praha a.s.:

– vývoj, výroba, montáž a údržba trakčního vedení 25 kV, 15 kV AC, 3 kV DC a 1,5 kV pro železnice a 600 a 750 V DC pro městskou hromadnou dopravu

– dodávky silnoproudých elektrotechnologických zařízení - napájecích stanic, měníren, rozvoden a trafostanic a dálkového ovládání, včetně servisu a zajištění provozu

– montáž silnoproudých rozvodů a osvětlení

– výroba ocelových konstrukcí, součástí trakčního vedení a zámečnická výroba včetně povrchových úprav

– montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

– projektování elektrických zařízení a projektová činnost ve výstavbě

– inženýring, konzultace, odborné poradenství, zpracování odborných studií

– výroba speciálních drážních vozidel a mechanizmů pro výstavbu a udržování trakčních vedení

– silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní i mezinárodní nad 3,5 tuny

– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Společnost Dopravní zdravotnictví, a. s. na základě smlouvy s ČD o dlouhodobém pronájmu provozuje zdravotnická zařízení v Praze, Plzni, Nymburce, České Třebové, Ostravě, Olomouci a Přerově.

Jednotlivé polikliniky navazují na tradici železničních poliklinik, ze kterých vychází jejich zkušenosti. Svým klientům nabízí komplexní služby na špičkové úrovni s využitím moderní zdravotní techniky. Naší hlavní silnou stránkou je koncentrace zdravotní péče z řady oborů „pod jednou střechou“.

Významnou specializací zdravotnických zařízení Dopravního zdravotnictví je poskytování komplexních služeb v závodní preventivní péči (pracovně lékařské péči) pro široký okruh smluvních klientů z oblasti dopravy, průmyslu, obchodu, stavebnictví, školství, státní správy a samosprávy, kde má OSŽ svoji členskou základnu.

Své zkušenosti s prevencí DZ využívá také při poskytování preventivních prohlídek v rámci nadstandardní péče.

Zdravotnická zařízení Dopravního zdravotnictví každý rok navštíví stovky tisíc lidí a lékaři DZ provedou více než milion ošetření.

DZ patří do skupiny AGEL, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

 

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská

Mezi nejvýznamnější klienty v rámci pracovně lékařské služby patří např.:

České dráhy a.s.

SŽDC s.o.

ČD Cargo a.s.

Česká pošta s.p.

Allianz pojišťovna

Skanska

Dopravní vzdělávací institut

OHL ŽS, a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

AXA Životní pojišťovna

Český telekomunikační úřad

Výzkumný ústav železniční a.s.

a mnoho dalších

 

Poliklinika Plzeň

S příchodem nového roku přichází i nová předsevzetí. Mezi ty nejčastější patří přestat kouřit. Lidem, kteří se jednou provždy chtějí zbavit závislosti na tabáku, pomohou v Poliklinice Plzeň (u vlakového nádraží). Poliklinika ve své lékárně otevřela Centrum pro odvykání kouření. Její odborníci zdarma pomohou každému, kdo se bude chtít své závislosti na cigaretách zbavit.

 

Poliklinika Česká Třebová

Poliklinika Česká Třebová, se rozhodla upozornit širokou veřejnost na důležitost prevence a pořádá akce pod názvem Den prevence. Přímo na poliklinice se mohou lidé ve vyhlášené dny nechat bezplatně vyšetřit na nejrůznější onemocnění. Lidé tak budou mít jedinečnou možnost nechat si například zkontrolovat nitrooční tlak, pigmentová znaménka, nechat si změřit cholesterol, hladinu cukru v krvi či podstoupit preventivní vyšetření krku u kuřáků. Poliklinika nabízí rovněž přístrojové vyšetření sluchu, ultrazvukové vyšetření prostaty, vyšetření průchodnosti cév dolních končetin či změření krevního tlaku a vyšetření EKG.

 

Členka NeRV za ZO OSŽ DZ poliklinika Česká Třebová je Jaroslava Myšková

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Poliklinika Olomouc

Cílem Dne prevence v Poliklinice Olomouc je přispět k včasnému záchytu závažných onemocnění. Lidé bohužel stále řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. Při klinických projevech nemoci už může být pozdě, pouze včasná diagnostika a léčba může výrazně přispět k vyléčení řady chorob.

Nejoblíbenější vyšetření bývá pravidelně vyšetření pigmentových znamének, které na  Dni prevence nikdy nechybí. Melanom je velmi nebezpečný nádor, na první pohled vypadá jako běžné znaménko, ale je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Má vysokou schopnost metastazovat mízní i krevní cestou. Dochází tak k jeho rychlému šíření do mnoha vnitřních orgánů najednou. Mezi další vyšetření, které poliklinika veřejnosti nabízí, je například měření nitroočního tlaku na bezkontaktním tonometru, které může odhalit zelený zákal (glaukom). Vyšetření je rychlé a bezbolestné. Výsledek měření mají lékaři k dispozici ihned. Degenerativní změny na očním nervu jsou totiž nevratné.

Pomocí speciálního vyšetření – denzitometrie – lidé zjistí, zda nejsou ohroženi řídnutím kostí (prevence osteoporózy).

Poliklinika Olomouc, jako jedno z mála zdravotnických zařízení ambulantního typu je akreditovaná Spojenou akreditační komisí České republiky, čímž potvrdila, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Nachází se v dobře dostupné lokalitě u olomouckého hlavního vlakového nádraží.

Svým klientům nabízí zdravotní péči počínaje praktickými lékaři přes ambulantní specialisty mnoha oborů. Pacienti tak nemusí při svých zdravotních problémech absolvovat vyšetření a léčení na několika různých místech. Další specifikou polikliniky je dlouholeté poskytování pracovně lékařské péče.

 

Poliklinika Přerov

Kromě měření hladiny cukru v krvi, krevního tlaku a EKG, které dokáží odhalit riziko onemocnění srdce, nabízí poliklinika celou řadu dalších vyšetření.

Například bolestem zad lze předcházet. Většina bolestí zad je způsobena jednostrannou prací v nevhodné poloze, špatným způsobem zvedání břemen, nevhodným sezením, nedostatkem pohybu, ochablostí zádového i břišního svalstva a samozřejmě vadným držením těla. Příchozím tu ochotně vysvětlí, jak těmto potížím předcházet i jak je řešit,.

Cílem preventivních vyšetření je přispět k včasnému záchytu závažných onemocnění. Lidé bohužel stále řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. Při klinických projevech nemoci už může být pozdě, pouze včasná diagnostika a léčba může výrazně přispět k vyléčení řady chorob.

Poliklinika Ostrava

Odborníci v ortopedické ambulanci Polikliniky Ostrava provádějí revoluční léčbu kloubů pomocí obohacené krevní plazmy.

Plazma obohacená o krevní destičky (PRP) slibuje nový přístup v regeneraci tkání. PRP je pak extrahována a může být injekčně aplikována zpět na postižené místo pro urychlení léčby pacienta.

Léčba je vhodná zejména pro:

– poruchy kloubní chrupavky I. až III. stupně

– čerstvá poškození menisků a vazů kolenního kloubu, ramenního kloubu

– bolesti Achillovy šlachy

– podpora hojení vazů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách

– natažení a částečné přetržení svalů

 

Poliklinika Nymburk

Členové ZO OSŽ přešli pod odborový svaz OSZPZ

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

Výrobě a opravám kolejovým vozidel se věnuje více než 160 let.

S využitím po generace předávaných zkušeností a znalostí vyvíjí a vyrábí nové lokomotivy, modernizuje kolejová vozidla, opravuje a rekonstruuje vozidla hnací i speciální. Nedílnou součástí spolupráce jsou prezentační jízdy, pronájem vozidel a zaškolení obsluhy a údržby.

 

„Rostoucí prestiž značky CZ LOKO mě na jedné straně naplňuje jistým uspokojením, na straně druhé cítím velký závazek vůči našim zákazníkům,“ říká Ing. Josef Bárta, předseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO, a.s.

 

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizuje CZ LOKO pro zákazníky projekty v těchto oborech:

 

 výroba nových kolejových vozidel

 modernizace kolejových vozidel

 opravy kolejových vozidel

 záruční a pozáruční servis kolejových vozidel

 oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel

 projekce, výpočty, simulace, zkoušení

 schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU

 pronájem kolejových vozidel

 související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti

V úvodu článku je napsáno, že společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

 

Co je k tomuto tvrzení opravňuje?

 Mají vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu

 do každého projektu je zapojeno celé spektrum vysoce kvalifikovaných profesionálů, pro které je železnice „srdeční záležitost“

 disponují komplexním technickým zázemím a výrobní kapacitou firmy

 teritoriálně pokrývají oblasti působení svých zákazníků

 využívají efektivní metody řízení přinášející v každém stádiu vývoje projektu jasný obraz aktuálního stavu

 uplatňují flexibilní přístup a tvoří projekty přesně na míru potřebám a požadavkům zákazníka

 velkou pozornost věnují trvalé péči o vozidla z vlastní produkce včetně sběru a vyhodnocování dat z jejich provozu

 optimalizovali organizační strukturu firmy dle jednotlivých oborů činnosti

 směle se mohou pochlubit referencemi prestižní klientely.

 

Předsedkyně ZV OSŽ akciové společnosti CZ LOKO je Magdalena Stránská. Informace o odborové činnosti ve společnosti CZ LOKO vám podá na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AŽD Praha s.r.o. je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.

V uvedených termínech se koná Nedrážní republikový výbor (NeRV) – nejvyšší orgán nedrážní sekce za účasti předsedů všech ZO OSŽ (podle statutu NeRV a rozhodnutí 
Ú OSŽ ze dne 26.6.2019) – 11.2.; 28.4.; 15. až 17. 6. společně se školením OSTRÝ; 15.9.; 23. až 25.11. Rajecké Teplice
 
Školení pořádaná kanceláří předsedy OSŽ budou vypsána na 1. a 2. pololetí v novém roce v měsíci lednu 2020. Zasedání NeRV v červnu a září jsou plánovaná jako výjezdní. Témata a lektoři budou konkretizováni podle požadavků ZO OSŽ a reakci na změnu zákonů v ČR. Témata a lektoři budou konkretizováni podle požadavků ZO OSŽ a reakce na změnu zákonů v ČR.
 
 

Svaz si plně uvědomuje základní příčiny krizového stavu středního odborného školství a výuky řemesel, mezi které patří zejména:

 

-          nepříznivý demografický vývoj, snížení počtu žáků, kteří přicházejí do systému středního školství

-          chybějící koncepce a účinná systémová podpora veřejné správy směřující k rozvoji odborného technického školství

-          všeobecný pokles zájmu o technické obory a výuku řemesel u žáků i jejich rodičů

-          nežádoucí poměr nabídky mezi humanitními a technickými obory neodpovídající potřebám trhu

-          nízký počet soukromých středních škol technického zaměření

-          významné narušení proporcí mezi počty žáků v oborech zakončených výučním listem a v oborech zakončených maturitou

-          klesající kvalita znalostí absolventů těchto škol

-          nízká společenská prestiž učebních řemeslných oborů -  pohrdání manuální prací

-          neustále se snižující manuální zručnost žáků končících povinnou školní docházku

-          chybí systém vzdělávání učitelů

-          absence potřebnosti řemeslných oborů po uplynutí učebních cyklů

-          téměř neexistující spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy, které oblast učňovského školství ovlivňují

-          nízké povědomí žáků základních škol o řemeslných oborech

-          nežádoucí rozložení odborných technických škol, rozdílná kvalita výuky, materiálové vybavení ve školách neodpovídá úrovni současných technologií

-          kvalitativní odměňování pedagogů

-          rozvíjení vlastní iniciativy v krajích vzhledem k absenci centrální

-          nedostatečná komunikace mezi zřizovateli škol, školami a podnikatelskou sférou v jednotlivých krajích.

-          nedostatečná schopnost škol reagovat na potřeby trhu práce

-          nedostatečná motivace žáků a  toho plynoucí formální navštěvování školy.

-          rozdílný pohled na učitele odborného výcviku a ostatní učitele, uplatňovaný v dnes platných zákonných normách pro oblast školství, odrazuje odborníky, kteří by mohli úspěšně pracovat jako učitelé odborného výcviku

-          nízký zájem podnikatelské sféry o podporu odborného technického školství především z důvodu absence motivačních stimulů pro podniky

-          snaha stavebních firem držet minimum svých kmenových zaměstnanců a většinu prací řešit prostřednictvím živnostníků a agentur práce, nezájem o vyučence

-          nízký počet firem, které opravdu spolupracují s odbornými školami, o podpoře formou zaměstnávání učňů.

 

 

1/       Formulace cílů vzdělávání v oblasti středního odborného technického vzdělávání a výuky řemesel ve spolupráci s odborníky z praxe, přiblížení vzdělávacích programů potřebám trhu práce

­

V naplňování strategických záměrů vzdělávací politiky ČR realizací konkrétních opatření je nezbytné, abystátní a veřejné orgány úzce spolupracovaly se zaměstnavatelskými svazy, komorami, profesními spolky (cechy) a významnými firmami.

 

Formulovat cíle učňovského školství s ohledem na požadavky praxe průmyslu a stavebnictví.

 

Základním společenským zadáním pro výuku řemesel je získání manuálně zručného jedince se základní technickou a komunikační vybaveností, finanční gramotností, majícího zažité standardní pracovní návyky a snahu dále se rozvíjet ve svém oboru.

 

 

 2/        Skladba základní sítě vzdělávacích zařízení jednotlivých oborů v kraji

 

Zřizovatelskou funkci pro střední odborná učiliště a střední školy je žádoucí vykonávat na krajské úrovni za přímé spolupráce významných firem v regionu. Trvat na  spoluzodpovědnosti podnikatelské obce za úroveň a obsah vzdělávacího procesu.

 

Optimalizovat síť vzdělávacích zařízení jednotlivých oborů tak, aby odpovídala potřebám trhu práce a specifice oborů v kraji.

 

Omezit slučování středních škol ve větší různorodé celky, kde výuka řemesel je okrajovou záležitostí. Vytvářet centra s jednotným zaměřením (stavebnictví, strojírenství, zemědělství, dřevozpracující, a atd.).

 

 

  3/       Předškolní a školní technická a manuální příprava mládeže

 

Prosadit systémovou přípravu dětí předškolního věku a žáků základních škol na budoucí povolání technického charakteru.

Jako součást předškolní výchovy dětí je nutno ve větší míře zavést používání stavebnic. Současně doporučujeme opětovné zavedení pracovní výchovy na základních školách. 

 

 Pro propagaci řemeslných oborů na základních školách využít studentů středních škol, kteří mohou bezprostředně sdělit žákům základních škol své poznatky ze studia.

 

 

4/       Systém toku informací o řemeslech směrem k žákům a rodičům při volbě povolání, zlepšení mediálního obrazu řemesla

 

Vytvořit informační systém na podporu rozhodování žáků rodičů o budoucím povolání. Jako součást informačního systému. Pro zvýšení informovanosti a přehledu doporučujeme intenzívnější kontakty poradců s firmami(dny otevřených dveří na stavbách, výraznější prezentace  na školách stavebnictví).

 

Zajistit prostřednictvím školských odborů krajských úřadů přímé informační propojení mezi zaměstnavatelskými svazy, komorami a profesními spolky (cechy) a firmami v regionu. Maximálně využívat stávajících projektů přímo v kontaktu s žáky a rodiči.

 

5/         Přijímání žáků na střední školy a učební obory

 

Doporučujeme zamezit přijímání žáků na střední školy bez přijímacích zkoušek a zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. Ty by měly být prováděny na všech školách bez ohledu na zřizovatele -  na veřejných, církevních i soukromých školách.

Jednotná přijímací zkouška bude znamenat tzv. nepodkročitelnou hranici znalostí a vědomostí. Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole.

Obsah části zkoušky bude povinná pro všechny školy, ředitelé středních škol zároveň dostanou možnost povinnou část rozšířit o zkoušky z dalších předmětů.

Pro přijetí žáka na střední školu s maturitou doporučujeme stanovit minimální požadavky znalostí. Na školách s učebními obory provádět přijímání žáků formou dialogu nad zvoleným učebním oborem s analýzou vztahu ke konkrétnímu řemeslu.

 

 

6/         Rozložení podílu teoretické a praktické výchovy ve školách

 

V učebních oborech ukončených výučním listem zajistit rozvržení teoretické a praktické výuky s důrazem na manuální zručnost a praktické poznání práce nejen ve výukových dílnách, ale především v provozu.

Při organizaci odborného výcviku ve stavebních řemeslných oborech respektovat sezónnost prací.

 

Odborný výcvik u stavebních řemeslných oborů - základní formy:

 

1. ročník - na dílnách - získání manuální zručnosti - neprovádí se na zakázkách ani u firem

2. a 3. ročník - upřednostňovat práci na stavbách, v níže uvedených formách výuky odborného výcviku

-     žáci pod vedením učitelů odborného výcviku realizují drobné zakázky, jejich dodavatelem je škola

-     žáci pod vedením učitelů odborného výcviku plní dílčí zakázky na stavbách vedených stavební firmou

-     škola má smlouvu s firmou, která zajišťuje odborný výcvik pro žáka, pod vedením instruktora odborného výcvikuve firmě. 

-     žáci prostřednictvím svého zákonného zástupce mají smlouvu s firmou, která má svůj program pro podporu školství

 

Základní poměrové schéma výuky stavebních učebních oborů nenařizovat dogmaticky.

v intervalu:

 

Varianta A /minimální varianta pro odborný výcvik, maximální pro teoretické vyučování/

 

1. ročník - 25 % odborný výcvik + 75% teoretické vyučování

2. ročník - 50 % odborný výcvik + 50 % teoretické vyučování

3. ročník - 75 % odborný výcvik + 25 % teoretické vyučování

 

Varianta B / maximální varianta pro odborný výcvik, minimální pro teoretické vyučování/

 

1. ročník - 25% odborný výcvik + 75% teoretické vyučování

2. ročník - 75% odborný výcvik + 25 % teoretické vyučování

3. ročník - 80% odborný výcvik + 20% teoretické vyučování /pouze odborné předměty/

 

S ohledem na ustanovení živnostenského a autorizačního zákona musí na školách s výukou stavebních řemeslných oborů, pokud budou samostatnými dodavateli stavebních prací, fungovat odpovědný zástupce pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Toto provázat s kariérním řádem rezortu školství.

 

Zajistit propojení odborného vzdělání končícího výučním listem se vzděláním středním, které by nekončilo maturitou, ale novým institutem mistrovské zkoušky, spojené rovněž s výučním listem. Mistrovskou zkoušku by absolvent středního vzdělání ukončeného výučním listem skládal po tříleté praxi. Po absolvování této zkoušky by mohl mít absolvent kvalifikaci pokračovat ve studiu bakalářském.

 

7/         Stanovení maximálního počtu žáků na učitele odborného výcviku podle profesí

 

Maximální počet žáků na učitele odborného výcviku u řemeslných oborů, vč. oboru klempíř, truhlář, s přihlédnutím na  úroveň žáků ze ZŠ, bezpečnost práce na rotačních strojích, práce ve výškách, přepravu učňů,o odborný výcvik stanovit takto:

 

-          první ročníky - ruční práce na dílnách, s vyloučením práce na strojích maximálně 12 žáků

-          vyšší ročníky s ohledem na výše uvedené skutečnosti maximálně 7 žáků

-          při práci na zakázkách u oborů tesař, klempíř, truhlář a instalatér maximálně 4 žáci.

 

Počty žáků ve třídách ponechat na rozhodnutí vedení školy.

V daných souvislostech zajistit rovné postavení učitele odborného výcviku ve srovnání

s učiteli teoretických předmětů.

 

V rámci výuky učebních oborů (obory H) je nutné, aby učitel odborného výcviku mohl učit i odborné předměty. Minimální požadavky na učitele odborných předmětů -středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výuční list v odpovídajícím oboru, minimálně pět let prokazatelné praxe v oboru a absolvování základního pedagogického studia.

 

Učitel odborného výcviku, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, je vyučen v řemeslném oboru, má pět let praxe ve výrobě a absolvoval pedagogické studium v požadovaném rozsahu, nebo je autorizovaným technikem podle zákona 360/1992Sb. a absolvoval předepsané pedagogické minimum, může učit odborné předměty.

 

 

8/         Systém financování a řízení středního odborného školství

 

Stávající systém financování na žáka motivuje školy k přijímání maximálního možného množství žáků bez ohledu na jejich schopnosti a následně kvalitu jejich výuky. Je žádoucí vytvořit systém financování odborného technického školství založený na akcentování kvality vzdělání žáků a jejich upotřebitelnosti na trhu práce ve vazbě na specifika oborů a koncepcí rozvoje průmyslu a stavebnictví v regionu. Finančně podpořit méně početné a víceoborové třídy. Do systému financování odborných technických škol včlenit princip spoluúčasti firem na vzdělávacím procesu opřený o motivujícídaňové úlevy.

 

Je nutno změnit systém financování středního školství tak, aby přidělované finanční prostředky odpovídaly reálným nákladům na výuku, kryly zákonem dané náklady a aby bylo zamezeno možnosti svévolných úprav přidělovaných částek zřizovateli škol (např. na obor v jednom kraji 25 000 Kč na žáka, na tentýž obor v jiném kraji 40 000Kč na žáka).

 

Systémově na celostátní úrovni řešit spolupráci škol a partnerů z řad firem ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a komorami. Zpracovat model spolupráce škol a firem".

 

Každá škola, která má více oborů se potýká více méně s upřednostňováním některých z oborů (maturitní obory x učební obory, stavební obory x službové obory x pečovatelské obory x technické obory, všeobecné předměty x odborné předměty).

 

Ve vedení školy kde je více oborů, by v užším vedení školy mělo být respektováno poměrné zastoupení jednotlivých oborů. Ve školách, kde se učí více učebních oborů, by měl být odpovědný zástupce (ve smyslu živnostenského zákona a prováděcích předpisů autorizačního zákona) pro obory členem užšího vedení školy podřízený přímo řediteli

 

Zamezit slučování středních škol, ve větší různorodé celky, kterému jsme dnes svědky.  Sloučení gymnázia, obchodní akademie a učiliště s technickými a službovými obory je nelogické, neekonomické a snižuje úroveň středního školství.

 

 

9/         Daňové úlevy pro firmy spolupracujícími se školamí

 

Vdaňových úlevách pro firmy umožnit odečtení uznatelných nákladů, které poplatník

 vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání,

 při realizaci projektů nebo na základě smluv o spolupráci se školami dle školského zákona.

 

Umožnit vytvoření školních stipendijních fondů přesunem části finančních prostředků

získaných z produktivní činnosti žáka v rámci odborných praxí.

Pro lepší uplatnitelnost na trhu práce by měli být absolventi řemeslných oborů vybaveni dalšími kompetencemi, se kterými musí počítat metodika přímých nákladů ve školství:

-          řidičský průkaz

-          jeřábnický průkaz

-          svářečský průkaz

-          oprávnění pro obsluhu motorové pily

-          lešenářský průkaz

-          zkouška dle vyhlášky č. 50 pro elektroobory

 

Systém daňových úlev zaměřit zejména na motivační příspěvky poskytované na základě smluvního vztahu jako:

-           stipendia

-           příspěvky na stravování

-           ubytování

-           vzdělávání ve specializovaných zřízeních dané profese

-           jízdné MHD

-           nářadí a pořízení osobních ochranných prostředků

-           náklady materiálního charakteru pro školská zařízení, spojená s podporou odborného vzdělávání

-           náklady, plynoucí ze smluv mezi žákem a firmou a smluv mezi školou a firmou

-           náklady na strojní park, materiální vybavení ve školách

-           náklady, vynaložené na žáka účastnícího se praktického vyučování nebo odborné praxe při realizaci zakázky firmou (nižší produktivita práce žáků na stavbách, zvýšená spotřeba stavebních materiálů, náklady na zvýšenou bezpečnost, školení)

-           náklady na stáže učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů

-           na společné akce, které organizují školy společně s firmami, (např. olympiáda řemesel)

-           na akce propagující odborné vzdělávání na evropské či světové úrovni (euroskills, worldskills)

 

V souvislosti s výkonem odborné praxe žáků při realizaci zakázek pro firmy optimalizovat výši příjmu žáka za vykonanou práci a následně zahrnou do daňových úlev firmy jako nezbytnou hodnotu předaných zkušeností. Snížit administrativní náročnost při sjednávání spolupráce škol a firem.

 

10/       Vytvoření systému smluv mezi partnery /škola, firma, žák/

 

Vytvořit vzorové smlouvy uzavírané mezi žákem, resp. jeho zákonnými zástupci a firmou s konkrétně definovanými závazky obou stran. Zde řešit práva a povinnosti obou smluvních stran, zejména podmínky čerpání hmotného zabezpečení žáka ve vztahu k jeho prospěchu a účasti na výuce či praxi, ustanovení týkající se vypověditelnosti smlouvy při neplnění podmínek a ustanovení týkající se podmínek pracovně právního vztahu (termín nástupu, typ kontraktu apod.) a návratnosti poskytnutých příspěvků. Pozornost věnovat oprávněnosti žáka k právnickým úkonům a roli zákonného zástupce, vymahatelnosti práva a plnění požadovaných lhůt.

Vytvořit systém smluv mezi školami a firmami o vzdělávání a realizaci praxe na stavbách žáků  při výhodách plynoucích pro školu a firmu. Kromě daňových odpočtů respektovat specifika spojená s vyššími požadavky na bezpečnost žáků, jejich nižší produktivitu při práci na stavbách a vyšší spotřebou materiálu.

 

11/       Stanovení podmínek, jejichž neplnění má vliv na výši podpor

Legislativně upravit stanovení počtu neomluvených hodin žáka jako limit pro snižování, resp. odebrání výplaty sociálních dávek, jejichž příjemcem jsou zákonní zástupci žáka. Při prvním opakování ročníku z důvodu prokazatelného lajdáctví a neomluvené absence stanovit povinnost jisté finanční spoluúčastí rodičů na nákladech za výuku žáka, při dalším opakovaném případě procento úhrady nákladů zvýšit.

 

12/       Využití spolufinancování z prostředků EU

 

Pro vyšší podporu učňovského školství a při dodržení předpisů o veřejné podpoře v letech 2014 – 2020 využít finanční prostředky EU- zejména ESF či Erasmus+ (dříve Leonardo da Vinci). Podporu směřovat nejen do zlepšení technického stavu objektů, ve kterých probíhá výuka, ale i do technologických částí (stroje, zařízení, ruční a elektrické nářadí, informační technologie, počítače, multimédia, atd.). Umožnit podporu pilotních projektů, na kterých budou partnerství firem a škol ověřována (náklady na právní služby, spotřebovaný materiál, používané technologie, zvýšené nároky na bezpečnost, propagaci).

 

Zahrnout do podporovaných činností projekty zlepšující informovanost veřejnosti o řemeslech, jejich historii, současnosti a významu pro společnost.

 

 

13/       Podpora učňovského školství prostřednictvím veřejné zakázky

 

Prostřednictvím výběrových řízení v režimu veřejné zakázky podpořit subjekty, které se podílejí na odborném vzdělávání a posílit spolupráci škol s firmami, živnostníky, orgány místní samosprávy a státem zřízenými institucemi. A to ve dvou rovinách:

 

a)      Podnikateli, který na svých zakázkách umožní žákům školy provádění odborné praxe, poskytnout ve výběrových řízeních v režimu veřejné zakázky jistou výhodu. Například umožnit zadavateli stanovit kvalifikační předpoklady popř. jiné podmínky zadání tak, aby spolupráce školy a firmy byla zvýhodněna (hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky).

b)     V §18 Zákona o veřejných zakázkách odst.4b, stanovit pro střední odborná učiliště, v souvislosti s podlimitními veřejnými zakázkami, shodnou obecnou výjimku z působnosti zákona, jako je tomu u Vězeňské služby ČR.

Pro potřeby běžné praxe u zakázek malého rozsahu, které budou realizovány školou zaměřenou na výuku řemesel respektovat skutečnost, že zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace je dodržena bez dalších průkazů.  

 

14/       Jednotné zkoušky pro obory vzdělání s výučním listem

 

Požadujeme řešení podporující věcné cíle vzdělávání. Chceme, aby závěrečná zkouška naplňovala ukazatele dokládající zvládnutí oboru jako celku:

a)      širší zadání výrobku, případně řemeslné práce provedené jako dílčí část  s několika základními prvky, které je nutné dodržet.

b)     příprava zpracování zakázky (marketing, materiály, výkresy, rozpočet, časový harmonogram)

c)      realizace (efektivní využití materiálu, technologie výroby, správná konstrukční řešení, BOZP)

d)     uplatnitelnost zakázky (celkové naplnění požadavku, estetika, funkčnost, časová a ekonomická kritéria splňující požadavky aktuálního tržního prostředí a praxe)

Zadání závěrečné zkoušky vyhlásit první den posledního školního roku a směrovat je na zaměstnavatele (pokud bude znám), u kterého bude po škole jedinec zaměstnán. Zadání musí odrážet aktuální vývoj v oboru. Hodnocení takové práce by mělo odpovídat parametrům stanoveným a trvale aktualizovaným stálou oborovou komisí. Členové zkušební komise vypracují závěrečnou zprávu se zpětnou vazbou pro další fungování školy.

 

15/       Obsahy maturitních a mistrovských zkoušek

 

Požadujeme, aby maturitní zkouška na odborných technických školách kromě všeobecné části (dnes prosazované a řešené), měla část pro praktické uplatnění znalostí a dovedností zaměřených na požadavky z praxe. Tato část bude řešena na modelových případech. Dnešní naha středních průmyslových škol je v mnohých případech zaměřena na výchovu „projektantů“. Je třeba připravit studenty na praxi rozpočtářů, přípravářů, mistrů s řemeslnou vybaveností.

 Ke zkoušce by každý žák měl předložit portfolio o své odbornosti (praxe, brigády, exkurze, realizované zakázky, ročníkové práce). U zkoušky musí být odpovědní a aktivní členové cechů, komor a svazů.  Technický pokrok se vyvíjí stále rychleji a školství musí pružně reagovat na tento proces změn.  Žáci musí být přesvědčeni o tom, že co se ve škole učí, jim pomůže v jejich budoucím životě. Do obsahu vzdělávacích programů zahrnout výuku tvorby  výkazů výměr, cenových kalkulací, rozpočtů, úrokových počtů.  

 

Maturita - shrnutí:

-          Rozdělena na tři části: všeobecná, odborná a praktická

-          Každý žák v průběhu studia zpracovává průběžně své portfolio odborností – podmínka připuštění k maturitě

-          Praktická část zkoušky zaměřena na to co předpokládá, že bude absolvent dělat po maturitě, nejlépe ve spolupráci s budoucím zaměstnavatelem. Širší volba výběru (příklady: obhajoba ročníkového projektu stavby spojená s vypracováním výkazu výměr na zadaný projekt, provedení rozpočtu stavby na zadaný projekt 

-          Vedení seznamu lidí, kteří mají zájem být členy maturitních komisí a kteří by byli garanty maturitní zkoušky.

-          Členové maturitní komise vypracovávají závěrečnou zprávu se zpětnou vazbou pro další fungování školy.

Zavedení mistrovské zkoušky považujeme za aktuální téma k odborné diskuzi mezi zástupci firem, jejich zastřešujících organizací a cechů, odborných ministerstev s MŠMT. Její forma, obsah, časová náročnost, personální obsazení, profinancování, cíle jejího zavedení vyžadují nalezení širší shody a poněkud delší čas. Mistrovskou zkoušku umožnit i dříve narozeným.

 

16/       Zvýšení požadavků na odbornost pro výkon stavebního řemesla

 

Jaké nároky a požadavky má společnost na OSVČ je uvedeno v Živnostenském zákoně. Dnešní praxe rychlých rekvalifikací, které vyškolí řemeslníka za dva měsíce, je špatná. Rozvoj ekonomiky by měl podporovat jen kvalitní OSVČ a zamezit zneužívání tohoto typu podnikání v šedé zóně.

 

Cílem navrhovaných změn je vychovat jedince s klasickým řemeslným základem, který by se po vyučení samostatně orientoval a profesionálně pracoval ve výrobě, dokázal pracovat samostatně, spolupracoval v kolektivu. Má všeobecnou představu o jejich režimu, bude se snadněji a lépe dále vzdělávat a rozšiřovat si odbornost v  řemesle.

V případě, že o učně má zájem podnikatelský subjekt je možné jeho specializaci formovat již na škole po vzájemné spolupráci školy a firmy. Všeobecným řemeslným základem by měl projít každý

 

Návrh na zvýšení požadavků na odbornost OSVČ pro výkon řemesel:

 

-          Intenzivnější zapojení řemeslných cechů, svazů, komor.

-          Výuční list a minimální praxe v oboru jako základní předpoklad pro vydání živnostenského listu na řemeslnou živnost (živnostenský list by měli dostat jen absolventi H oborů).

-          Zavedení institutu mistrovské zkoušky do Živnostenského zákona jako předpoklad pro vykonávání vázané živnosti, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám.

-          Zavedení institutu celoživotního vzdělávání v určitých časových cyklech.

-          Celoživotní vzdělání jen akreditované programy u prověřených institucí: vzdělávací akce, školení u výrobců materiálů a technologií, odběr odborné literatury, seznam provedených zakázek s jednoduchým ekonomickým vyhodnocením.

-          U cechů vedení seznamů řemeslníků s portfoliem, které bude obsahovat i údaje o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti

-          Zavedení kmenových oborů jako základní prvek výuky učňovského školství. Příklad kmenovým oborem je zedník, u kterého bude stanoven základní rozsah znalostí a dovedností, které má umět uplatňovat v praxi, z nich bude zařazen výběr témat do závěrečné zkoušky v rozsahu cca jejich 60% a zbytek doplní škola v dohodě s firmami jako specializaci.

-          Využívat tuto specializací školami pro reakci na potřeby trhu práce, další specializace by byla rozšířením řemeslnického portfolia jedince. Učební obor by byl jeden, nedělat zbytečně z každé specializace učební obor.

Zaměstnanci státní a veřejné správy, kteří jsou v pracovním nebo služebním poměru, by neměli aktivně vykonávat živnostenskou činnost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

opět tu máme ten zvláštní adventní čas, kdy vzpomínáme na dobu minulou, na zajímavé chvilky v roce 2022 a na zajímavá setkání jak doma, tak v zahraničí.

Čas adventu máme vždy provoněn kořeněným vínem a naplněn dobrotami sladkými či slanými. Nenechme si ujít příležitost setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy. Společně s nimi zavzpomínejte na lidi, vám blízké, a na ty, kteří dnes tu s námi nejsou, a proto častěji navštěvujeme kostely a chrámy. Vždy z nich na nás dýchne klid a pokora, a možná je to vůně svíček, kadidla nebo všudy přítomného jehličí a nepopsatelné vůně Vánoc. Užívejme si tu vůni, stejně tak jako malých dětí s jiskřičkami očekáváni v jejich očích, kde nalezneme vše, na co jsme možná i zapomněli, a to je radost, touha, nedočkavost, malá i velká přání. Čerpejme z nich tu radost ze života a bude nám všem líp. Vždyť na světě je přece krásně.

Příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a klid v kruhu rodinném i mezi přáteli, stálé zdraví, hodně radosti a žádné strasti v roce 2023.

Bc. Renata Dousková
místopředsedkyně OSŽ
předsedkyně NeRV OSŽ

Podkategorie

Právě přítomno: 419 hostů a žádný gestor