Tradičně v sídle zaměstnavatele se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic.Vzhledem k časovému omezení jednání a množství projednávaných témat, probíhalo celé jednání velmi dynamicky a ve vymezeném časovém prostoru došlo na vše plánované.

Ing. Pospíšil po odsouhlasení záznamu z minulého jednání poskytl rozbor čerpání příspěvku na rekreaci a tábory dětí, kdy vše probíhá v podstatě dle našich předpokladů (nenaplňují se obavy kolegů z ADP). V této souvislosti navrhl personální ředitel Ing. Koucký částečné uvolnění (400 Kč) z částky vyčleněné na zaměstnance organizační složky (800 Kč/zaměstnanec), která je blokována pro případ, kdy by čerpání na rekreaci probíhalo daleko rychlejším tempem. Po krátké diskuzi, kdy i zaměstnavatel znovu ujistil všechny přítomné, že by příspěvek na rekreaci měl uspokojit všechny zájemce, došlo k souhlasu a částka 400 Kč bude na organizační složky uvolněna. Dále došlo i k dohodě na úpravě článku 3.2.5.15 Zásad čerpání FKSP a tím zjednodušení přeposílání příspěvku účastníků akcí (40 %). Dále byl vysvětlen a odsouhlasen postup vyplácení příspěvku na činnost jednotlivým odborovým centrálám.

Již tradiční setkání českých a slovenských podnikových výborů působících při Správě železnic a Železníc Slovenskej republiky se tentokrát konalo na naší straně hranice. Setkání v jihomoravských Tetčicích se neslo v přátelském Československém duchu. Ostatně společnou minulost připomínala značná část vystoupení. Českou stranu zaměstnavatele vedl generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA, slovenskou generální ředitel JUDr. Alexander Sako. Za odborářskou část je třeba jmenovat předsedy svazů Mgr. Martina Malého za OSŽ a za OZŽ Mgr. Františka Zaparanika, za podnikové výbory jejich předsedy Petra Štěpánka a Ing. Petera Hoffmana.

Vzdělávací středisko Správy železnic. To je oficiální název nového školícího centra v Pardubicích, kde od září postupně nabíhá vzdělávání jak nových, tak stávajících zaměstnanců. Duší, spíš dušemi tohoto zařízení jsou tři dámy. Lenka Erlebachová, Marcela Zumrová a Kristýna Langerová. Nabízí se asociace s třemi Gráciemi, ale těžko říci, které z nich přisoudit přídomek Skvělá, Dobromyslná nebo Kvetoucí. Nicméně, všechny se starají o chod tohoto centra po technické stránce, tedy jakýsi hardware. Aby software – výuka, lektoři a školení zaměstnanci mohli pracovat naplno a bez problémů.

„Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede, jede do dáli…“ ovšem tak jednoduché, jak se zpívá v písni například od skupiny Maxim Turbulenc, to není. O tom, kam a kdy vlaky podle jízdního řádu na železničních tratích řízených jedním ze dvou CDP pojedou, mají na starosti traťoví dispečeři – tedy také zaměstnanci Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Ředitelem tohoto rozsáhlého pracoviště řízení provozu je Ing. Pavel Kolář, který zástupce OSŽ, tajemníka PV SŽ Miroslava Maincla a mě, redaktorku čtrnáctideníku Obzor, provedl pětipatrovou budovou spolu s předsedou základní organizace Pavlem Lněničkou. Ten pracuje na CDP jako traťový dispečer. Ing. Pavel Kolář nás seznámil nejen s provozními a školícími sály, ale i se zázemím pro zaměstnance.

Na dnešním velmi dlouhém, i velmi složitém jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem došlo konečně, a to i za cenu ústupků ze všech stran, k dohodě nad čerpáním FKSP. Principy jsou v podstatě dlouho známé. Bohužel i přes naše argumenty k dostatečné výši prostředků na rekreace, došlo vzhledem k neústupnosti odborové centrály ADP k ústupkům v čerpání na organizačních složkách.

Březnové zasedání Podnikového výboru Správy železnic ozvláštnila plánovaná návštěva Vladislava Vokouna, který se dlouhodobě pro OSŽ zabývá penzijní reformou. Podrobně vysvětlil plánované změny v penzích a očekávaný vývoj do budoucna.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý přinesl informace z Ústředí OSŽ, které zasedalo včera (20.3.2024) a zprávy z tzv. dopravní tripartity (OTEVŘÍT).

Únorové zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, které řídil jeho předseda Petr Štěpánek, probíralo i svou pravidelnou agendu. Po krátkém vyhodnocení splněných úkolů z minulých jednání přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten ve svém vstupu informoval o obsahu jednání Ústředí. Vyhodnotil demonstraci zemědělců, kterou OSŽ jako člen ASO podpořilo a poděkoval všem, kteří se osobně zúčastnili. Podrobněji se tématu hodlá věnovat v samostatném článku na webu OSŽ (OTEVŘÍT). Ústředí OSŽ již musí plánovat sportovní akce na rok 2024. Pro nás je poněkud bolestné, že nejsou dosud sjednány Zásady a Rozpočet FKSP, takže účast zaměstnanců Správy železnic bude velmi problematická. Martin Malý rovněž zmínil průběžný stav jednání tripartity o důchodové reformě. Vzhledem k obsáhlosti tématu a velkému zájmu členů PV bylo dohodnuto, že na příští zasedání PV bude přizván Vladislav Vokoun, který se touto problematikou za OSŽ dlouhodobě zabývá.

Na dalším jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic bohužel opět nedošlo k posunu, zástupci ADP stále trvají na „spravedlivém dělení“. Více ve společné informaci a také informaci vedení PV OSŽ Správy železnic níže.

Kromě této nejdůležitější části jsme byli z úst ředitele personálního odboru Ing. Kouckého informováni o mzdovém vývoji a rozboru mezd za měsíc leden. Po opravdu dlouhé době nedochází k poklesu reálné mzdy, naopak růst reálné mzdy je na úrovní více než 103 %.

Pravidelné jednání skupiny pro výstrojní součástky a OOPP proběhlo v sídle Správy železnic, za účasti personálního ředitele Ing. Kouckého, Ing. Pospíšila, paní Čefelínové (O10), zástupců odboru 08 Mgr. Jirkové, pana Smetáka a vedoucí výstrojního skladu Bc. Linhartové.

Bylo otevřeno velké množství témat:

  • Zkoušení montérek – bylo ukončeno zkoušení a zaměstnanci byli vyzvání k zaslání připomínek ze zkoušení. Zatím bez odezvy více než třetiny zkoušejících. Z výsledků a po zapracování poznatků bude zhotoven ukázkový vzorek a poté vypsáno výběrové řízení.

  • Mikiny OOPP – momentálně sklad vyprázdněn, panuje všeobecná shoda nad pokračováním s tím, že nebudou požadovány výstražné prvky na mikině a tím dojde k výrazně nižší ceně.

Na dnešním jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem opět nedošlo ke změně názoru odborové centrály ADP. Dle zástupců ADP, jejichž členská základna čítá necelé 3 % zaměstnanců SŽ, je jediným možným řešením čerpání pomocí elektronické karty, např. Edenred jako v roce 2023 s kreditem 1500 Kč každému zaměstnanci, případně alokovat tuto částku každému zaměstnanci jako příspěvek na dovolenou. Zda je toto spravedlivé či správné necháme na vašem uvážení a budeme rádi za každý názor. Více ve společné informaci níže.

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Netradičně ve 13 hodin se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to formou elektronickou pomocí aplikace MS Teams.

Po odsouhlasení Záznamu z minulého jednání, ale i dalších dokumentů vztahujících se k roku 2023 i k roku 2024 došlo k nejdůležitějšímu bodu jednání, a to k Zásadám a Návrhu rozpočtu FKSP v roce 2024.

Podkategorie

Právě přítomno: 165 hostů a žádný gestor